Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Rozpocznij pracę z usługą Uczenie maszynowe systemu Azure

Usługa Uczenie maszynowe systemu Azure upraszcza i usprawnia cały proces, od tworzenia do wdrażania modelu predykcyjnego w systemie produkcyjnym.

1. Tworzenie subskrypcji platformy Azure

Możesz zarejestrować się w miesięcznej bezpłatnej subskrypcji platformy Azure i później uaktualnić ją do pełnej subskrypcji. Możesz również bezpośrednio kupić subskrypcję platformy Azure.

2. Skonfiguruj obszar roboczy usługi Uczenie maszynowe

Wystarczy kilka kroków, abyś Ty lub personel IT świadczący pomoc techniczną skonfigurował obszar roboczy usługi Uczenie maszynowe w klasycznym portalu Microsoft Azure.

  1. Przejdź do klasycznego portalu Microsoft Azure i kliknij pozycję Nowy w lewym dolnym rogu ekranu.
  2. Kliknij pozycję Usługi danych i wybierz opcję Uczenie maszynowe
  3. Kliknij pozycję Szybkie tworzenie, a następnie wprowadź dane w polach Nazwa obszaru roboczego, Właściciel i Konto magazynu.

Szczegółowe informacje zawiera sekcja Tworzenie obszaru roboczego usługi Uczenie maszynowe platformy Azure.

3. Rozpocznij korzystanie ze studia Uczenia maszynowego

Twórz modele predykcyjne w Studiu uczenia maszynowego, narzędziu pracującym w nowoczesnych przeglądarkach internetowych. Będziesz wykorzystywać do tego obszar roboczy utworzony w poprzednim etapie.

Dowiedz się, jak utworzyć swój pierwszy eksperyment z zakresu analizy predykcyjnej