Archiwa aktualizacji

Comiesięczne aktualizacje produktów , wrzesień 2019

25 wrz

Azure Sphere w wersji zapoznawczej — aktualizacja 19.09 jest teraz dostępna do celów testowych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere 19.09 jest teraz dostępna za pośrednictwem kanału informacyjnego testowej wersji detalicznej. Testowa wersja detaliczna jest przeznaczona do testowania zgodności z poprzednimi wersjami. Kanał informacyjny testowej wersji detalicznej pozwala zweryfikować aplikacje podpisane w środowisku produkcyjnym względem nowej wersji przed wdrożeniem w detalicznym kanale informacyjnym.

 • Azure Sphere
 • Operating System
20 wrz

Publiczna wersja zapoznawcza: Udostępnienie funkcji wyodrębniania tekstu „Read” w usłudze Przetwarzanie obrazów w kontenerach

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wydajemy najnowszą funkcję interpretacji tekstu „Read” w kontenerach platformy Docker, co umożliwia klientom lokalne uruchamianie.

 • Azure Cognitive Services
 • Przetwarzanie obrazów
 • Services
19 wrz

Platforma Azure zapewnia skalowalne zarządzanie tagami za pośrednictwem usługi Azure Policy

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Policy obsługuje teraz korygowanie dla tagowania, dzięki czemu możesz zapewnić zgodność 100% swoich zasobów.

 • Azure Policy
 • Management
18 wrz

Publiczna wersja zapoznawcza — identyfikacja i transkrypcja wielu języków w usłudze Video Indexer

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Automatyczna identyfikacja języka mówionego wykorzystuje technologię uczenia maszynowego do identyfikowania różnych języków używanych w multimedialnym elemencie zawartości.

 • Media Services
 • Indeksator wideo
 • Features
 • Services
18 wrz

Publiczna wersja zapoznawcza — wykrywanie animowanych postaci w usłudze Video Indexer

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Video Indexer w ramach usługi Azure Media Services obsługuje wykrywanie, grupowanie i rozpoznawanie postaci w animowanej zawartości.

 • Media Services
 • Indeksator wideo
 • Features
 • Services
18 wrz

Alerty usługi Azure Advisor są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Otrzymuj rekomendacje dotyczące najlepszych rozwiązań dla platformy Azure natychmiast po ich udostępnieniu za pomocą alertów usługi Azure Advisor konfigurowanych przez użytkownika — teraz dostępnych w wersji zapoznawczej.

 • Azure Advisor
 • Features
 • Services
18 wrz

Uaktualnienie wersji zapoznawczej rozszerzenia Azure DevTest Labs Tasks jest teraz dostępne

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ostatnio wydaliśmy uaktualnienie wersji zapoznawczej rozszerzenia Azure DevTest Labs Tasks.

 • Azure Pipelines
 • Azure DevTest Labs
 • Features
18 wrz

Rejestrowanie inspekcji w usłudze Azure Database for PostgreSQL jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Rejestrowanie inspekcji w usłudze Azure Database for PostgreSQL jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej. Tworzenie dzienników inspekcji obejmujących operacje zapisu, odczytu, zmian roli i kod DDL za pomocą rozszerzenia inspekcji.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
18 wrz

Usługa Azure HPC Cache jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure HPC Cache, teraz dostępna w wersji zapoznawczej, to usługa pamięci podręcznej plików o wysokiej wydajności ze zagregowaną przestrzenią nazw i zmniejszonym opóźnieniem między magazynem a zasobami obliczeniowymi platformy Azure. Jest ona przeznaczona do obciążeń z bardzo dużą liczbą odczytów.

 • Avere vFXT for Azure
 • Azure HPC Cache
 • Services
16 wrz

Łącze prywatne platformy Azure jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q3 2019

Łącze prywatne platformy Azure umożliwia bezpieczniejsze i bardziej prywatne łączenie się z usługami w sieciach wirtualnych platformy Azure za pomocą łącza prywatnego platformy Azure, które jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

 • Virtual Network
 • Konta magazynu
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Compliance
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Security
 • Services
12 wrz

Obsługa dużych dysków (do 30 TB) w usłudze Azure Backup jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ogłaszamy publiczną wersję zapoznawczą obsługi większych i wydajniejszych dysków zarządzanych na platformie Azure, których maksymalny rozmiar to 30 TB.

 • Azure Backup
 • Features
6 wrz

Narzędzia SQL Server Data Tools są teraz dostępne z programem Visual Studio 2019 w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza narzędzi SQL Server Data Tools dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz dostępna do pobrania z najnowszym wydaniem wersji zapoznawczej programu Visual Studio 2019. Narzędzia SQL Server Data Tools udostępniają stabilne środowisko wdrażania zmian i zarządzania nimi, którego można używać podczas opracowywania rozwiązania do analizy danych przy użyciu usługi SQL Data Warehouse.

 • Azure Synapse Analytics
 • Features
4 wrz

Azure Blueprints — wersja strategii NIST SP 800-53 R4 jest już aktywna

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Strategia NIST SP 800-53 R4 jest teraz aktywna jako wbudowana strategia w usłudze Azure Blueprints.

 • Azure Blueprints
 • Compliance
 • Management
4 wrz

Nawiązywanie połączenia z maszyną wirtualną za pośrednictwem przeglądarki internetowej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure DevTest Labs teraz integruje się z usługą Azure Bastion, umożliwiając nawiązywanie połączenia z maszynami wirtualnymi za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 • Azure DevTest Labs
 • Azure Bastion
 • Features
4 wrz

Azure SQL Database — pule wystąpień są obecnie w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Pule wystąpień to nowa opcja wystąpień zarządzanych, która oferuje wygodny i ekonomiczny sposób migracji mniejszych wystąpień do chmury na dużą skalę, ograniczając lub eliminując dodatkową pracę związaną z konsolidowaniem obciążeń mniej intensywnie korzystających z mocy obliczeniowej.

 • Azure SQL Database
 • Features

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie