Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , luty 2018

12 lut

W trakcie opracowywania: usługa Azure Kubernetes Service (AKS) w ramach usługi Azure Stack

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Usługi Managed Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS) w infrastrukturze Azure Stack dodatkowo ułatwiają użytkownikom usługi Azure Stack zarządzanie środowiskami usługi Kubernetes oraz ich obsługę w sposób analogiczny do pracy na platformie Azure i bez szkody dla mobilności.

 • Azure Stack
 • Features
12 lut

Kontenery są już dostępne w systemach Windows Server i Linux

TERAZ DOSTĘPNE

Z przyjemnością informujemy, że obecnie zapewniamy obsługę kontenerów utworzonych przez użytkowników usługi Azure Stack — zarówno w systemie Windows Server, jak i Linux.

 • Features
12 lut

Wdrażanie usługi Kubernetes z użyciem szablonów

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W tym miejscy znajdą się informacje dotyczące trwających obecnie prac nad obsługą klastrów usługi Kubernetes korzystających z szablonów.

 • Azure Stack
 • Features
9 lut

Azure Database Migration Service: aktualizacje z lutego

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacje z lutego dla usługi Azure Database Migration Service obejmują wsparcie regionalne dla regionów Azja Południowo-Wschodnia i Indie Zachodnie, aprowizowanie w określonej grupie zasobów, funkcję automatycznego wstrzymywania i udoskonalone wskazówki.

 • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
 • Regions & Datacenters
 • Features
8 lut

Azure Active Directory B2C — dostępne są nowe funkcje

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aby ułatwić ulepszenie środowiska logowania użytkowników i bezpieczeństwo użytkowników, zapowiadamy nowe funkcje w wersji zapoznawczej i powszechnie udostępnione.

 • Features
8 lut

Azure Search — lepsze funkcje wydajności i skalowania

TERAZ DOSTĘPNE

Nowe płatne subskrypcje usług Azure Search w wybranych regionach będą obsługiwane przez maszyny o znacznie wyższej wydajności.

 • Features
8 lut

Interfejs API programu Graph w usłudze Azure Cosmos DB

TERAZ DOSTĘPNE

Najnowsza wersja zapewnia lepszą wydajność i skrócenie opóźnień w przypadku używania łączników Gremlin innych producentów, obsługę platform Python i PHP oraz wersję zapoznawczą biblioteki .NET do wykonywania operacji importu zbiorczego.

 • Features
7 lut

Powszechne udostępnienie: punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure SQL Database

TERAZ DOSTĘPNE

Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure SQL Database są powszechnie dostępne we wszystkich regionach platformy Azure.

 • Azure SQL Database
 • Virtual Network
6 lut

Integration of Azure Backup into the VM creation experience

Azure Backup provides the capability to back up a virtual machine while you're creating the VM in the Azure portal.

 • Azure Backup
 • Maszyny wirtualne
 • Features
6 lut

Azure Automation supports .NET Framework 4.6 when running jobs within the service

The Azure Automation service has been upgraded to support PowerShell modules that have a dependency on .NET Framework 4.6 or lower running from the service.

 • Automation
 • Features
5 lut

Azure DevTest Labs: Hortonworks image available in your lab

When you're creating a VM in your lab, you can select a Hortonworks image.

 • Azure DevTest Labs
 • Features
3 lut

W programie PowerShell w usłudze Cloud Shell jest teraz dostępny klient OpenSSH

W programie PowerShell w usłudze Cloud Shell jest obecnie dostępny natywny klient Win32 OpenSSH dla systemów Windows i Windows Server, który umożliwia bezpieczne logowanie zdalne, bezpieczny transfer plików oraz zarządzanie parą kluczy publiczny-prywatny.

 • Cloud Shell
 • Management
2 lut

SQL Data Warehouse: polecenie ALTER DATABASE SCOPED CREDENTIAL do rotacji kluczy magazynu

Usługa Azure SQL Data Warehouse obsługuje teraz polecenie ALTER DATABASE SCOPED CREDENTIAL.

 • Azure Synapse Analytics
 • Features
1 lut

Rozwiązanie Ansible dostępne teraz w programie Bash w usłudze Cloud Shell

Ansible, produkt typu open source, który automatyzuje aprowizowanie chmury, zarządzanie konfiguracją i wdrożenia aplikacji, jest teraz dostępny do użycia w programie Bash w usłudze Cloud Shell.

 • Cloud Shell
 • Management

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie