Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , styczeń 2018

31 sty

General availability: Virtual Network Service Endpoints and Firewalls for Azure Storage

DOSTĘPNE TERAZ

"Virtual Network Service Endpoints" and "Firewalls and Virtual Networks for Azure Storage" are generally available in all regions in the Azure public cloud and Azure Government.

 • Konta magazynu
 • Virtual Network
29 sty

Obsługa platformy .NET Core 2.0 dla usługi App Service w systemie Linux

Używając platformy NET Core 2.0 jako stosu środowiska uruchomieniowego, można utworzyć aplikację internetową systemu Linux.

 • App Service
 • SDK and Tools
29 sty

Ogólna dostępność: usługa Azure Network Watcher na platformie Microsoft Azure w Niemczech

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Network Watcher służy do monitorowania oraz diagnozowania wydajności i kondycji sieci, a także uzyskiwania szczegółowych informacji.

 • Azure Monitor
 • Network Watcher
29 sty

Ogólna dostępność: usługa Azure Network Watcher na platformie Microsoft Azure Government

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Network Watcher służy do monitorowania oraz diagnozowania wydajności i kondycji sieci, a także uzyskiwania szczegółowych informacji.

 • Azure Monitor
 • Network Watcher
29 sty

Azure DevTest Labs: Set expiration date for a lab announcement

You can set an expiration date and time for a lab announcement, so you don't have to manually remove the announcement later.

 • Azure DevTest Labs
 • Features
26 sty

Azure Cosmos DB — program Visual Studio jest teraz powszechnie udostępniony

DOSTĘPNE TERAZ

Teraz opracowywanie i debugowanie w środowisku lokalnym funkcji platformy Azure, używającej zestawienia zmian usługi Cosmos DB na platformie Azure, jest znacznie łatwiejsze.

 • Features
26 sty

Azure Cosmos DB — większa aprowizacja dla nieograniczonych kolekcji

DOSTĘPNE TERAZ

Nieograniczone kontenery (kolekcje) umożliwiają dynamiczne skalowanie aprowizowania już od 1000 aż po miliony jednostek RU na sekundę bez ograniczeń zużycia magazynu.

 • Features
26 sty

Azure Cosmos DB — usługa dostępna teraz na platformie we Francji w wersji zapoznawczej

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Cosmos DB stanowi teraz część wersji zapoznawczej platformy Microsoft Azure we Francji

 • Features
26 sty

Azure Search — nowe funkcje zabezpieczeń dla przedsiębiorstw

DOSTĘPNE TERAZ

Możliwości zabezpieczeń dla przedsiębiorstw usługi Azure Search zostały rozszerzone o dwie nowe funkcje.

 • Features
26 sty

Do usługi Azure Data Factory dodano narzędzia wizualne

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Z przyjemnością ogłaszamy, że w odpowiedzi na opinie użytkowników wydaliśmy narzędzia wizualne dla usługi Azure Data Factory, które umożliwiają szybkie tworzenie i uruchamianie potoków bez konieczności pisania nawet wiersza kodu.

 • Features
25 sty

Plan pomocy technicznej Standard platformy Azure: obniżka ceny i krótszy czas wstępnej reakcji

Obniżka ceny do 100 USD miesięcznie oraz krótszy czas wstępnej reakcji w sytuacjach krytycznych wynoszący teraz 1 godzinę.

 • Management
24 sty

Ogólna dostępność: usługa Azure DNS na platformie Microsoft Azure Government

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure DNS jest teraz ogólnie dostępna na platformie Azure Government.

 • Azure DNS
 • Regions & Datacenters
24 sty

Nowe rozwiązania w języku Python dla usługi Web App for Containers

Używając szablonów opartych na języku Python ze środowiska Flask, Bottle lub Django, można zbudować aplikację internetową dla małej firmy lub osobistą aplikację internetową.

 • App Service
 • Services
 • Features
23 sty

New region for App Service on Linux and Web App for Containers

You can now create an App Service plan for Linux in Australia Southeast, in addition to the previously announced regions.

 • App Service
 • Regions & Datacenters
 • Features
17 sty

Zmiana w planach usług Mercury DB i Titan DB

Firma ClearDB wycofuje plany usług Mercury DB i Titan DB na platformie Azure.

 • App Service
 • Features
15 sty

General availability: Service tags for NSGs

DOSTĘPNE TERAZ

Service tags for NSGs are generally available.

 • Virtual Network
 • Features
12 sty

Azure HDInsight — nowe możliwości i obniżki cen

DOSTĘPNE TERAZ

Ostatnio ogłosiliśmy kilka interesujących informacji na temat usługi Azure HDInsight, w tym obniżki cen nawet o 52 procent dla wszystkich obciążeń w usłudze HDInsight, a także dodatkową obniżkę ceny o 80 procent dla dodatku Microsoft R Server.

 • Features
9 sty

Usługa Azure Backup obsługuje teraz maszyny wirtualne platformy Azure szyfrowane za pomocą klucza szyfrowania funkcją BitLocker

Usługa Azure Backup obsługuje teraz tworzenie kopii zapasowych i przywracanie maszyn wirtualnych platformy Azure zaszyfrowanych przy użyciu klucza szyfrowania funkcją BitLocker (BEK, Bitlocker Encryption Key) dla dysków zarządzanych i niezarządzanych.

 • Azure Backup
 • Features
9 sty

General availability: Augmented rules for NSGs

DOSTĘPNE TERAZ

Augmented security rules for NSGs are generally available.

 • Virtual Network
 • Features
9 sty

Public preview: Application security groups in all regions

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Application security groups in public preview are available in all regions.

 • Virtual Network
 • Management
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie