Archiwa aktualizacji

Comiesięczne aktualizacje produktów Security Center:, listopad 2019

14 lis

Rozszerzenie skrytki klienta dla platformy Microsoft Azure poza maszyny wirtualne

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Skrytka klienta zapewnia klientom możliwość kontrolowania dostępu inżynierów pomocy technicznej platformy Azure do obciążeń zawierających dane klienta. Ta rozszerzona obsługa zapewnia teraz klientom możliwość kontrolowania dostępu do danych w większej liczbie usług platformy Azure.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Usługa Azure Disk Encryption oferowana w większej liczbie miejsc oraz więcej usług zapewniających klucze zarządzane przez klienta

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Disk Encryption umożliwia szyfrowanie dysków maszyny wirtualnej platformy Azure przy użyciu kluczy zabezpieczanych w usłudze Azure Key Vault.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Wydanie zestawu narzędzi analizy bezpiecznego kodu firmy Microsoft wspierającego tworzenie bezpiecznego kodu

TERAZ DOSTĘPNE

Dzięki rozszerzeniu analizy bezpiecznego kodu firmy Microsoft możesz dodawać narzędzia analizy zabezpieczeń, w tym skaner poświadczeń, BinSkim i inne do potoków ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD) Azure DevOps.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Ochrona przed zagrożeniami dla usługi Azure Key Vault w publicznej wersji zapoznawczej w regionach Ameryki Północnej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Key Vault to istotna usługa zapewniająca ochronę danych i poprawiająca wydajność aplikacji w chmurze poprzez zapewnianie możliwości centralnego zarządzania kluczami, wpisami tajnymi, kluczami kryptograficznymi i zasadami w chmurze.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Ochrona przed zagrożeniami dla usługi Azure Storage obejmuje sprawdzanie reputacji pod kątem złośliwego oprogramowania

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz możesz wyświetlać złośliwe oprogramowanie wykryte na wielu kontach magazynu przy użyciu usługi Azure Security Center.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Automatyzacja przepływu pracy przy użyciu usługi Logic Apps

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W usłudze Security Center wprowadzamy nową funkcję. Pozwala ona klientom tworzyć konfiguracje automatyzacji korzystające z usługi Azure Logic Apps oraz umożliwia tworzenie zasad, które automatycznie wyzwalają te konfiguracje na podstawie określonych wyników z usługi ASC, takich jak rekomendacje lub alerty.

 • Security Center
 • Microsoft Ignite
 • Security
4 lis

Szybka poprawka usługi Azure Security Center dla zasobów zbiorczych jest ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Wiele zadań, które są przydzielane do użytkownika w ramach wskaźnika zabezpieczeń, sprawia, że możliwość efektywnego korygowania problemów w dużej flocie może stanowić poważne wyzwanie. Aby uprościć korygowanie błędnych konfiguracji zabezpieczeń, umożliwić szybkie korygowanie zaleceń w zbiorach zasobów oraz poprawić swój wskaźnik zabezpieczeń, można użyć szybkiej poprawki.

 • Security Center
 • Microsoft Ignite
 • Security
4 lis

Dodatkowe standardy zgodności z przepisami usługi Azure Security Center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Pulpit nawigacyjny Zgodność z przepisami daje wgląd w stan zabezpieczeń, bazując na ocenach usługi Security Center. Pulpit nawigacyjny pokazuje stopień zgodności Twojego środowiska z kontrolami i wymaganiami zaprojektowanymi na podstawie konkretnych standardów prawnych i branżowych testów porównawczych. Udostępnia nakazowe rekomendacje dotyczące tego, jak spełnić te wymagania.

 • Security Center
 • Features
 • Microsoft Ignite
 • Security
4 lis

Skanowanie obrazów kontenerów w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach w usłudze Azure Security Center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz usługa Azure Security Center może skanować obrazy kontenerów w usłudze Azure Container Registry w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach. Skanowanie obrazu polega na analizowaniu pliku obrazu kontenera, a następnie sprawdzeniu, czy występują w nim jakiekolwiek znane luki w zabezpieczeniach (obsługiwane przez rozwiązanie Qualys).

