Archiwa aktualizacji

Comiesięczne aktualizacje produktów , styczeń 2020

31 sty

Usługa Azure Backup obsługuje teraz selektywne tworzenie kopii zapasowych dysków i ich przywracanie przy użyciu rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych platformy Azure

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Backup obsługuje teraz funkcję wykluczania dysków, która umożliwia utworzenie kopii zapasowej jednego lub kilku z wielu dysków danych maszyny wirtualnej. Każdy punkt odzyskiwania zawiera dane z dysków objętych operacją tworzenia kopii zapasowej, co dodatkowo pozwala na przywrócenie podzestawu dysków z danego punktu odzyskiwania podczas operacji przywracania. Zapewnia to wydajne i ekonomiczne rozwiązanie dla potrzeb tworzenia kopii zapasowych i przywracania.

 • Azure Backup
 • Features
27 sty

Azure Backup — usuwanie nietrwałe dla programu SQL Server na maszynie wirtualnej platformy Azure i platformy SAP HANA

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Backup udostępnia teraz usuwanie nietrwałe dla obciążeń programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure i platformy SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure obok już obsługiwanego scenariusza usuwania nietrwałego dla maszyn wirtualnych platformy Azure.

 • Azure Backup
 • Program SQL Server na maszynach wirtualnych
 • Features
22 sty

Obsługa usługi Azure Active Directory w usłudze Azure Database for MySQL

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Z przyjemnością ogłaszamy wprowadzenie obsługi integracji usługi Azure Active Directory z usługą Azure Database for MySQL w wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
22 sty

Ulepszony wskaźnik bezpieczeństwa

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Rozszerzona wersja funkcji wskaźnika bezpieczeństwa w usłudze Azure Security Center jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Security Center
 • Security
22 sty

Obsługa komunikacji równorzędnej sieci wirtualnych i obwodu ExpressRoute w usłudze Azure Red Hat OpenShift

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa komunikacji równorzędnej sieci wirtualnych i obwodu ExpressRoute w usłudze Azure Red Hat OpenShift jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Red Hat OpenShift
 • Services
22 sty

Prywatne punkty końcowe usługi Azure Red Hat OpenShift są już dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa prywatnych punktów końcowych w usłudze Azure Red Hat OpenShift jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Red Hat OpenShift
 • Services
18 sty

Ulepszona synchronizacja replik zapytań w usługach Azure Analysis Services jest w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe ustawienie usług Azure Analysis Services, które jest w wersji zapoznawczej, poprawia wydajność i spójność synchronizacji replik zapytań w środowiskach skalowanych w poziomie.

 • Azure Analysis Services
 • Features
 • Management
 • Services
18 sty

Usługa Azure Data Factory obsługuje ładowanie danych do usługi Azure Synapse Analytics przy użyciu instrukcji COPY

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W usłudze Azure Synapse Analytics wprowadzono nową instrukcję COPY (wersja zapoznawcza), która zapewnia największą elastyczność przy pozyskiwaniu danych o wysokiej przepływności.

 • Data Factory
 • Azure Synapse Analytics
 • Features
15 sty

Azure Active Directory B2C — Wysyłanie niestandardowych wiadomości e-mail przy użyciu zasad niestandardowych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q1 2020

Korzystaj z własnego dostawcy poczty e-mail z innej firmy, aby wysyłać niestandardowe weryfikacyjne wiadomości e-mail podczas rejestracji lub resetowania hasła.

 • Features
13 sty

Usługa Private Link dla usługi Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Private Link dla usługi Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
 • Open Source
 • Security
 • Services
13 sty

Usługa Private Link dla usługi Azure Database for MySQL jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Private Link dla usługi Azure Database for MySQL jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Open Source
 • Security
 • Services
13 sty

Usługa Private Link dla pojedynczego serwera usługi Azure Database for PostgreSQL jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Private Link dla pojedynczego serwera usługi Azure Database for PostgreSQL jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
 • Open Source
 • Security
 • Services

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie