Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , sierpień 2019

29 sie

Usuwanie nietrwałe maszyn wirtualnych w usłudze Azure Backup

DOSTĘPNE TERAZ

Zapewniamy teraz możliwość usuwania nietrwałego, aby ułatwić ochronę kopii zapasowych w chmurze dla maszyn wirtualnych IaaS przed przypadkowym, a także złośliwym usunięciem.

 • Azure Backup
 • Features
28 sie

Platforma Microsoft Azure dostępna w nowych regionach chmury w Szwajcarii

DOSTĘPNE TERAZ

Nowe regiony centrów danych spełniają wszelkie kluczowe wymagania związane z rezydencją danych, zabezpieczeniami i zgodnością, które mają krytyczne znaczenie dla szwajcarskich organizacji działających w regulowanych branżach.

 • Regions & Datacenters
28 sie

W przepływach danych mapowania usługi Azure Data Factory dodano skrypty SQL do przekształcenia ujścia

DOSTĘPNE TERAZ

W usłudze Azure Data Factory dodano możliwość wykonywania niestandardowych skryptów SQL z poziomu przekształcenia ujścia SQL w ramach przepływów danych mapowania. Możesz teraz z łatwością korzystać z opcji takich jak wyłączanie indeksów, zezwalanie na wstawienia tożsamości i inne operacje DDL/DML z poziomu przepływów danych.

 • Azure Data Factory
 • Features
26 sie

Udostępnianie dostosowanych widoków w usłudze Azure Cost Management jest teraz łatwiejsze

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępna jest nowa, wygodniejsza metoda udostępniania dostosowanych widoków w usłudze Azure Cost Management bezpośrednio z poziomu analizy kosztów.

 • Microsoft Cost Management
 • Management
26 sie

Sterownik woluminu usługi Azure Files w usłudze Service Fabric jest teraz ogólnie dostępny

DOSTĘPNE TERAZ

Sterownik woluminu usługi Azure Files w usłudze Service Fabric jest teraz ogólnie dostępny. Wtyczka woluminu usługi Azure Files to wtyczka woluminu platformy Docker, który udostępnia woluminy oparte na usłudze Azure Files w kontenerach platformy Docker.

 • Service Fabric
 • Features
26 sie

Przechowywanie zmiennych usługi Application Insights w usłudze Azure Monitor jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz można skonfigurować przechowywanie danych w zasobach usługi Application Insights w usłudze Azure Monitor od 30 do 730 dni.

 • Azure Monitor
 • Management
26 sie

Azure Cost Management — zapisywanie i udostępnianie dostosowanych widoków

DOSTĘPNE TERAZ

Dostosowywanie widoku w usłudze Azure Cost Management jest łatwe. Wystarczy wybrać zakres dat, pogrupować dane w celu uzyskania podziału i wybrać odpowiednią wizualizację. Zobacz, jak przypiąć widok do pulpitu nawigacyjnego, udostępniać linki oraz zapisywać i udostępniać dostosowane widoki.

 • Microsoft Cost Management
 • Management
26 sie

Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 39 (sierpień 2019 r.)

DOSTĘPNE TERAZ

Ta aktualizacja udostępnia informacje o najnowszych poprawkach błędów i linki do pobrania najnowszych wersji składników usługi Site Recovery.

 • Azure Site Recovery
 • Features
23 sie

Zmiana nazw mierników dysków w warstwie Ultra usługi Storage

1 października 2019 r. ulegną zmianie nazwy mierników (znanych także jako identyfikatory GUID zasobów) dla dysków w warstwie Ultra w regionie Wschodnie stany USA 2.

 • Dyski zarządzane
 • Services
23 sie

Trzecie wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric w wersji 6.5 jest już dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Rozpoczęto wdrażanie trzeciego wydania odświeżającego usługi Azure Service Fabric 6.5 z poprawkami błędów i ulepszeniami wydajności w różnych regionach świadczenia usługi Azure. Aktualizacje zestawów .NET SDK i Java SDK oraz środowiska uruchomieniowego usługi Service Fabric będą wkrótce dostępne we wszystkich regionach za pośrednictwem instalatora internetowego, pakietów NuGet i repozytoriów Maven.

