Pomiń nawigację

Centrum deweloperów Node.js na platformie Azure

Uzyskaj wszystkie informacje niezbędne do tworzenia oraz wdrażania usług i aplikacji sieci Web środowiska Node.js na platformie Azure.

Nabądź praktyczne umiejętności zawodowe, z których możesz od razu skorzystać.

Czas ukończyć ścieżki szkoleniowe: 10g 22ś + laboratoria praktyczne

Bezpłatna rejestracja. Kursy udostępnione bezpłatnie przy współpracy z firmą Pluralsight.

Początkujący

Opracowywanie zawartości przy użyciu środowiska Node.js na platformie Microsoft Azure — wprowadzenie

Dowiedz się, jak wdrażać aplikacje węzłów na platformie Azure. Dowiedz się, jak skalować i monitorować aplikację oraz rozwiązywać dotyczące jej problemy. Dowiedz się więcej o bazach danych na platformie Azure, w tym między innymi o usługach bazy danych Azure SQL, DocumentDB i Azure Storage oraz o operacjach obliczeniowych bez użycia serwera za pomocą usługi Azure Functions.

Średnio zaawansowany

Microsoft Azure dla deweloperów Node.js — architektura i wzorce chmury

Zapoznaj się z zasobami do tworzenia skalowalnych aplikacji węzłów na platformie Azure. Zapoznaj się z zasobami platformy Azure służącymi do dodawania nadmiarowości, trybu failover i równoważenia obciążenia. Dowiedz się, jak wspierać skalowalność za pomocą partycjonowania i buforowania, oraz o sieciach dostarczania zawartości (CDN) i innych funkcjach.

Advanced

Platforma Microsoft Azure dla deweloperów Node.js — tworzenie bezpiecznych usług i aplikacji

Zapoznaj się z zasobami do tworzenia bezpiecznych aplikacji węzłów wdrażanych na platformie Azure. Zapoznaj się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi kontenerów oprogramowania i platformy Docker, automatyzacji i zarządzania zasobami za pomocą zasad, blokad, kontroli dostępu opartej na rolach oraz szablonów ARM.