Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , listopad 2021

30 lis

Public preview: Azure NetApp Files application volume group for SAP HANA

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

With Azure NetApp Files application volume group (AVG) for SAP HANA, you are able to deploy all volumes required to install and operate an SAP HANA system according to best practices.

 • Azure NetApp Files
 • Pricing & Offerings
 • Features
30 lis

Azure Database for PostgreSQL - Flexible Server now generally available

TERAZ DOSTĘPNE

Use the Flexible Server deployment option allowing better control, flexibility, zone-redundant high availability, and cost optimization on Azure Database for PostgreSQL, a managed service running the open source PostgreSQL database.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Services
 • Pricing & Offerings
 • Open Source
30 lis

Azure Load Testing now available in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now generate high scale load with ease and integrate it into existing CI/CD workflows.

 • Services
30 lis

Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server: Geo-redundant backup and restore in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Strengthen your business continuity and disaster recovery plan with geo-redundant backup and restore for Flexible Server on Azure Database for PostgreSQL, a managed service running the open source Postgres database.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Services
 • Pricing & Offerings
 • Open Source
 • Features
30 lis

General availability: Azure HDInsight API version updated

TERAZ DOSTĘPNE

New HDInsight API adds new networking and availability features that help you build more resilient and secure networks.

 • Services
 • SDK and Tools
 • Open Source
 • Features
30 lis

General availability: Data transformation at Export in Azure IoT Central

TERAZ DOSTĘPNE

This update allows the ability for you to transform device data in IoT Central into your preferred structure and export that transformed data to an external destination.

 • Azure IoT Central
 • Features
29 lis

General availability: Secure Data Egress via Managed Identity in Azure IoT Central

TERAZ DOSTĘPNE

Azure IoT Central now supports System Assigned Managed Identity allowing you to configure secure data exports.

 • Azure IoT Central
 • Features
29 lis

Ogólna dostępność: Funkcja NAT bramy VPN Gateway

TERAZ DOSTĘPNE

Translator adresów sieciowych (NAT, Network Address Translation) usługi Azure VPN Gateway pozwala łączyć sieci lokalne lub oddziały firmy z siecią wirtualną platformy Azure przy użyciu nakładających się adresów IP.

 • VPN Gateway
 • Features
 • Security
29 lis

General availability: Wildcard listener on Application Gateways

TERAZ DOSTĘPNE

Application Gateway now supports wildcard characters for multi-site listeners.

 • Application Gateway
 • Features
 • Security
23 lis

Public preview refresh: Azure IoT Central REST API new and updated endpoints

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

IoT Central REST API now supports a series of new API endpoints that you can access through the 1.1-preview endpoint.

 • Azure IoT Central
 • Features
23 lis

Prywatna wersja zapoznawcza: Analiza głównej przyczyny, nowe dane telemetryczne i alerty dla oprogramowania SAP NetWeaver w usłudze AMS

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wyświetl analizę głównej przyczyny niedostępności systemu SAP spowodowaną przez niedostępność maszyny wirtualnej lub hosta oraz nowe dane telemetryczne dla oprogramowania SAP NetWeaver w usłudze Azure Monitor dla rozwiązań SAP (AMS).

 • Features
23 lis

Publiczna wersja zapoznawcza: Nowa telemetria platformy SAP HANA w usłudze AMS

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W usłudze Azure Monitor dla rozwiązań SAP są teraz dostępne status licencji platformy SAP HANA, scalenia różnicowe i inne dane telemetryczne.

 • Azure Monitor
 • Features
23 lis

Ogólna dostępność niestandardowych dostawców OpenID w usługach App Service i Azure Functions

TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa uwierzytelniania klientów usług App Service i Azure Functions przy użyciu uwierzytelniania OpenID Connect jest teraz ogólnie dostępna.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Security
23 lis

Azure Scheduler will be retired on 31 January 2022

Docelowa data wycofania: stycznia 31, 2022

Transition to Azure Log Apps before 31 January 2022.

 • Scheduler
 • Retirements
23 lis

In development: New planned datacenter region in Belgium (Belgium Central)

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Microsoft has announced plans to bring a new datacenter region to Belgium, including Availability Zones.

 • Regions & Datacenters
22 lis

General availability: Improved legends in IoT Central Analytics charts

TERAZ DOSTĘPNE

Grouping by Device Name is now supported in IoT Central Analytics charts.

 • Azure IoT Central
 • Features
22 lis

Public preview: Azure Virtual Machines DCasv5 and ECasv5-series now available

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

New DCasv5 and ECasv5-series Azure Confidential Virtual Machines are available in public preview

 • Maszyny wirtualne
 • Regions & Datacenters
 • Pricing & Offerings
 • Security
22 lis

Public preview: Node.js 16 in Azure Functions

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Node.js 16.x is the latest Long Term Support (LTS) release of the Node.js runtime and includes features such as a new version of the V8 JavaScript engine.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
22 lis

Azure Site Recovery update rollup 59 is now generally available - November 2021

TERAZ DOSTĘPNE

Information about the improvements and fixes provided in Update Rollup 59.

 • Azure Site Recovery
 • Features
19 lis

Dynamic allocation for Apache Spark in Azure Synapse now generally available

TERAZ DOSTĘPNE

Expanded options for autoscale for Apache Spark in Azure Synapse are now available through dynamic allocation of executors.

 • Azure Synapse Analytics
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie