Archiwa aktualizacji

Comiesięczne aktualizacje produktów , luty 2020

24 lut

Wykrywanie ataków bezplikowych w systemie Linux jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Security Center rozszerza wykrywanie ataków bezplikowych. Ta funkcja będzie obsługiwana nie tylko w systemie Windows, ale też w systemie Linux.

 • Security Center
 • Security
24 lut

Obsługa systemu operacyjnego czasu rzeczywistego w usłudze Azure Security Center dla IoT

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Security Center dla IoT będzie teraz obsługiwać nie tylko systemy operacyjne Linux (Ubuntu, Debian) i Windows 10 IoT Core, ale także system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS, real-time operating system) platformy Azure.

 • Security Center
 • Security
19 lut

Ujednolicone monitorowanie sieci za pomocą monitora połączeń jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Network Watcher ma teraz nową, udoskonaloną funkcję monitora połączeń. Monitor połączeń udostępnia ujednolicone, kompleksowe możliwości monitorowania połączeń na potrzeby wdrożeń hybrydowych i na platformie Azure.

 • Network Watcher
19 lut

Tworzenie kopii zapasowej offline w usłudze Azure Backup za pomocą usługi Azure Data Box

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz klienci usługi Azure Backup mogą korzystać z usługi Azure Data Box, aby przenosić duże kopie zapasowe kluczowych danych przedsiębiorstwa za pośrednictwem mechanizmów offline.

 • Usługa Azure Backup
 • Data Box
19 lut

Aktualizacje usługi Azure Firewall — wiosna 2020

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Fragment: Usługa Azure Firewall uzyskała certyfikat ICSA Labs. Ponadto kilka kluczowych możliwości usługi Azure Firewall zostało wydanych w wersji ogólnie dostępnej i zapoznawczej.

 • Azure Firewall
19 lut

Azure Firewall Manager (odświeżona wersja zapoznawcza)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Firewall Manager (wersja zapoznawcza) oprócz wdrożeń usługi Azure Firewall w koncentratorach wirtualnej sieci WAN (nazywanych również bezpiecznymi koncentratorami wirtualnymi) obsługuje teraz także wdrożenia usługi Azure Firewall w sieciach wirtualnych (nazywanych również sieciami wirtualnymi koncentratora).

 • Azure Firewall
18 lut

Azure Virtual Network — translator adresów sieciowych jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q1 2020

Usługa Azure Virtual Network oferuje teraz translator adresów sieciowych (w wersji zapoznawczej), aby uprościć łączność z Internetem obejmującą tylko ruch wychodzący w przypadku sieci wirtualnych.

11 lut

Azure Cognitive Services — dodano nowe typy do rozpoznawania jednostek znaku w wersji 3

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa rozpoznawania jednostek znaku w wersji 3 (w wersji zapoznawczej) w funkcji analizy tekstu usług Cognitive Services ma teraz dostępne nowe typy jednostek, aby rozszerzyć zakres wykrywania ogólnych i osobistych jednostek informacji znalezionych w tekście.

 • Cognitive Services
 • Analiza tekstu
10 lut

Zaktualizuj serwery i aplikacje do wersji 1.2 protokołu TLS do 13 marca 2020 r.

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q1 2020

Do 13 marca 2020 r. zaktualizuj serwery i aplikacje, które komunikują się z usługą Azure Container Registry, aby korzystały z wersji 1.2 protokołu Transport Layer Security (TLS), w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacji i uniknięcia przerw w działaniu usługi.

 • Container Registry
7 lut

Azure Key Vault — prywatne punkty końcowe są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q1 2020

Nawiąż połączenie prywatne między usługą Azure Key Vault i innymi usługami platformy Azure za pomocą usługi Azure Private Link, która jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej dla wszystkich regionów publicznych.

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Key Vault
 • Virtual Network
 • Security
7 lut

Funkcja analizy tonacji tekstu w usłudze Azure Cognitive Services w wersji 3 obsługuje teraz język koreański

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Oprócz języka angielskiego, japońskiego, uproszczonego i tradycyjnego chińskiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, niemieckiego i holenderskiego funkcja analizy tonacji tekstu w wersji 3 obsługuje teraz także język koreański.

 • Analiza tekstu
7 lut

Eksplorator kopii zapasowych jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q1 2020

Usługa Azure Backup oferuje teraz nowe rozwiązanie o nazwie Eksplorator kopii zapasowych (w wersji zapoznawczej). Eksplorator kopii zapasowych to wbudowany skoroszyt usługi Azure Monitor, dzięki któremu możesz w jednym miejscu monitorować w czasie rzeczywistym wszystkie kopie zapasowe na platformie Azure.

 • Usługa Azure Backup
 • Azure Monitor
 • Azure Resource Graph
5 lut

Sieć Hyperledger Fabric w usłudze Azure Kubernetes Service jest dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Szybko wdrażaj i konfiguruj sieć łańcucha bloków Hyperledger Fabric w usłudze Azure Kubernetes Service przy użyciu nowego szablonu (teraz w wersji zapoznawczej), który umożliwia dostosowywanie scenariuszy i aplikacji.

 • Usługa Azure Blockchain
5 lut

Usługa Azure Event Grid w usłudze Azure IoT Edge (wersja zapoznawcza 2) jest teraz dostępna

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Jest już dostępna wersja zapoznawcza 2 usługi Azure Event Grid w usłudze Azure IoT Edge z aktualizacjami obejmującymi trwałość płaszczyzny danych na dysku, możliwości monitorowania i dodatkowe typy miejsc docelowych.

 • Event Grid
 • Azure IoT Edge
5 lut

Włączanie zarządzanych tożsamości na maszynach wirtualnych laboratorium w usłudze Azure DevTest Labs

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Właściciele laboratoriów mogą teraz włączać tożsamości zarządzane przypisane do użytkownika na maszynach wirtualnych laboratorium w usłudze Azure DevTest Labs.

 • Azure DevTest Labs

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie