Pomiń nawigację

Rozpocznij pracę z usługą Azure Machine Learning

Usługa Azure Machine Learning upraszcza i usprawnia cały proces, od tworzenia do wdrażania modelu predykcyjnego w systemie produkcyjnym.

1. Tworzenie subskrypcji platformy Azure

Możesz zarejestrować się w miesięcznej bezpłatnej subskrypcji platformy Azure i później uaktualnić ją do pełnej subskrypcji. Możesz również bezpośrednio kupić subskrypcję platformy Azure.

Tworzenie subskrypcji platformy Azure

2. Skonfiguruj obszar roboczy usługi Machine Learning

Wystarczy kilka kroków, abyś Ty lub personel IT świadczący pomoc techniczną skonfigurował obszar roboczy usługi Uczenie maszynowe w klasycznym portalu Microsoft Azure.

  1. Przejdź do klasycznego portalu Microsoft Azure i kliknij pozycję Nowy w lewym dolnym rogu ekranu.
  2. Kliknij pozycję Data Services i wybierz opcję Machine Learning
  3. Kliknij pozycję Szybkie tworzenie, a następnie wprowadź dane w polach Nazwa obszaru roboczego, Właściciel i Konto magazynu.

Szczegółowe informacje zawiera sekcja Tworzenie obszaru roboczego usługi Azure Machine Learning.

Skonfiguruj swój obszar roboczy

3. Rozpocznij korzystanie z usługi ML Studio

Twórz modele predykcyjne w usłudze Azure Machine Learning Studio, narzędziu pracującym w nowoczesnych przeglądarkach internetowych. Będziesz wykorzystywać do tego obszar roboczy utworzony w poprzednim etapie.

Dowiedz się, jak utworzyć swój pierwszy eksperyment z zakresu analizy predykcyjnej

Przejdź do swojego obszaru roboczego