Microsoft Azure dla instytucji rządowych — wersja próbna

Zgłoś wniosek o udostępnienie wersji próbnej już dzisiaj.

Platforma Microsoft Azure dla instytucji rządowych to rozwiązanie w chmurze dla społeczności instytucji rządowych, które oferuje usługi w hiperskali z zakresu obliczania, magazynowania, sieci i zarządzania tożsamościami oraz światowej klasy zabezpieczenia. Platforma Azure Government to fizyczne i sieciowe wystąpienie platformy Microsoft Azure obsługiwane przez sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa personel z obywatelstwem Stanów Zjednoczonych, które zapewnia nowe metody współpracy między agencjami oraz zaawansowaną integrację usług w chmurze. Dowiedz się więcej.

Twoje dane

Twoja jednostka

1 Podatnik w Stanach Zjednoczonych to osoba zgodnie z prawem stale mieszkająca na terenie tego kraju lub osoba podlegająca ochronie. Pojęcie to dotyczy również każdej korporacji, stowarzyszenia przedsiębiorców, partnerstwa, społeczności, trustu oraz każdej innej jednostki, organizacji lub grupy, która może prowadzić działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Obejmuje ono także wszystkie jednostki rządowe (federalne, stanowe lub lokalne). Pojęcie to nie dotyczy obcokrajowców.

Jeśli tak, podaj nazwy programów i numery umów dotyczących rejestracji

Jeśli tak, wybierz kategorie IT-70, do których należy jednostka:

1 Podatnik w Stanach Zjednoczonych to osoba zgodnie z prawem stale mieszkająca na terenie tego kraju lub osoba podlegająca ochronie. Pojęcie to dotyczy również każdej korporacji, stowarzyszenia przedsiębiorców, partnerstwa, społeczności, trustu oraz każdej innej jednostki, organizacji lub grupy, która może prowadzić działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Obejmuje ono także wszystkie jednostki rządowe (federalne, stanowe lub lokalne). Pojęcie to nie dotyczy obcokrajowców.

Czy Twoja organizacja jest jednostką prywatną przechowującą dowolny spośród poniższych typów danych podlegających regulacjom rządowym?

1 Zgodnie z definicją podaną w artykule 22 U.S.C. 2778 Ustawy o kontroli eksportu broni („AECA”, Arms Export Control Act)

2 Zgodnie z definicją podaną w artykule 28 CFR CH I, sekcji 20.33 i zasadach dotyczących bezpieczeństwa CJIS

Inicjowanie obsługi administracyjnej

Nazwy domen muszą składać się tylko z liter od a do z (bez uwzględniania wielkości liter) i cyfr od 0 do 9. Dodatkowo długość nazwy domeny i nazwy użytkownika administratora nie może być większa niż 64 znaki.

Należy pamiętać, że ponieważ chmura platformy Azure dla instytucji rządowych jest fizycznie odizolowana, wybrana domena musi być unikatowa w przestrzeni nazw onmicrosoft.com. Nazwa domeny musi również być różna od wszystkich Twoich istniejących nazw powiązanych z usługą O365, Azure Global lub inną ofertą dotyczącą chmury. Obejmuje to także wszystkie domeny platformy Azure dla instytucji rządowych w wersji zapoznawczej lub próbnej.

Po zgłoszeniu wniosku o udostępnienie wersji próbnej platformy Microsoft Azure dla instytucji rządowych będziesz otrzymywać powiadomienia dotyczące wersji próbnej oraz informacje o usługach od firmy Microsoft.