Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , grudzień 2020

28 gru

Usługa Azure Automation jest teraz dostępna w regionie Niemcy Środkowo-Zachodnie

DOSTĘPNE TERAZ

Automatyzuj zadania w środowiskach platformy Azure oraz poza platformą Azure, korzystając z programu PowerShell i skryptów opartych na języku Python.

 • Automation
 • Regions & Datacenters
28 gru

Public preview: Support of Azure Container Registry across Availability Zones

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Announcing the public preview support of Azure Container Registry across Availability Zones

 • Azure Container Registry
 • Services
23 gru

Ingress logs are now available for Azure Time Series Insights environments

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępność docelowa: Q4 2020

Azure Time Series Insights has released Azure Monitor Logs for errors that occur in the ingress pipeline. This category includes errors that occur when receiving events (such as failures to connect to an Event Source) and processing events (such as errors when parsing an event payload). 

 • Features
22 gru

Azure Automation Python 3 runbook support is now available in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Execute Python 3 runbooks in Cloud Sandbox and Hybrid Worker.

 • Automation
 • Services
 • Management
 • Features
22 gru

Azure Monitor for Containers support for Private Clusters now in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now view live monitoring data for private clusters.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Monitor
 • Features
22 gru

RabbitMQ Extension for Windows and Linux is now generally available

DOSTĘPNE TERAZ

You can now use the RabbitMQ triggers and bindings extension to respond and send messages with Azure Functions.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
18 gru

Kolejnych pięć bezpłatnych usług dostępnych teraz na bezpłatnym koncie platformy Azure

DOSTĘPNE TERAZ

Dla kwalifikujących się użytkowników z bezpłatnymi kontami platformy Azure są teraz dostępne bezpłatne limity w usługach Archive Storage, Container Registry, Load Balancer, Service Bus i VPN Gateway, a także zwiększone bezpłatne limity w usłudze Cosmos DB.

 • Services
18 gru

Additional support for managed identity in Azure Stream Analytics now in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Stream Analytics now supports managed identity for Blob input, Event Hubs (input and output), Synapse SQL Pools and customer storage account. As a result, customers do not have to manage service-to-service credentials by themselves, and can process events when streams of data are coming from Event Hubs in a VNet or using a firewall.

 • Azure Stream Analytics
 • Event Hubs
 • Azure Synapse Analytics
 • Features
 • Security
17 gru

Azure Sphere OS version 20.12 is now available

DOSTĘPNE TERAZ

Learn more about what's new in Azure Sphere OS version 20.12.

 • Azure Sphere
 • Operating System
17 gru

Support for reference data up to 5GB and new improvements in Azure Stream Analytics now generally available

DOSTĘPNE TERAZ

The latest update of Azure Stream Analytics, now deployed in every supported region, provides support for larger reference data ( up to 5 GB), and add support for composite keys for blob output partitioning.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
14 gru

Azure Digital Twins is now generally available

DOSTĘPNE TERAZ

Azure Digital Twins is generally available and read for production deployments. Features include: Flexible modelling and general graph topology, richer compute, bring your own IoT Hub for easier integration, and improved scalability.

 • Azure Digital Twins
 • Services
14 gru

Azure VMware Solution now available in UK South and Japan East Azure regions

DOSTĘPNE TERAZ

The new Azure VMware Solution has expanded availability to Japan East and UK South Azure regions in addition to the existing regions: US East, US West, West Europe and Australia.

 • Rozwiązanie Azure VMware
 • Services
14 gru

API Management’s Named Values integration with Azure Key Vault

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

API Management’s Named Values can now be stored and managed in Azure Key Vault.

 • API Management
 • Features
11 gru

Ogłoszenie firmy Google dotyczące wycofania obsługi logowania składnika WebView

Docelowa data wycofania: stycznia 04, 2021

Firma Google wycofuje obsługę składnika WebView od 4 stycznia 2021 r.

 • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
 • Compliance
 • Services
 • SDK and Tools
 • Operating System
 • Retirements
 • Security
11 gru

Private Link support for Azure Automation is now generally available

DOSTĘPNE TERAZ

Ensure a secure channel to connect to your Automation Accounts resources with the help of Private Links in Automation.

 • Automation
 • Azure Monitor
 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Services
 • Management
 • Features
 • Security
11 gru

HBv2-series VMs for HPC are now available in UAE North

DOSTĘPNE TERAZ

Azure’s most powerful and scalable HPC VMs, the HBv2-series, are now available in the UAE North region. Customers in this region can now run scale-out MPI workloads to tens of thousands of CPU cores.

 • Maszyny wirtualne
 • Regions & Datacenters
 • Services
 • Features
11 gru

Azure Sphere OS version 20.12 Update 1 is now available for evaluation

DOSTĘPNE TERAZ

This release fixes an Ethernet connection issue for devices with both Wi-Fi and Ethernet enabled.

 • Azure Sphere
 • Operating System
11 gru

Azure IoT Central new and updated features—November 2020

DOSTĘPNE TERAZ

November updates include IoT Plug and Play support, new pricing tier, a preview of the jobs API, and documentation updates.

 • Azure IoT Central
 • Features
11 gru

Usługa Event Hubs w usłudze Azure Stack Hub jest teraz ogólnie dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Wersja ogólnie dostępna usługi Event Hubs jest już dostępna w usłudze Azure Stack Hub. Umożliwi ona realizację scenariuszy obejmujących chmurę i środowisko lokalne z użyciem przesyłania strumieniowego i architektur opartych na zdarzeniach.

 • Event Hubs
 • Services
 • Features
11 gru

Automatyczne rozmieszczanie maszyn wirtualnych i usługa Azure Virtual Machine Scale Sets dostępne w usłudze Dedicated Host

DOSTĘPNE TERAZ

Platforma Azure umożliwia teraz automatyczny wybór dedykowanego hosta, na którym wdrożona zostanie maszyna wirtualna. Ponadto można wdrożyć zestawy skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure w połączeniu z dedykowanymi hostami.

 • Virtual Machine Scale Sets
 • Maszyny wirtualne
 • Compliance
 • Pricing & Offerings
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie