Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , październik 2019

29 paź

Unikatowy identyfikator konta rozliczeniowego platformy Azure uległ zmianie

DOSTĘPNE TERAZ

Unikatowy identyfikator konta rozliczeniowego używany do identyfikowania relacji rozliczeniowej z firmą Microsoft uległ zmianie. Ta zmiana ma wpływ tylko na konta objęte umową klienta firmy Microsoft — nie wpływa ona na inne umowy, takie jak Enterprise Agreement.

 • SDK and Tools
 • Features
28 paź

Aktualizacje usługi Azure API Management — październik 2019, cz. 2

DOSTĘPNE TERAZ

25 października 2019 r. rozpoczęła się zwykła aktualizacja usługi Azure API Management. Obejmuje ona następujące nowe funkcje, poprawki błędów, zmiany i ulepszenia. Aktualizacje są wdrażane stopniowo i może minąć nawet tydzień, zanim otrzymają je wszystkie aktywne wystąpienia usługi API Management.

 • API Management
 • Features
28 paź

Funkcja Service Map usługi Azure Monitor jest dostępna w regionach Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Azja Wschodnia i Indie Środkowe

DOSTĘPNE TERAZ

Funkcja Service Map usługi Azure Monitor jest już dostępna w regionach Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Azja Wschodnia i Indie Środkowe, a więc jest teraz dostępna w 18 regionach publicznych na całym świecie.

 • Azure Monitor
 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Service Fabric
 • Cloud Services
 • Regions & Datacenters
28 paź

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionach Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Azja Wschodnia i Indie Środkowe

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionach Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Azja Wschodnia i Indie Środkowe. Jest ona dostępna na całym świecie w osiemnastu regionach publicznych.

 • Azure Monitor
 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Service Fabric
 • Cloud Services
 • Regions & Datacenters
28 paź

Nowe funkcje usługi Azure IoT Central są już dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Podczas konferencji IoT Solutions World Congress mieliśmy przyjemność ogłosić udostępnienie kilku nowych funkcji usługi Azure IoT Central zaprojektowanych, aby pomóc osobom kompilującym rozwiązania rozwinięcie projektów IoT z fazy weryfikacji koncepcji do poziomu produkcyjnego.

 • Azure IoT Central
 • Features
28 paź

Usługa Event Grid w usłudze IoT Edge jest już dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Event Grid jest teraz dostępna w usłudze Azure IoT Edge

 • Event Grid
 • Azure IoT Edge
 • Services
 • Features
25 paź

Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące 12 TB pamięci są teraz ogólnie dostępne w regionach Zachodnie stany USA 2, Wschodnie stany USA i Wschodnie stany USA 2

DOSTĘPNE TERAZ

Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące do 416 wirtualnych procesorów CPU w konfiguracjach z pamięcią o pojemności 12 TB są teraz ogólnie dostępne w regionach Zachodnie stany USA 2, Wschodnie stany USA i Wschodnie stany USA 2. Maszyny wirtualne z serii Mv2 mają certyfikat firmy SAP dla obciążeń produkcyjnych SAP HANA OLTP i OLAP.

 • Maszyny wirtualne
 • Services
25 paź

Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące do 12 TB pamięci są teraz ogólnie dostępne w regionie Azja Południowo-Wschodnia

DOSTĘPNE TERAZ

Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące do 416 wirtualnych procesorów CPU w konfiguracjach z pamięcią o pojemności 3 TB, 6 TB i 12 TB są teraz ogólnie dostępne w regionie Azja Południowo-Wschodnia. Maszyny wirtualne z serii Mv2 mają certyfikat firmy SAP dla obciążeń produkcyjnych SAP HANA OLTP i OLAP.

 • Maszyny wirtualne
 • Services
25 paź

Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące do 12 TB pamięci są teraz ogólnie dostępne w regionach Europa Zachodnia i Europa Północna

DOSTĘPNE TERAZ

Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące do 416 wirtualnych procesorów CPU w konfiguracjach z pamięcią o pojemności 3 TB, 6 TB i 12 TB są teraz ogólnie dostępne w regionach Europa Zachodnia i Europa Północna. Maszyny wirtualne z serii Mv2 mają certyfikat firmy SAP dla obciążeń produkcyjnych SAP HANA OLTP i OLAP.

 • Maszyny wirtualne
 • Services
24 paź

Usługa Azure API for FHIR i nasz rosnący ekosystem partnerów

DOSTĘPNE TERAZ

Budując kompleksowe rozwiązanie, którego centrum jest usługa Azure API for FHIR, możesz potrzebować pomocy partnera. Przygotowaliśmy dla Ciebie listę partnerów z unikatowym dorobkiem lub doświadczeniem w tworzeniu z użyciem usługi Azure API for FHIR.

 • Features
24 paź

Nowe regiony z wersją zapoznawczą strumieni urządzeń usługi IoT Hub

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Strumienie urządzeń usługi IoT Hub są teraz dostępne w wersji zapoznawczej w regionach Europa Północna i Azja Południowo-Wschodnia

 • Azure IoT Hub
 • Regions & Datacenters
 • Services
23 paź

Aktualizacja 19.10 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna do celów testowych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere 19.10 jest teraz dostępna za pośrednictwem kanału testowej wersji detalicznej. Testowa wersja detaliczna jest przeznaczona do testowania zgodności z poprzednimi wersjami. Kanał informacyjny testowej wersji detalicznej pozwala zweryfikować aplikacje podpisane w środowisku produkcyjnym względem nowej wersji przed wdrożeniem w detalicznym kanale informacyjnym.

 • Azure Sphere
 • Operating System
23 paź

Piąte wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric 6.5

DOSTĘPNE TERAZ

Piąte wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric 6.5 obejmuje poprawki błędów i ulepszenia wydajności.

 • SDK and Tools
 • Management
 • Features
23 paź

Funkcje usługi Azure Cost Management w trakcie opracowywania — październik 2019 r.

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Nowe funkcje usługi Azure Cost Management są obecnie w trakcie opracowywania i powinny być dostępne w ciągu kilku następnych miesięcy.

 • Features
23 paź

W następnym wydaniu nastąpią zmiany zestawu SDK usługi Azure Sphere

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Następne wydanie zestawu SDK usługi Azure Sphere w odpowiedzi na wiele opinii społeczności będzie zawierać znaczące udoskonalenia.

 • Azure Sphere
 • SDK and Tools
 • Features
23 paź

Zmiany nazw mierników usługi Azure Monitor

DOSTĘPNE TERAZ

Od 1 grudnia 2019 r. nazwy mierników metryk niestandardowych usługi Azure Monitor zmienią się.

 • Azure Monitor
 • Services
 • Pricing & Offerings
23 paź

Interfejs API usługi Batch dla usługi Blob Storage

Wersja zapoznawcza interfejsu API usługi Batch dla usługi Azure Blob Storage upraszcza tworzenie aplikacji, które wykonują kilka wywołań współbieżnych interfejsu API do usługi Blob Storage. Interfejs API usługi Batch zmniejsza liczbę połączeń, które klient musi otworzyć, oraz dystrybuuje do nich żądania i zarządza nimi, umożliwiając osadzanie wielu wywołań interfejsu API w pojedynczym żądaniu HTTP. Interfejs API aktualnie obsługuje dwa typy żądań podrzędnych: SetBlobTier dla blokowych obiektów blob oraz DeleteBlob. Kolejne żądania będą dostępne wkrótce. Ten interfejs API jest dostępny od początkowej wersji z dnia 9.11.2018.

 • Azure Blob Storage
 • SDK and Tools
21 paź

Nazwa mierników usługi Virtual Machines serii Dav3 Eav3 ulega zmianie

Począwszy od 1 grudnia 2019 r., niektóre nazwy mierników usługi Virtual Machines serii Eav3/Easv3 i Dav3/Dasv3 ulegną zmianie.

 • Maszyny wirtualne
 • Services
21 paź

Zmiany identyfikatora miernika Obserwatora automatyzacji procesu

DOSTĘPNE TERAZ

Od 1 grudnia 2019 r. identyfikatory miernika Obserwatora automatyzacji procesu zmienią się.

 • Automation
 • Services
 • Pricing & Offerings
21 paź

Zmiana nazwy miernika usługi VNet Gateway

DOSTĘPNE TERAZ

Od 1 grudnia 2019 r. nazwy miernika usługi VNet Gateway w wersji standardowej, o wysokiej wydajności i najwyższej wydajności zmienią się. Ta zmiana nie będzie miała wpływu na ceny, ale będzie konieczne zmodyfikowanie procedur rozliczeń bazujących na nazwach.

 • VPN Gateway
 • Services
 • Pricing & Offerings
 • Security

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie