Wypróbuj usługi Cognitive Services

Usługi Cognitive Services umożliwiają tworzenie inteligentnych aplikacji z zaawansowanymi algorytmami przy użyciu zaledwie kilku wierszy kodu. Już za kilka minut możesz bezpłatnie wypróbować interfejsy API usług Cognitive Services.

Uzyskaj więcej bezpłatnie

Utwórz bezpłatne konto na platformie Azure i uzyskaj możliwość bezpłatnego korzystania z popularnych usług przez 12 miesięcy, kredyty ($200) pozwalające zapoznać się z dowolną usługą platformy Azure w ciągu 30 dni, a także ponad 25 zawsze bezpłatnych usług. Możesz też sprawdzić opcje zakupu, aby używać usług Cognitive Services w aplikacjach produkcyjnych.

1

Wybierz interfejs API

2

Pobierz klucz interfejsu API

3

Rozpocznij korzystanie z interfejsu API

Wybieranie interfejsu API

Interfejsy API wyszukiwania Bing w wersji 7

Obejmuje:

Wyszukiwanie w Internecie Bing
Wyszukiwanie obrazów Bing
Wyszukiwanie wideo Bing
Wyszukiwanie wiadomości Bing
Wyszukiwanie wizualne Bing

Interfejsy API wyszukiwania Bing w wersji 7 zawierają różne ulepszenia, takie jak lepsza wydajność wyszukiwania w Internecie Bing, nowe filtry wyszukiwania obrazów Bing, uproszczone stronicowanie dla wyszukiwania wideo Bing i wyszukiwania obrazów Bing oraz ulepszona obsługa błędów.

Jako część pakietu, ta wersja próbna obejmuje wszystkie interfejsy API wyszukiwania Bing (Internet, obrazy, wideo, wiadomości, wyszukiwanie jednostek i wyszukiwanie wizualne) oraz poprawianie pisowni, powiązane wyszukiwania i inne dostępne odpowiedzi. Punkt końcowy wyszukiwania wizualnego Bing obsługuje następującą liczbę transakcji: 1 000 na miesiąc, do 1 na sekundę, a wszystkie inne punkty końcowe obsługują następującą liczbę transakcji: 3 000 na miesiąc, do 3 na sekundę. Klucze wersji próbnej tracą ważność po upływie następującej liczby dni: 7. Następnie subskrypcję można zakupić w witrynie Azure Portal.

Przetwarzanie obrazów

Analizuj zawartość na obrazach.

Liczba transakcji: 5 000; na minutę: 20.

Rozpoznawanie twarzy

Detect and identify people and emotions in images.

Liczba transakcji: 30 000; na minutę: 20.

Rozpoznawanie pisma odręcznego WERSJA ZAPOZNAWCZA

Rozpoznawanie cyfrowego pisma odręcznego w zawartości

Bezpłatne transakcje miesięcznie: 2 000

Usługi mowy WERSJA ZAPOZNAWCZA

Obejmuje:

Zamiana mowy na tekst
Zamiana tekstu na mowę
Tłumaczenie mowy

Bezpłatne wersje próbne usług Unified Speech Services w witrynie Azure.com. 5 000 transakcji miesięcznie, 20 na minutę. Klucze wersji próbnej wygasną po 30 dniach. Następnie możesz utworzyć konto usług Cognitive Services w witrynie Azure Portal. Jako część pakietu ta wersja próbna obejmuje następujące funkcje: Zamiana mowy na tekst, Zamiana tekstu na mowę, Tłumaczenie mowy, Rozpoznawanie osoby mówiącej.

Analiza tekstu

Detect sentiment, key phrases, and named entities.

Liczba transakcji miesięcznie: 5 000.

Narzędzie do wykrywania anomalii WERSJA ZAPOZNAWCZA

Osadzanie możliwości wykrywania anomalii

Bezpłatne transakcje miesięcznie: 20 000

Personalizacja

Tworzenie spersonalizowanych środowisk użytkownika

Bezpłatne transakcje miesięcznie: 50 000