Pomiń nawigację

Wprowadzenie do usługi Log Analytics

Poniżej przedstawiono instrukcje dotyczące tworzenia obszaru roboczego usługi OpInsights oraz udostępniania danych z zasobów lokalnych i zasobów w chmurze.

Krok 2 z 3

1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal

Kliknij ten link, aby zalogować się do klasycznego portalu Microsoft Azure

2. Tworzenie obszaru roboczego usługi Log Analytics

W witrynie Azure Portal kliknij przycisk Nowy w lewym dolnym rogu

Wybierz pozycję „App Services”, a następnie wybierz pozycję „Log Analytics”

Wybierz pozycję „Szybkie tworzenie”

Utwórz nowe konto, wprowadź unikatową nazwę obszaru roboczego i region, a następnie kliknij przycisk Utwórz obszar roboczy w prawym dolnym rogu

Po utworzeniu konta w widoku Szybki start w obszarze Wprowadzenie kliknij link „Przejdź do konta usługi Log Analytics”. Nastąpi przeniesienie do portalu usługi Log Analytics.

3. Połącz środowisko

Czy korzystasz z programu System Center Operations Manager? Co to jest?

Nie wiesz, co zrobić? Nie ma problemu!

Udostępniamy wiele zasobów ułatwiających proces dołączania. Użyj poniższych linków, a jeśli one nie pomogą w rozwiązaniu problemu, wyślij wiadomość e-mail na adres scdata@microsoft.com

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów

Fora z opiniami