Archiwa aktualizacji

Comiesięczne aktualizacje produktów , grudzień 2019

12 gru

Usługa Azure Data Factory obsługuje zachowywanie metadanych podczas kopiowania plików

TERAZ DOSTĘPNE

Działanie kopiowania usługi Azure Data Factory obsługuje teraz zachowywanie metadanych podczas kopiowania plików między usługą Amazon S3, obiektem blob platformy Azure i usługą Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Data Factory
 • Magazyn obiektów Blob
 • Azure Data Lake Storage
 • Features
11 gru

Firma Microsoft planuje utworzenie nowego regionu centrum danych w chmurze w Katarze

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Firma Microsoft niedawno ogłosiła plany utworzenia nowego regionu centrum danych w chmurze w Katarze, aby móc dostarczać inteligentne i zaufane usługi w chmurze. Dzięki temu firma Microsoft rozszerzy swoją globalną infrastrukturę w chmurze do 55 regionów w 20 krajach.

 • Regions & Datacenters
11 gru

Azure Migrate — bezagentowa analiza zależności jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Migrate obsługuje teraz bezagentową analizę zależności w ograniczonej wersji zapoznawczej.

 • Features
11 gru

Nowy moduł środowiska Azure PowerShell jest dostępny w wersji zapoznawczej

TERAZ DOSTĘPNE

Nowy moduł programu PowerShell dla platformy Azure udostępnia aktualizacje wszystkich usług platformy Azure i obejmuje moduł w wersji zapoznawczej dla usług Azure Kubernetes Service i Azure Functions.

 • Cloud Shell
 • SDK and Tools
11 gru

Obsługa usługi Azure Private Link w usłudze AKS jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dzięki obsłudze usługi Azure Private Link w usłudze AKS można wchodzić w interakcje z serwerem interfejsu API usługi Kubernetes jako prywatnym punktem końcowym w sieci wirtualnej, co gwarantuje, że wszystkie operacje zarządzania usługą Kubernetes pozostaną całkowicie odizolowane.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Features
11 gru

Usługa Azure Service Fabric 7.0 jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

W nowej wersji usługi Azure Service Fabric wprowadzono kilka nowych funkcji, a także ulepszenia dotyczące stabilności i wydajności.

 • Service Fabric
 • Features
11 gru

Grupy umieszczania w pobliżu są teraz dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Grupy umieszczania w pobliżu — możliwość logicznego grupowania maszyn wirtualnych platformy Azure w celu zmniejszania opóźnień sieciowych między maszynami wirtualnymi — są teraz dostępne.

 • Virtual Machines
 • Features
11 gru

Obsługa programu MySQL 8.0 w usłudze Azure Database for MySQL jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Database for MySQL udostępnia teraz ogólnie dostępną obsługę najnowszej wersji głównej programu MySQL, tj. wersji 8.0.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
9 gru

Opublikowane wydanie usługi Azure Functions 3.0 jest teraz dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Opublikowane wydanie usługi Azure Functions 3.0 jest teraz dostępne, więc można tworzyć i wdrażać funkcje w wersji 3.0 w środowisku produkcyjnym. Usługa Functions 3.0 oferuje nowe możliwości, w tym możliwość tworzenia elementów przeznaczonych dla środowisk .NET Core 3.1 i Node 12.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
 • Open Source
 • SDK and Tools
9 gru

Zapora aplikacji internetowej — nowa reguła ochrony przed botami jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowy zestaw reguł ochrony przed botami (Microsoft_BotManagerRuleSet_1.0) jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej dla usługi Azure Web Application Firewall z usługą Azure Front Door.

 • Features
 • Security
 • Services
6 gru

Aktualizacja 19.11 usługi Azure Sphere jest teraz dostępna za pośrednictwem źródła wersji detalicznych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere z systemem operacyjnym w wersji 19.11 jest teraz dostępna za pośrednictwem źródła wersji detalicznych. Ta wersja obejmuje wydanie systemu operacyjnego z poprawą jakości oraz dwie nowe funkcje do tworzenia aplikacji — zestaw SDK dla systemu Linux i rozszerzenie programu Visual Studio Code.

 • Azure Sphere
 • Operating System
 • SDK and Tools
6 gru

Wyzwalanie przebiegu w usłudze Azure Pipelines za pomocą usługi GitHub Actions

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa GitHub Actions dla usługi Azure Pipelines jest teraz dostępna w aktualizacji przebiegu 161 usługi Azure DevOps. Wyzwalanie przebiegu w usłudze Azure Pipelines za pomocą usługi GitHub Actions bezpośrednio z przepływu pracy GitHub Actions.

 • Azure DevOps
 • Features
6 gru

Custom Translator — aktualizacja modeli języków oraz ulepszenia w listopadzie 2019 r.

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q4 2019

Poniżej znajdują się informacje na temat poprawek usterek, ulepszeń i nowych/odświeżonych modeli w funkcji Microsoft Custom Translator wprowadzonych w listopadzie 2019 r.

 • Services
5 gru

Warstwa Zużycie usługi Azure API Management jest teraz dostępna w 13 nowych regionach

TERAZ DOSTĘPNE

Warstwa Zużycie usługi Azure API Management jest teraz dostępna w kolejnych 13 regionach (łącznie w 19).

 • API Management
 • Features
 • Regions & Datacenters
5 gru

Maszyny wirtualne na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności z serii HC są teraz dostępne w regionie Południowo-środkowe stany USA

TERAZ DOSTĘPNE

Maszyny wirtualne z serii HC są teraz dostępne w regionie Południowo-środkowe stany USA

 • Virtual Machines
 • Features
 • Services
4 gru

Aktualizacja usługi Azure API Management — grudzień 2019

TERAZ DOSTĘPNE

4 grudnia 2019 r. rozpoczęła się zwykła aktualizacja usługi Azure API Management. Obejmuje ona następujące nowe funkcje, poprawki błędów, zmiany i inne ulepszenia.

 • API Management
 • Features
4 gru

Łatwe monitorowanie kosztów magazynu kopii zapasowych elastycznych pul i baz danych Azure SQL Database

TERAZ DOSTĘPNE

Łatwo monitoruj koszty magazynu kopii zapasowych dla pojedynczych baz danych i elastycznych pul bezpośrednio z witryny Azure Portal.

 • Azure SQL Database
 • Management
 • Pricing & Offerings
 • Services
4 gru

Punkt końcowy login.microsoftonline.com staje się przestarzały w przypadku usługi Azure Active Directory B2C

Docelowa data wycofania: grudnia 04, 2020

4 grudnia 2020 r. punkt końcowy login.microsoftonline.com stanie się przestarzały na potrzeby uzyskiwania dostępu do dzierżaw B2C. Istniejące dzierżawy będą musiały zostać przeniesione do punktu końcowego B2Clogin.com przed tą datą, a wszystkie funkcje pozostaną takie same w punkcie końcowym B2Clogin.com.

 • Azure Active Directory B2C
 • Retirements
3 gru

Maszyny wirtualne typu spot są dostępne w wersji zapoznawczej na platformie Azure

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Kup nieużywaną pojemność obliczeniową z dużym rabatem i skorzystaj z maszyn wirtualnych typu spot, dostępnych w wersji zapoznawczej na platformie Azure, aby uruchamiać przerywane obciążenia w dużej skali.

 • Virtual Machines
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Features
 • Microsoft Ignite
 • Pricing & Offerings
 • Services
3 gru

Hosty usługi Azure Dedicated Host są teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Nowa usługa platformy Azure, która udostępnia serwery fizyczne umożliwiające hostowanie maszyn wirtualnych platformy Azure. Serwer jest przeznaczony wyłącznie dla Twojej organizacji i jej obciążeń.

 • Virtual Machines
 • Features
 • Services

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie