Pomiń nawigację

Architekt rozwiązań platformy Azure

Poznaj podstawy architektury i projektów rozwiązań platformy Microsoft Azure i dowiedz się, jak wybrać najlepsze usługi i funkcje.

Nabądź praktyczne umiejętności zawodowe, z których możesz od razu skorzystać.

Czas ukończyć ścieżki szkoleniowe: 20g 57ś + laboratoria praktyczne

Bezpłatna rejestracja. Kursy udostępnione bezpłatnie przy współpracy z firmą Pluralsight.

Początkujący

Podstawy architektury chmury

Poznaj najważniejsze pojęcia i usługi związane z chmurą obliczeniową, aby świadomie dokonywać wyborów związanych z architekturą. Zapoznaj się z różnicami między publicznymi, prywatnymi i hybrydowymi chmurami obliczeniowymi, spełnianymi przez nie wymaganiami biznesowymi oraz zastrzeżeniami związanymi z ich architekturami.

Architektura platformy Microsoft Azure — wprowadzenie

Dowiedz się, jak stosować najlepsze wzorce i rozwiązania platformy Microsoft Azure i jak projektować wydajne rozwiązania chmurowe o wysokiej dostępności. Zdobądź umiejętności, których potrzebuje architekt chmury, aby stać się ekspertem w dziedzinie tworzenia rozwiązań platformy Azure.

Średnio zaawansowany

Wzorce chmury i architektura dla deweloperów platformy Microsoft Azure

Zapoznaj się z zasobami do projektowania aplikacji na platformie Azure. Dowiedz się więcej o zasobach platformy Azure służących do dodawania nadmiarowości, trybu failover i równoważenia obciążenia, a także o tym, jak zwiększać wydajność i skalowalność za pomocą partycjonowania i buforowania, oraz o sieciach dostarczania zawartości (CDN) i innych funkcjach.

Advanced

Planowanie i projektowanie rozwiązań obliczeniowych platformy Microsoft Azure

Dowiedz się, jak zaprojektować rozwiązanie na platformie Azure, wybierając odpowiednie opcje obliczeniowe dla danego środowiska, aby skrócić czas opracowywania oraz zminimalizować koszty i konserwację. Poznaj szczegóły podstawowych opcji rozwiązań obliczeniowych na platformie Azure oraz ich względne zalety i słabe strony.

Planowanie i projektowanie rozwiązań usługi Microsoft Azure Storage

Dowiedz się, kiedy, dlaczego i jak wybierać poszczególne usługi Azure Storage. Dowiedz się, jak uniknąć typowych pułapek w planowaniu importowania danych na platformę Azure i jak zastosować nową wiedzę o architekturze do rzeczywistych obciążeń oraz rozwiązań aplikacji.

Planowanie i projektowanie rozwiązań sieciowych platformy Microsoft Azure

Dowiedz się, jak tworzyć architektury rozwiązań na platformie Azure i jak wybierać odpowiednie technologie sieciowe, aby spełniać konkretne potrzeby. Zapoznaj się z podstawowymi zasobami dotyczącymi sieci wirtualnych na platformie Azure, technologiami równoważenia usług i technologiami służącymi do łączenia platformy Azure ze środowiskiem lokalnym oraz innymi środowiskami.

Planowanie i projektowanie rozwiązań zabezpieczeń platformy Microsoft Azure

Dowiedz się, jak korzystać z platformy Azure z pełnym zaufaniem do jej zabezpieczeń bez poświęcania funkcjonalności. Zapoznaj się z zagadnieniami dotyczącymi tożsamości obsługiwanej za pomocą usługi Azure AD i dowiedz się, jak bezpiecznie przechowywać dane na platformie Azure. Poznaj technologie używane do zabezpieczania zasobów sieciowych platformy Azure i rozwiązania do ochrony całego środowiska.