Pomiń nawigację

Centrum deweloperów .NET na platformie Azure

Uzyskaj wszystkie informacje niezbędne do tworzenia oraz wdrażania usług i aplikacji sieci Web platformy .NET na platformie Azure.

Nabądź praktyczne umiejętności zawodowe, z których możesz od razu skorzystać.

Czas ukończyć ścieżki szkoleniowe: 12g 15ś + laboratoria praktyczne

Bezpłatna rejestracja. Kursy udostępnione bezpłatnie przy współpracy z firmą Pluralsight.

Początkujący

Programowanie przy użyciu platformy .NET na platformie Microsoft Azure — wprowadzenie

Dowiedz się, jak szybko konfigurować aplikacje ASP.NET i wdrażać je na platformie Azure. Dowiedz się, jak skalować i monitorować aplikacje oraz rozwiązywać dotyczące ich problemy, a także jak pracować z bazami danych przy użyciu platform bazy danych Azure SQL i DocumentDB.

Średnio zaawansowany

Microsoft Azure dla deweloperów .NET — architektura i wzorce chmury

Zapoznaj się z wzorcami i informacjami o architekturze potrzebnymi do tworzenia skalowalnych i odpornych usług i aplikacji w chmurze. Zapoznaj się z zasobami platformy Azure służącymi do dodawania nadmiarowości, trybu failover i równoważenia obciążenia, oraz dowiedz się, jak korzystać z usługi Azure Content Delivery Network i innych funkcji.

Advanced

Platforma Microsoft Azure dla deweloperów .NET — tworzenie bezpiecznych usług i aplikacji

Poznaj różne techniki używane z platformą Azure do tworzenia bezpiecznych usług i aplikacji. Zapoznaj się z kontenerami oprogramowania i usługą Service Fabric firmy Microsoft i dowiedz się, jak integrować rozwiązania z usługą Azure Active Directory, aby zabezpieczyć zarówno strony aplikacji internetowych, jak i internetowe interfejsy API.