Pomiń nawigację

Usługa Azure Active Directory B2C — bezpłatna wersja próbna

Usługa Azure Active Directory B2C oferuje bezpłatną warstwę dla maksymalnie 50 000 użytkowników na miesiąc i 50 000 uwierzytelnień na miesiąc. Możesz jej użyć do testowania.

Rozpoczynanie pracy z subskrypcją platformy Azure

Jeśli masz już subskrypcję platformy Azure, przejdź do następnego kroku. Jeśli nie, utwórz konto, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej platformy Azure oraz uzyskać dostęp do usługi Azure Active Directory i wielu innych usług.

Rozpocznij pracę z usługą Azure Active Directory B2C w czterech prostych krokach

Zobacz, jak to zrobić w 4 prostych krokach