Pomiń nawigację

Operator infrastruktury Azure Stack

Poznaj podstawy architektury Azure Stack i sposób jej wdrażania, monitorowania, konfigurowania i aktualizowania, w tym metody obsługi usług Azure Services. Zobacz, jak udostępnić użytkownikom narzędzia potrzebne do tworzenia hybrydowych aplikacji w chmurze.

Nabądź praktyczne umiejętności zawodowe, z których możesz od razu skorzystać.

Czas ukończyć ścieżki szkoleniowe: 1g 9ś + laboratoria praktyczne

Bezpłatna rejestracja. Kursy udostępnione bezpłatnie przy współpracy z firmą Pluralsight.

Początkujący

Microsoft Azure Stack: całościowe podejście

Dzięki usłudze Azure Stack model chmury hybrydowej staje się rzeczywistością i pozwala firmom na wdrażanie platformy Azure w środowiskach lokalnych w celu spełnienia wymagań dotyczących zgodności. Zapoznaj się z rozwiązaniami dotyczącymi implementacji, zarządzania i zabezpieczeń stosowanymi wraz z usługą Azure Stack w celu ochrony firmy.