 • Security Center
 • Microsoft Ignite
 • Security
4 lis

Obsługa ochrony przed zagrożeniami dla usługi Azure Kubernetes Service (AKS) w usłudze Security Center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W usłudze Security Center rozszerzono obsługę kontenerów o jedną z najszybciej rozwijających się usług na platformie Azure — Azure Kubernetes Service.

 • Security Center
 • Microsoft Ignite
 • Security
4 lis

Ocena luk w zabezpieczeniach w usłudze Azure Security Center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aplikacje instalowane na maszynach wirtualnych często miewają luki w zabezpieczeniach, które mogą prowadzić do naruszenia zabezpieczeń tych maszyn. Informujemy, że usługa Security Center w warstwie Standardowa ma teraz wbudowaną ocenę luk w zabezpieczeniach dla maszyn wirtualnych, która jest całkowicie darmowa.

 • Security Center
 • Microsoft Ignite
 • Security
4 lis

Rozszerzanie zakresu działania usługi Azure Security Center dzięki platformie dla społeczności i partnerów

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aby wspierać szybkie zdobywanie rynku przez usługę Security Center i spełnić wymagania naszych klientów w zakresie ochrony przed zagrożeniami, stanu zabezpieczeń chmury oraz wdrażania i automatyzacji w skali przedsiębiorstwa, nasz zespół udostępnił wiele nowych możliwości, a także współpracował z nowymi partnerami należącymi do organizacji Microsoft Intelligent Security Association.

 • Security Center
 • Microsoft Ignite
 • Security
4 lis

Azure Security Center — pomoc techniczna dotycząca zasad niestandardowych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Security Center obsługuje teraz zasady niestandardowe (w wersji zapoznawczej). Nasi klienci oczekiwali możliwości rozszerzenia obecnego zakresu oceny zabezpieczeń w usłudze Security Center o własne oceny zabezpieczeń bazujące na zasadach utworzonych samodzielnie w usłudze Azure Policy. Dzięki obsłudze zasad niestandardowych jest to teraz możliwe.

 • Security Center
 • Microsoft Ignite
 • Security
4 lis

Azure Security Center — zaawansowane integracje z eksportowaniem rekomendacji i alertów

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aby na bazie usługi Security Center było możliwe realizowanie scenariuszy na poziomie korporacyjnym, teraz można wykorzystywać alerty i rekomendacje usługi Security Center w dodatkowych miejscach poza witryną Azure Portal i interfejsami API.

 • Security Center
 • Microsoft Ignite
 • Security
4 lis

Dodawanie serwerów lokalnych do usługi Security Center z centrum Windows Admin Center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Centrum Windows Admin Center to portal zarządzania dla serwerów z systemem Windows, które nie są wdrożone na platformie Azure, oferujący im kilka funkcji zarządzania platformy Azure, takich jak kopia zapasowa i aktualizacje systemu. Niedawno udostępniliśmy możliwość dodawania tych serwerów spoza platformy Azure w celu objęcia ich ochroną przez usługę ASC bezpośrednio ze środowiska centrum Windows Admin Center.

 • Security Center
 • Microsoft Ignite
 • Security
4 lis

Wprowadzenie do przewodnika Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Przewodnik Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure zawiera sprawdzone wskazówki, które pozwalają przyspieszyć wdrażanie chmury. Dokument ten stanowi kolekcję narzędzi, wskazówek i najlepszych rozwiązań, które ułatwiają kształtowanie strategii chmury i osiąganie zamierzonych celów biznesowych.

 • Azure DevOps
 • Azure DevOps Projects
 • Azure Monitor
 • Azure Resource Manager
 • Azure Blueprints
 • Grupy zarządzania platformy Azure
 • Azure Policy
 • Zarządzanie kosztami i rozliczenia
 • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
 • Azure Migrate
 • Security Center
 • Azure Advisor
 • Azure Service Health
 • Compliance
 • Management
 • Microsoft Ignite
 • Security

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie