Wypróbuj usługi Cognitive Services

Usługi Cognitive Services umożliwiają tworzenie inteligentnych aplikacji z zaawansowanymi algorytmami przy użyciu zaledwie kilku wierszy kodu. Już za kilka minut możesz bezpłatnie wypróbować interfejsy API usług Cognitive Services.

1

Wybierz interfejs API

2

Pobierz klucz interfejsu API

3

Rozpocznij korzystanie z interfejsu API

Wybieranie interfejsu API

Usługi mowy

Obejmuje:

Zamiana mowy na tekst
Zamiana tekstu na mowę
Tłumaczenie mowy

Bezpłatne wersje próbne usług Unified Speech Services w witrynie Azure.com. 5 000 transakcji miesięcznie, 20 na minutę. Klucze wersji próbnej wygasną po 30 dniach. Następnie możesz utworzyć konto usług Cognitive Services w witrynie Azure Portal. Jako część pakietu ta wersja próbna obejmuje następujące funkcje: Zamiana mowy na tekst, Zamiana tekstu na mowę, Tłumaczenie mowy.

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Liczba transakcji: 5 000; na minutę: 20.

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Liczba transakcji: 30 000; na minutę: 20.

Rozpoznawanie pisma odręcznego WERSJA ZAPOZNAWCZA

Rozpoznawanie cyfrowego pisma odręcznego w zawartości

Bezpłatne transakcje miesięcznie: 2 000

Usługi mowy

Obejmuje:

Zamiana mowy na tekst
Zamiana tekstu na mowę
Tłumaczenie mowy

Bezpłatne wersje próbne usług Unified Speech Services w witrynie Azure.com. 5 000 transakcji miesięcznie, 20 na minutę. Klucze wersji próbnej wygasną po 30 dniach. Następnie możesz utworzyć konto usług Cognitive Services w witrynie Azure Portal. Jako część pakietu ta wersja próbna obejmuje następujące funkcje: Zamiana mowy na tekst, Zamiana tekstu na mowę, Tłumaczenie mowy.

Rozpoznawanie osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

Liczba transakcji miesięcznie: 20 000; na minutę: 20.

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Liczba transakcji miesięcznie: 5 000.

Narzędzie do wykrywania anomalii WERSJA ZAPOZNAWCZA

Osadzanie możliwości wykrywania anomalii

Bezpłatne transakcje miesięcznie: 20 000

Personalizacja

Tworzenie spersonalizowanych środowisk użytkownika

Bezpłatne transakcje miesięcznie: 50 000