Pomiń nawigację

Wprowadzenie do usługi Log Analytics

Poniżej przedstawiono instrukcje dotyczące tworzenia obszaru roboczego usługi OpInsights oraz udostępniania danych z zasobów lokalnych i zasobów w chmurze.

Krok 3 z 3

1. Zaktualizuj środowisko

System Center 2012 z dodatkiem Service Pack 1

Pobierz

Pobierz łącznik usługi Log Analytics programu System Center dla programu Operations Manager

Pobierz

Zainstaluj łącznik, aby wyodrębnić jego zawartość, a następnie zaimportuj wyodrębnione pliki MPB za pomocą konsoli programu Operations Manager

Lub

System Center 2012 R2

Pobierz

Łącznik usługi System Center Advisor dla programu Operations Manager jest już zainstalowany.

2. Łączenie z usługą Log Analytics

  1. W konsoli programu Operations Manager kliknij pozycję Administracja.
  2. W obszarze Administracja wybierz pozycję System Center Advisor, a następnie kliknij pozycję Połączenie usługi Advisor.
  3. Kliknij pozycję Zarejestruj w usłudze Advisor.
  4. Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft lub konta organizacji.
  5. Wybierz istniejący obszar roboczy usługi Log Analytics z menu rozwijanego
  6. Potwierdź zmiany.
  7. Na stronie Przegląd usługi System Center Advisor w obszarze Akcje kliknij pozycję Dodaj komputer/grupę.
  8. W obszarze Opcje wybierz pozycję Windows Server lub Wszystkie grupy wystąpień, a następnie wyszukaj i dodaj serwery, z których chcesz uzyskać dane

Gotowe! Dane będą dostępne w portalu usługi Log Analytics w ciągu 5–10 minut. Na tym etapie zaloguj się do portalu pod adresem opinsights.azure.com

Nie wiesz, co zrobić? Nie ma problemu!

Udostępniamy wiele zasobów ułatwiających proces dołączania. Użyj poniższych linków, a jeśli one nie pomogą w rozwiązaniu problemu, wyślij wiadomość e-mail na adres scdata@microsoft.com

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów

Fora z opiniami