Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , marzec 2018

21 mar

Name changes: Microsoft IoT Central

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Effective May 1, 2018, Microsoft IoT Central will be renamed “IoT Central.” These changes won’t affect pricing or resource GUID.

19 mar

Uproszczony proces tworzenia zabezpieczonych klastrów usługi Service Fabric

Uprościliśmy proces tworzenia zabezpieczonych klastrów usługi Service Fabric w portalu i usunęliśmy opcję tworzenia niezabezpieczonych klastrów usługi Service Fabric.

 • Service Fabric
 • Services
19 mar

Aktualizacje witryny Azure Portal: marzec 2018 r.

Zostały wydane aktualizacje witryny Azure Portal umożliwiające zarządzanie zasobami usługi IaaS, w tym aktualizacje dotyczące przycisku Połącz z maszyną wirtualną oraz sieci.

 • Maszyny wirtualne
 • Features
19 mar

ClearDB removal from the Azure Marketplace

ClearDB will transition Azure-based customers currently billed by Microsoft to a direct billing model with ClearDB. You'll no longer be able to create or upgrade a ClearDB database.

 • Usługa kontroli dostępu
 • App Service
 • Services
 • Security
 • Pricing & Offerings
19 mar

Public preview: Low-priority VMs on virtual machine scale sets

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Low-priority VMs on scale sets enable users to significantly save on costs for their fault-tolerant, flexible workloads.

 • Virtual Machine Scale Sets
 • Features
19 mar

Wycofanie obsługi interfejsu API zarządzania usługami dla usługi Azure App Service

Dostępność docelowa: Q2 2018

Obsługa zarządzania usługami na platformie Azure zostanie wycofana 30 czerwca 2018 r. Zarządzanie zasobami w usłudze Azure App Service będzie możliwe wyłącznie poprzez usługę Azure Resource Manager.

 • App Service
 • Features
16 mar

Usługa Azure Backup jest teraz dostępna we Francji

Usługa Azure Backup jest teraz dostępna na platformie Azure (Francja).

 • Azure Backup
 • Regions & Datacenters
16 mar

Ogólna dostępność: obsługa tworzenia kopii zapasowych dużych dysków oraz ulepszenia tworzenia i przywracania kopii zapasowych

Usługa Azure Backup obsługuje teraz tworzenie kopii zapasowych dużych dysków, a także szereg ulepszeń dotyczących tworzenia i przywracania kopii zapasowych w oparciu o nowy stos kopii zapasowej maszyny wirtualnej.

 • Azure Backup
 • Features
15 mar

Układ niestandardowy usługi Power BI Embedded

Układ niestandardowy usługi Power BI Embedded umożliwia ustawianie i zmienianie rozmiaru układu strony raportu, a także sterowanie rozmiarem, pozycją i widocznością wizualizacji raportu.

 • Power BI Embedded
 • Features
15 mar

Osadzanie pojedynczej wizualizacji w usłudze Power BI Embedded

Osadzając wizualizacje w aplikacji, można umieścić dane analityczne bezpośrednio na stronie, na której obok codziennych działań znajdują się tylko najistotniejsze szczegółowe dane, co ułatwia podejmowanie decyzji na podstawie danych.

 • Power BI Embedded
 • Features
15 mar

Źródła danych OData i SharePoint Online obsługiwane w usłudze Power BI Embedded

Dodaliśmy więcej połączeń źródeł danych, które można zaktualizować za pośrednictwem interfejsu API Aktualizowanie źródeł danych.

 • Power BI Embedded
 • Features
15 mar

Interfejsy API pojemności usługi Power BI Embedded

W usłudze Power BI Embedded dodano obsługę interfejsów API automatyzacji na potrzeby przypisywania do obszaru roboczego pojemności na platformie Azure.

 • Power BI Embedded
 • Features
15 mar

Interfejsy API usługi Power BI Embedded obsługujące filtry na poziomie wizualizacji

Dodatkowe interfejsy API umożliwiające usłudze Power BI Embedded obsługę filtrów Get (pobieranie), Set (ustawianie) i Remove (usuwanie) na poziomie wizualizacji.

 • Power BI Embedded
 • Features
15 mar

Obsługa układów dla urządzeń przenośnych w usłudze Power BI Embedded

Usługa Power BI Embedded obsługuje układy zoptymalizowane pod kątem użycia na urządzeniach przenośnych.

 • Power BI Embedded
 • Features
15 mar

Ładowanie osadzonej zawartości w fazach w usłudze Power BI Embedded

Więcej wywołań w języku JavaScript dodaje fazy do procesu osadzania.

 • Power BI Embedded
 • Features
14 mar

Ulepszenia dotyczące osadzania kafelków w usłudze Power BI Embedded

W usłudze Power BI Embedded dodano obsługę większej liczby typów kafelków, które można osadzać.

 • Power BI Embedded
 • Features
14 mar

Interfejs API aktualizacji raportów usługi Power BI Embedded

W usłudze Power BI Embedded wprowadzono interfejs API obsługujący aktualizację raportów.

 • Power BI Embedded
 • Features
14 mar

Usługa Power BI Embedded obsługuje zabezpieczenia na poziomie wierszy dla kafelków i pulpitów nawigacyjnych

Zabezpieczenia na poziomie wierszy na potrzeby osadzania kafelków i pulpitów nawigacyjnych są teraz obsługiwane.

 • Power BI Embedded
 • Features
14 mar

Aktualizacja języka PHP do najnowszych wersji w usłudze App Service

W kolejnej wersji funkcji Web Apps stosy języka PHP zostaną zaktualizowane do najnowszej dostępnej wersji.

 • App Service
 • SDK and Tools
 • Features
14 mar

Instance Metadata Service includes support for zones and virtual machine scale sets

Version 2017-12-01 of Instance Metadata Service is available in global Azure regions. It has support for Availability Zones and virtual machine scale sets.

 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Services

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie