Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , październik 2018

31 paź

Maszyny wirtualne z serii M są teraz dostępne w regionie Azja Wschodnia

TERAZ DOSTĘPNE

Maszyny wirtualne platformy Azure z serii M są teraz dostępne w regionie Azja Wschodnia.

 • Seria M
 • Maszyny wirtualne
 • Regions & Datacenters
 • Services
31 paź

Maszyny wirtualne z serii M są teraz dostępne w regionach Kanada Środkowa i Kanada Wschodnia

TERAZ DOSTĘPNE

Maszyny wirtualne platformy Azure z serii M są teraz dostępne w regionach Kanada Środkowa i Kanada Wschodnia.

 • Seria M
 • Maszyny wirtualne
 • Regions & Datacenters
 • Services
31 paź

Już dostępny: interfejs API usługi Azure Media Services w wersji 3

TERAZ DOSTĘPNE

W usłudze Media Services wprowadzono kilka ulepszeń: między innymi udostępniono nowy interfejs API usługi Azure Media Services i zaktualizowano odtwarzacz Azure Media Player.

 • Media Services
 • Azure Media Player
 • Services
31 paź

Aktualizacja usługi Power BI

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Najnowsza aktualizacja usługi Power BI zapewnia wspaniałe nowe możliwości, w tym publiczną wersję zapoznawczą agregacji w skali petabajtów opartych na modelach złożonych.

 • Services
31 paź

Co nowego w programie PowerShell w usłudze Azure Cloud Shell

TERAZ DOSTĘPNE

Nowa wersja programu PowerShell w usłudze Cloud Shell jest szybka, przenośna i oferuje funkcje typu open source.

 • Cloud Shell
 • Services
31 paź

Aktualizacja programu Power BI Desktop z października

TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacja programu Power BI Desktop z października 2018 roku obejmuje obsługę w usłudze Power BI wersji zapoznawczych zarówno naszego modelu złożonego, jak i agregacji.

 • Services
31 paź

Zatwierdzanie i inspekcja żądań dostępu przedstawicieli pomocy technicznej do maszyn wirtualnych za pomocą skrytki klienta dla platformy Azure

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Skrytka klienta dla platformy Microsoft Azure ułatwia klientom kontrolę i inspekcję dostępu inżynierów pomocy technicznej firmy Microsoft do mogących zawierać dane klienta obciążeń obliczeniowych na platformie Azure.

 • Maszyny wirtualne
 • Services
31 paź

Zadania platformy Apache Spark działają do dziewięciu razy wydajniej dzięki pamięci podręcznej we/wy usługi HDInsight

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Pamięć podręczna we/wy usługi Azure HDInsight, dostępna teraz w wersji zapoznawczej, zapewnia nawet dziewięć razy wydajniejsze działanie zadań platformy Apache Spark.

 • Services
31 paź

Centrum wdrażania usługi Azure App Service jest już dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Centrum wdrażania usługi Azure App Service jest już dostępne. Centrum wdrażania zapewnia przegląd wszystkich metod wdrażania obsługiwanych przez aplikację oraz środowisko z przewodnikiem umożliwiające konfigurowanie ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

 • App Service
 • Services
31 paź

Usługa Archive Storage jest teraz dostępna w trzech nowych regionach

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Archive Storage jest teraz dostępna w trzech nowych regionach platformy Azure, w tym US Gov VA, US Gov TX i US Gov AZ.

 • Magazyn archiwum
 • Services
31 paź

Azure App Service: nowa możliwość integracji sieci wirtualnej jest już w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Możliwość integracji sieci wirtualnej w usłudze Azure App Service jest w wersji zapoznawczej.

 • App Service
 • Virtual Network
 • Services
31 paź

Udostępniono wersję zapoznawczą obsługi niestandardowej sieci wirtualnej usługi Azure Container Instances

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dzięki obsłudze sieci wirtualnej usługa Azure Container Instances obsługuje teraz wdrażanie kontenerów w nowych lub istniejących sieciach wirtualnych platformy Azure. Kontenery usługi Azure Container Instances mogą korzystać z bezpiecznej komunikacji z innymi zasobami, takimi jak klastry usługi Azure Kubernetes Service, znajdującymi się w tej samej sieci wirtualnej.

 • Container Instances
 • Virtual Network
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Services
31 paź

Dostępna jest już usługa Azure SignalR Service

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure SignalR Service jest już powszechnie dostępna. Twórz środowiska internetowe w czasie rzeczywistym, nie martwiąc się o hosting, skalowalność, równoważenie obciążenia ani uwierzytelnianie.

 • Azure SignalR Service
 • Services
31 paź

Dostępna jest warstwa o krytycznym znaczeniu biznesowym wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

TERAZ DOSTĘPNE

W dniu 1 grudnia 2018 roku zostanie powszechnie udostępniona warstwa o krytycznym znaczeniu biznesowym dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database. Oszczędź do 80% pełnej ceny produktu z licencją podczas stosowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server i ceny wydajności rezerwowej.

 • Azure SQL Database
 • Services
31 paź

Azure Event Grid, filtrowanie zaawansowane — publiczna wersja zapoznawcza

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz w usłudze Event Grid dostępne jest filtrowanie atrybutów ładunków danych, można więc filtrować zdarzenia przed ich przetworzeniem.

 • Event Grid
 • Services
30 paź

Aktualizowanie witryn usługi App Service korzystających z języka Python 3.4.1 do języka Python 3.6.6

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Między 12 listopada i 15 grudnia wszystkie witryny w usłudze Azure App Service hostowanej w systemie Windows, które korzystają z języka Python 3.4.1, zostaną uaktualnione tak, aby używały języka Python 3.6.6.

 • App Service
 • SDK and Tools
 • Features
30 paź

Ogólna dostępność: usługa Azure Kubernetes Service w regionie Zachodnie Zjednoczone Królestwo

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Kubernetes Service jest teraz ogólnie dostępna w regionie Zachodnie Zjednoczone Królestwo. Oznacza to, że usługa jest teraz dostępna w 14 regionach.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Regions & Datacenters
25 paź

Aktualizacja usługi Azure API Management z 24 października

TERAZ DOSTĘPNE

Uzyskaj informacje o najnowszej standardowej aktualizacji usługi Azure API Management.

 • API Management
 • Features
24 paź

Transfer danych przychodzących i wychodzących w ramach przepustowości platformy Azure dla administracji USA — migracja identyfikatorów GUID

Od 1 grudnia 2018 r. identyfikatory GUID na potrzeby transferu danych przychodzących i wychodzących w ramach przepustowości platformy Azure dla administracji USA ulegną zmianie.

 • Przepustowość
 • Services
24 paź

Wystąpienie zarządzane usługi SQL Database, Krytyczne dla działania firmy — zmiany identyfikatorów GUID

Od 1 grudnia 2018 r. identyfikatory GUID na potrzeby wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database (Krytyczne dla działania firmy) ulegną zmianie w celu uproszczenia rozliczeń.

 • Azure SQL Database
 • Services

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie