1

Wybierz interfejs API

2

Pobierz klucz interfejsu API

3

Rozpocznij korzystanie z interfejsu API

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Liczba transakcji: 5 000; na minutę: 20.

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Liczba transakcji: 30 000; na minutę: 20.

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Liczba transakcji: 5 000; na minutę dla każdej funkcji: 20.

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Liczba transakcji miesięcznie: 20 000; na minutę: 20.

Interfejs API sprawdzania pisowni Bing w wersji 7

Pomóż użytkownikom w poprawianiu błędów pisowni, rozpoznawaniu różnic nazw, nazw marek i żargonu, a także rozumieniu homofonów podczas ich wpisywania.

Liczba transakcji miesięcznie: 1 000; maksymalnie na sekundę: 1. Klucze wersji próbnej tracą ważność po upływie następującej liczby dni: 30.

Interfejs API analizy tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Liczba transakcji miesięcznie: 5 000.

Custom Decision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Usługa Custom Decision Service używa uczenia przez wzmacnianie w ramach nowego podejścia do personalizacji zawartości.

Liczba transakcji miesięcznie: 50 000; maksymalnie na sekundę: 20. Klucze wersji próbnej tracą ważność po upływie następującej liczby dni: 90.