Wypróbuj usługi Cognitive Services

Usługi Microsoft Cognitive Services umożliwiają tworzenie aplikacji z zaawansowanymi algorytmami przy użyciu zaledwie kilku wierszy kodu. Działają one na różnych urządzeniach, są udoskonalane i łatwe do skonfigurowania. Bezpłatnie wypróbuj interfejsy API usług Cognitive Services.

Interfejsy API

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

5 000 transactions, 20 per minute.

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk dzięki możliwości rozpoznawania emocji

30 000 transactions, 20 per minute.

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie ludzkich twarzy na zdjęciach

30 000 transactions, 20 per minute.

Interfejs API wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Intelligent video processing produces stable video output, detects motion, creates intelligent thumbnails, and detects and tracks faces.

Each video feature has 100MB file limit; 300 transactions per feature, 1 per minute.
For the getResult call: 1 200 transactions, 1 per minute.
For the getOperation call: 12 000 transactions, 5 per minute.

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

5 000 transactions, 20 per minute for each feature.

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

20 000 transactions per month, 20 per minute.

Bing Spell Check API

Help users correct spelling errors, recognize the difference among names, brand names, and slang, as well as understand homophones as they’re typing

5 000 transactions per month, up to 7 per second. Trial keys expire after a 30 day period.

Bing Spell Check API v7 WERSJA ZAPOZNAWCZA

The newest version of the Bing Spell Check API, currently in Preview.

5 000 transactions per month, up to 7 per second. Trial keys expire after a 30 day period.

Interfejs API analizy tekstu WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

5 000 transactions per month.

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

100 000 transactions per month, 1 000 per minute.

Interfejs API analizy językowej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej

1 000 transactions, 10 per second.

Academic Knowledge API

Tap into the wealth of academic content in the Microsoft Academic Graph

10 000 transactions, 3 per second for interpret, 1 per second for evaluate, 6 per minute for calcHisogram.

Interfejs API zaleceń WERSJA ZAPOZNAWCZA

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

10 000 transactions.

Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Zwiększ możliwości połączeń między danymi swojej aplikacji za pomocą rozpoznawania i rozróżniania nazwanych jednostek

5 000 transactions per day, 2kB text limit.