Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , lipiec 2022

19 lip

Generally available: New extensions for Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server

DOSTĘPNE TERAZ

Install the new extensions and use this functionality for development with Javascript and geographic routing logic with Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Microsoft Inspire
 • Features
19 lip

Generally available: PostgreSQL 14 with Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server

DOSTĘPNE TERAZ

Azure Database for PostgreSQL - Flexible Server now supports the latest Postgres version 14.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Microsoft Inspire
 • Features
19 lip

Generally available: Same-zone high availability for Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server

DOSTĘPNE TERAZ

Deploy high availability within the same zone for Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Regions & Datacenters
 • Microsoft Inspire
 • Features
19 lip

Generally available: Virtual machine restore points

DOSTĘPNE TERAZ

For customers and Azure partners who are looking to build business continuity and disaster recovery solutions, VM restore points provide a feature rich building blocks available natively on Azure platform.

 • Maszyny wirtualne
 • Microsoft Inspire
 • Features
19 lip

Public preview: TLS 1.3 support on Application Gateway

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Use TLS 1.3 in Azure Application Gateway to improve security and performance.

 • Application Gateway
 • Services
 • Security
 • Features
18 lip

Public preview: Premium SSD v2 Disk Storage

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Premium SSD v2 is the next generation Azure Premium SSD Disk Storage. Provision the IOPS and throughput you need without necessarily purchasing additional storage capacity.

 • Azure Disk Storage
 • Services
 • Pricing & Offerings
 • Features
18 lip

Public preview: OVN-Kubernetes network provider for Azure Red Hat OpenShift

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

OVN-Kubernetes Container Network Interface (CNI) for Azure Red Hat OpenShift cluster is now in public preview.

 • Azure Red Hat OpenShift
 • Services
 • Features
15 lip

Responsible AI investments and safeguards for Facial Recognition

DOSTĘPNE TERAZ

Docelowa data wycofania: lipca 01, 2023

The Cognitive Services team has updated our approach to facial recognition including adding a new Limited Access policy, removing AI classifiers of sensitive attributes and bolstering our investments in fairness and transparency.

 • Usługi platformy Azure AI
 • Video Indexer na platformie Azure AI
 • Services
 • Regions & Datacenters
 • Compliance
 • Retirements
 • Features
14 lip

Ogólnie dostępne: Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 62 (lipiec 2022 r.)

DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacja platformy Azure — pakiet zbiorczy aktualizacji 62 dla usługi Azure Site Recovery.

 • Azure Site Recovery
 • Features
14 lip

Ogólnie dostępne: Eksportowanie dostosowań urządzeń i właściwości chmury w usłudze Azure IoT Central

DOSTĘPNE TERAZ

Dostosowania możliwości urządzeń i właściwości chmury są teraz uwzględniane w eksportowanych szablonach urządzeń w usłudze Azure IoT Central.

 • Azure IoT Central
 • Features
14 lip

Generally available: Azure Gateway Load Balancer

DOSTĘPNE TERAZ

Gateway Load Balancer enables you to deploy, scale, and enhance the availability of third party network virtual appliances (NVAs) in Azure with ease.

 • Równoważenie obciążenia
 • Services
 • Features
12 lip

Generally available: Azure IoT Edge 1.3.0 release

DOSTĘPNE TERAZ

The Azure IoT Edge release 1.3 is available with support for Red Hat Enterprise Linux 8 and requires that inbound/outbound communication use TLS 1.2 by default.

 • Azure IoT Edge
 • Azure IoT Hub
 • Services
 • Features
 • Open Source
12 lip

Public preview: Azure Active Directory authentication for exporting and importing Managed Disks

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Improve security with the new integration to Azure Active Directory (AD) used to export and import data to Azure Managed Disks.

 • Features
7 lip

Publiczna wersja zapoznawcza: Interfejs API REST usługi Azure IoT Central w wersji z 2022-06-30 jest już dostępny

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Interfejs API REST usługi Azure IoT Central teraz obsługuje programowe tworzenie grup rejestracji, planowanie zadań, konfigurowanie pulpitów nawigacyjnych aplikacji i używanie interfejsu API REST z nieskojarzonymi/niemodelowanymi urządzeniami.

 • Azure IoT Central
 • Features
6 lip

General availability: Azure Archive Storage now available in South Africa North

DOSTĘPNE TERAZ

Reduce spending by storing rarely accessed data to Azure Archive Storage, now in new regions.

 • Magazyn archiwum
 • Konta magazynu
 • Azure Blob Storage
 • Azure Data Lake Storage
 • Features
6 lip

Public preview: Migration tools for Azure Monitor Agent

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Migration to the cost-effective, secure, performant, and manageable new Azure Monitor agent is now made easy using migration tools and helpers.

 • Azure Monitor
 • Features
6 lip

General availability: Azure Database for PostgreSQL—Hyperscale (Citus) supports PostgreSQL minor versions

DOSTĘPNE TERAZ

Benefit from the latest PostgreSQL minor versions for Azure Database for PostgreSQL – Hyperscale (Citus).

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
6 lip

Generally available: Azure Functions retry policy for Event Hubs and timer triggers

DOSTĘPNE TERAZ

Azure Functions now supports setting a retry policy for Azure Event Hubs and timer triggers.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
6 lip

Ogólnie dostępne: Historia danych usługi Azure Digital Twins

DOSTĘPNE TERAZ

Historia danych to funkcja integracji usługi Azure Digital Twins.

 • Azure Digital Twins
 • Features
6 lip

Ogólna dostępność: Uwierzytelnianie usługi Azure Active Directory dla usługi Application Insights

DOSTĘPNE TERAZ

Uwierzytelnianie usługi Azure Active Directory (Azure AD) dla usługi Azure Monitor Application Insights pomaga zapewnić, że tylko uwierzytelnione dane telemetryczne są pozyskiwane do zasobów usługi Application Insights.

 • Azure Monitor
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie