Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB bezpłatnie

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych

Korzystaj z ograniczonej czasowo bezpłatnej oferty usługi Cosmos DB bez subskrypcji i zobowiązań.

Wybierz interfejs API i model danych

SQL

Usługa Azure Cosmos DB natywnie obsługuje model danych dokumentów ze znajomym interfejsem SQL API.

{ LEAF } MongoDB

Usługa Azure Cosmos DB oferuje interfejs MongoDB API jako usługę na poziomie protokołu.

Tabela

Usługa Azure Cosmos DB oferuje natywną obsługę danych w postaci par klucz-wartość dzięki interfejsowi Azure Table API.

Graf

Usługa Azure Cosmos DB oferuje natywną obsługę grafów dzięki interfejsowi Apache Gremlin API.