 • Services
 • SDK and Tools
21 sie

Ogłoszenie obniżenia cen usługi Azure App Service w ramach planu Premium

Z przyjemnością ogłaszamy obniżenie cen usługi App Service dla systemu Linux w ramach planu Premium v2 średnio o 35% (ceny mogą różnić się w zależności od regionalnych mierników). Ta obniżka cen znacząco ułatwia podjęcie decyzji między hostowaniem w ramach planu Standardowa usługi App Service a w ramach planu Premium v2 usługi App Service.

 • App Service (Linux)
 • Web Apps Linux
 • Pricing & Offerings
21 sie

Globalne flagi śledzenia są teraz dostępne w wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database

DOSTĘPNE TERAZ

Możesz teraz włączyć flagi śledzenia w wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database, aby zwiększyć zgodność aparatu bazy danych wystąpień zarządzanych i aparatu bazy danych programu SQL Server.

 • Features
21 sie

Ręczne przełączanie w tryb failover jest teraz dostępne w usłudze Azure IoT Hub

DOSTĘPNE TERAZ

Ta funkcja jest częścią usługi w chmurze IoT Hub i umożliwia klientom przełączanie wystąpienia centrum IoT w tryb failover z podstawowego regionu platformy Azure do odpowiedniego sparowanego geograficznie regionu.

 • Azure IoT Hub
 • Services
 • Features
21 sie

Plan Zużycie usługi Azure Functions dla systemu Linux jest teraz dostępny

DOSTĘPNE TERAZ

Plan hostingowy Zużycie usługi Azure Functions jest teraz ogólnie dostępny dla aplikacji opartych na systemie Linux.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Services
 • Features
 • Open Source
21 sie

Obsługa języka Python w usłudze Azure Functions jest teraz dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa języka Python w usłudze Azure Functions jest teraz ogólnie dostępna i gotowa do użycia na potrzeby obciążeń produkcyjnych.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Services
 • Features
 • Open Source
21 sie

Dostęp just-in-time (JIT) do maszyny wirtualnej na potrzeby usługi Azure Firewall jest teraz ogólnie dostępny

DOSTĘPNE TERAZ

Za pomocą dostępu JIT do maszyny wirtualnej zabezpiecz środowiska chronione za pomocą usługi Azure Firewall oprócz środowisk chronionych za pomocą sieciowych grup zabezpieczeń.

 • Security Center
 • Security
21 sie

W usłudze Security Center dostępne jest teraz korygowanie za pomocą jednego kliknięcia służące do zwiększania poziomu bezpieczeństwa (wersja zapoznawcza)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Jednym kliknięciem wprowadzaj zalecenia dotyczące działań naprawczych względem zbioru zasobów, korzystając ze wskaźnika bezpieczeństwa, czyli narzędzia ułatwiającego ocenę poziomu bezpieczeństwa zasobów.

 • Security Center
 • Security
21 sie

Usługa Azure SQL udostępnia ujednolicone środowisko zarządzania

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure SQL to nowoczesna platforma SQL udostępniająca deweloperom i przedsiębiorcom szeroki wybór opcji wdrażania, która jest obsługiwana przez wiodący w branży aparat SQL Server.

 • Azure SQL Database
 • Features
21 sie

Odnajdywanie i klasyfikacja danych SQL na potrzeby bazy danych Azure SQL Database jest teraz dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępne jest teraz odnajdywanie i klasyfikacja danych SQL zapewniające zaawansowane funkcje wbudowane w bazę danych usługi Azure SQL Database na potrzeby odnajdywania, klasyfikowania, oznaczania i ochrony danych poufnych.

 • Azure SQL Database
 • Features
21 sie

Replika do odczytu w tym samym regionie jest teraz dostępna na potrzeby usługi Azure Database for MariaDB

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Database for MariaDB obsługuje teraz asynchroniczną replikację danych z jednego serwera Azure Database for MariaDB (serwera głównego) do maksymalnie pięciu serwerów Azure Database for MariaDB (replik) w tym samym regionie.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie