Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , lipiec 2021

14 lip

Public preview: API Management and Event Grid integration

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure API Management has now been updated to publish events to Event Grid.

 • Event Grid
 • API Management
 • Services
14 lip

Azure SQL enabled by Azure Arc generally available on July 30, 2021

TERAZ DOSTĘPNE

Bring cloud data management to data workloads on-premises, at the edge, and in multicloud environments.

 • Hybrydowe usługi Data Services
 • Services
14 lip

Public preview: Azure Spring Cloud New Relic One integration and additional feature updates

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Spring Cloud now supports New Relic One for performance monitoring (in preview), reduced minimum app instance sizes, automated app deployments with Terraform and Azure Pipelines, and Azure Virtual Network in Azure China.

 • Azure Spring Cloud
 • Features
14 lip

General availability: Application Insights integration with App Services for Java & Node.js apps

TERAZ DOSTĘPNE

Integration of Azure Monitor application insights with App Services now enables you to monitor your Java & Node.js apps directly from Azure portal, without making any changes to your code, with just a click of a button.

 • App Service
 • Azure Monitor
 • Features
14 lip

Azure Machine Learning public preview announcements July 2021

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

New features Custom Containers in Managed Online Endpoints and Job Creation UI are now available in preview in Azure Machine Learning.

 • Azure Machine Learning
 • Features
14 lip

Confidential computing using Always Encrypted with secure enclaves for Azure SQL Database in general availability

TERAZ DOSTĘPNE

Always Encrypted with secure enclaves helps prevent malicious admins and malware from exfiltrating sensitive data, while enabling in-place encryption and rich confidential computations, including pattern matching, range comparisons, and sorting.

 • Azure SQL Database
 • Management
 • Features
 • Security
 • Microsoft Inspire
14 lip

Call recording in public preview for Azure Communication Services

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Call recording for Azure Communication Services helps to simplify and improve the recording process during calls.

 • Azure Communication Services
 • SDK and Tools
 • Features
14 lip

Insights and workbooks for Azure Cosmos DB now in general availability

TERAZ DOSTĘPNE

Now generally available, Azure Monitor insights and Azure Monitor workbooks make it easier to visualize and customize metrics for dynamic monitoring of your Azure Cosmos DB resource.

 • Azure Cosmos DB
 • Management
 • Features
 • Microsoft Inspire
14 lip

Azure AD authentication for Application Insights

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Monitor application insights now supports Azure Active Directory authentication. helping you ensure that only authenticated telemetry is ingested.

 • Azure Monitor
 • Features
14 lip

Public preview: New Application Insights standard test for synthetic monitoring

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Monitor Application Insights is introducing a new availability test to handle most of your single request test scenarios.

 • Azure Monitor
 • Features
14 lip

Public preview: Create AKS clusters without local user accounts

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now disable local user accounts when creating Azure Active Directory integrated Azure Kubernetes Service clusters.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
 • Microsoft Inspire
14 lip

General availability: New Azure Monitor built-in policy for Log Analytics workspace and linked automation account

TERAZ DOSTĘPNE

A new Azure Monitor built-in policy gives you control to provision central Log Analytics workspaces and linked automation account across your subscriptions consistently.

 • Azure Policy
 • Azure Monitor
 • Management
 • Features
14 lip

Publiczna wersja zapoznawcza: Inteligentne wartości domyślne usługi Azure Kubernetes Service (AKS)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Użyj konfiguracji klastra specyficznych dla danego scenariusza, aby szybko i łatwo rozpocząć pracę, zachowując jednocześnie możliwość dostosowania do unikalnych potrzeb zgodnie ze swoimi wymaganiami.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
 • Microsoft Inspire
14 lip

Publiczna wersja zapoznawcza: Integracja usługi Event Grid z usługą AKS

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Automatyzacja operacji usługi AKS za pomocą subskrybowania zdarzeń i obsługi ich.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
 • Microsoft Inspire
13 lip

Now available: Azure Purview product glossary

TERAZ DOSTĘPNE

The Azure Purview product glossary provides comprehensive set of product terms and definitions used in Azure Purview features and functionality.

 • Azure Purview
 • Features
13 lip

Pula dysków dla usługi Azure VMware Solution jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dzięki puli dysków klienci usługi Azure VMware Solution mogą teraz uzyskiwać dostęp do usługi Azure Disk Storage w celu korzystania z niezawodnego magazynu blokowego o wysokiej wydajności. Klient może skalować swój magazyn niezależnie od zasobów obliczeniowych i obsługiwać rosnące potrzeby w zakresie danych w bardziej ekonomiczny sposób.

 • Azure Disk Storage
 • Dyski zarządzane
 • Rozwiązanie Azure VMware
 • Features
12 lip

General availability: Azure API Management updates - July 2021

TERAZ DOSTĘPNE

Azure API Management service has been updated to provide better support to customers through policy expressions and Power platform.

 • API Management
 • Services
12 lip

Ogólna dostępność: Klucze zarządzane przez klienta w usłudze Azure Automation

TERAZ DOSTĘPNE

Zaszyfruj swoje zasoby konta usługi Automation przy użyciu kluczy zarządzanych przez klienta.

 • Automation
 • Services
 • Features
 • Security
12 lip

Azure Blob storage - Container Soft Delete generally available

TERAZ DOSTĘPNE

Administrators can set a retention policy and recover data from a deletion of a blob container without contacting support

 • Konta magazynu
 • Usługa Blob Storage w warstwie Premium
 • Azure Blob Storage
 • Azure Data Lake Storage
 • Warstwa Premium usługi Azure Data Lake Storage
 • Services
12 lip

Jednostka SKU w warstwie Standardowa usługi Azure Bastion— publiczna wersja zapoznawcza

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Jednostka SKU w warstwie Standardowa usługi Azure Bastion oferuje kluczowe możliwości dla przedsiębiorstw, co umożliwia obsługę newralgicznych scenariuszy klientów.

 • Azure Bastion
 • Services

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie