Pomiń nawigację

Wprowadzenie do usługi Log Analytics

Poniżej przedstawiono instrukcje dotyczące tworzenia obszaru roboczego usługi OpInsights oraz udostępniania danych z zasobów lokalnych i zasobów w chmurze.

Krok 3 z 3

1. Instalowanie programu Microsoft Monitoring Agent

Aby zacząć analizować dane, musisz zainstalować na serwerze program Microsoft Monitoring Agent. Umożliwi to wysyłanie danych do usługi Log Analytics.

Na stronie Przegląd w portalu usługi Log Analytics wybierz kafelek „Serwery i użycie”. W obszarze „Serwery połączone bezpośrednio” wybierz kafelek „Konfiguruj”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tej stronie w sekcji Dodawanie agentów, aby zakończyć proces konfiguracji

Gotowe! Dane będą dostępne w portalu usługi Log Analytics w ciągu 5–10 minut. Na tym etapie zaloguj się do portalu pod adresem opinsights.azure.com

Nie wiesz, co zrobić? Nie ma problemu!

Udostępniamy wiele zasobów ułatwiających proces dołączania. Użyj poniższych linków, a jeśli one nie pomogą w rozwiązaniu problemu, wyślij wiadomość e-mail na adres scdata@microsoft.com

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów

Fora z opiniami