Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , czerwiec 2020

30 cze

Azure Data Lake Storage archive tier is now generally available

DOSTĘPNE TERAZ

The archive tier for Azure Data Lake Storage is now generally available. The archive tier provides an ultra-low cost tier for long term retention of data while keeping your data available for future analytics needs.

 • Azure Data Lake Storage
 • Features
30 cze

Usługa Azure Storage z obiektem blob o rozmiarze 200 TB jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zwiększyliśmy maksymalny rozmiar pojedynczego obiektu blob w usłudze Azure Storage z 5 TB do 200 TB — teraz w wersji zapoznawczej. Obiekty blob o rozmiarze 200 TB są dostępne w wersji zapoznawczej we wszystkich publicznych regionach platformy Azure z warstwami magazynu Gorąca, Chłodna i Premium.

 • Azure Blob Storage
 • Features
30 cze

Azure Firewall July 2020 update

DOSTĘPNE TERAZ

Custom DNS, DNS Proxy, and FQDN filtering in network rules are now in preview. IP Groups and IP Groups in Firewall policy are now generally available.

 • Azure Firewall
 • Security
30 cze

Company branding feature is now available on your organization's Azure AD sign-in page

DOSTĘPNE TERAZ

The enhanced company branding feature is now generally available on your organization’s Azure Active Directory (Azure AD) sign-in page.

 • Features
29 cze

Plan your migration to Azure VMware Solution using the Azure Migrate server assessment tool

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Migrate now supports assessments for Azure VMware Solution. Plan your move to Azure VMware Solution using the Azure Migrate server assessment tool.

 • Services
26 cze

Azure Sphere OS quality update 20.06 is now available

DOSTĘPNE TERAZ

The Azure Sphere OS quality update 20.06 is now available in the retail feed.

 • Operating System
25 cze

Ephemeral OS disks for Azure Virtual Machines (VMs) now support additional VM sizes

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You now have the ability to store ephemeral OS disks on the VM temp or resource disk in addition to the VM cache (in preview).

 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Dyski zarządzane
 • Features
25 cze

Azure Speech Services REST API v3.0 is now available

DOSTĘPNE TERAZ

Azure Azure Speech Services REST API v3.0 is now available, along with several new features.

 • Mowa platformy Azure AI
 • Services
 • Features
25 cze

Azure CLI June 2020 update

DOSTĘPNE TERAZ

The Azure CLI continues to expand with support for new Azure services. This release includes 23 new modules to manage as many Azure services.

 • Interfejsy wiersza polecenia
 • SDK and Tools
24 cze

Usługa Azure Monitor dla usługi Key Vault jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Monitor dla usługi Key Vault w wersji zapoznawczej zapewnia kompleksowe monitorowanie magazynów kluczy, udostępniając ujednolicony widok żądań usługi Key Vault, wydajności, błędów i opóźnień.

 • Azure Monitor
 • Key Vault
 • Services
 • Security
 • Features
24 cze

Usługa Azure Pipelines obsługuje teraz system Linux/ARM64

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Pipelines obsługuje teraz system Linux/ARM64, o co często prosiła społeczność. Dostępne są również inne najważniejsze funkcje rozszerzające ogólne środowisko użytkownika.

 • Features
24 cze

Aparat bazy danych usługi Azure Database for MySQL jest teraz dostępny

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Database for MySQL zapewnia teraz ogólną dostępność obsługi używania dzienników inspekcji do rejestrowania aktywności bazy danych i zdarzeń, takich jak połączenia i zapytania.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
24 cze

Aparat bazy danych usługi Azure Database for MariaDB jest teraz dostępny

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Database for MariaDB zapewnia teraz ogólną dostępność obsługi używania dzienników inspekcji do rejestrowania aktywności bazy danych i zdarzeń, takich jak połączenia i zapytania.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
24 cze

Indeksy wieloznaczne w interfejsie API usługi Azure Cosmos DB dla MongoDB

DOSTĘPNE TERAZ

Indeksy wieloznaczne w interfejsie API usługi Azure Cosmos DB dla MongoDB, popularna funkcja bazy danych MongoDB wprowadzona w bazie danych MongoDB w wersji 4.2, jest teraz dostępna.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
24 cze

Case-insensitive string functions with Azure Cosmos DB now available

DOSTĘPNE TERAZ

Case-insensitive support in Azure Cosmos DB was released for the following string system functions—Contains, EndsWith, StringEquals, and StartsWith.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
24 cze

Azure SDK for embedded devices

DOSTĘPNE TERAZ

The new Azure Embedded C SDK is designed to allow small and embedded devices, such as IoT, to communicate with Azure services.

 • Azure IoT Hub
 • Zestawy SDK
 • Usługa Pliki systemu Azure
 • SDK and Tools
24 cze

Azure Kubernetes Service (AKS) support for proximity placement groups is now available

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Better support for latency-sensitive workloads in critical business scenarios.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
24 cze

Create a formula in Azure DevTest Labs using a shared image gallery image

DOSTĘPNE TERAZ

Your customers can now create a formula in DevTest Labs using a shared image gallery image. Formulas provide a dynamic way to create virtual machines from the desired configuration and settings. Changes in the environment can be captured on the fly via artifacts.

 • Azure DevTest Labs
 • Features
24 cze

Azure Content Delivery Network standard rules engine is now available

DOSTĘPNE TERAZ

Take advantage of new rules to further customize the behavior of standard Azure Content Delivery Network to best meet the needs of your customers. Use the rules engine to modify request and response headers or dynamically override your existing route behavior based on incoming requests. Now generally available with the ability to add additional rules. The first five rules are free.

 • Content Delivery Network
 • Services
24 cze

Azure Front Door rules engine now generally available

DOSTĘPNE TERAZ

Azure Front Door rules engine is now generally available. Take advantage of these new rules to further customize the behavior of your Front Door to best meet the needs of your customers. Rules engine empowers you to modify request and response headers, or dynamically override your existing route behavior based on incoming requests. Create up to 25 rules per configuration.

 • Azure Front Door (wersja klasyczna)
 • Services
 • Security

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie