Pomiń nawigację

Administrator platformy Azure

Zostań administratorem platformy Azure i dowiedz się, jak implementować oraz monitorować najczęściej używane składniki i usługi platformy Azure oraz zarządzać nimi.

Nabądź praktyczne umiejętności zawodowe, z których możesz od razu skorzystać.

Czas ukończyć ścieżki szkoleniowe: 22g 51ś + laboratoria praktyczne

Bezpłatna rejestracja. Kursy udostępnione bezpłatnie przy współpracy z firmą Pluralsight.

Początkujący

Zarządzanie infrastrukturą na platformie Microsoft Azure — wprowadzenie

Dowiedz się więcej na temat rozwiązań IaaS, w tym na temat magazynu, sieci i zabezpieczeń. Dowiedz się, jak wdrażać maszyny wirtualne platformy Azure przy użyciu witryny Azure Portal, programu Windows PowerShell i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, zarządzać konfiguracją oraz ulepszać zabezpieczenia platformy Azure.

ZADANIA PRAKTYCZNE

Średnio zaawansowany

Usługa Microsoft Azure Virtual Machines — wprowadzenie

Poznaj różne metody wdrażania maszyn wirtualnych platformy Azure (z systemami Windows Server i Linux) w środowisku o wysokiej dostępności. Będziesz mieć dostęp do wszelkich narzędzi umożliwiających wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem konfiguracją i odzyskiwaniem po awarii w nowym środowisku.

ZADANIA PRAKTYCZNE

Funkcja monitorowania i zarządzania usługi Microsoft Azure IaaS — wprowadzenie

Poznaj narzędzia potrzebne do monitorowania wdrożeń rozwiązań IaaS i zarządzania nimi. Dowiedz się więcej na temat rozwiązania Insight and Analytics oraz korzystania z usług Log Analytics i Log Search w celu przechodzenia do szczegółów najważniejszych danych w systemach IaaS.

ZADANIA PRAKTYCZNE

Microsoft Azure Security — wprowadzenie

Opracuj gruntowny zestaw ogólnych zasad zabezpieczeń dotyczących chmury obliczeniowej. Dowiedz się więcej na temat konfigurowania zabezpieczeń na poziomie zarówno hosta, jak i wdrożenia, a także na temat tajników korzystania z usługi Azure Security Center.

Advanced

Tożsamość hybrydowa Microsoft — omówienie

Dowiedz się, jak rozszerzyć sieć lokalną na chmurę i jak zarządzać nowym środowiskiem hybrydowym. Dowiedz się, jak działa środowisko hybrydowe, jak połączyć używany katalog użytkowników z usługą Azure Active Directory i jak oferować aplikacje w chmurze użytkownikom oraz aplikacje lokalne użytkownikom chmury.

Doskonalenie znajomości usługi Microsoft Azure Resource Manager

Dowiedz się, jak wdrażać zasoby i rozwiązania na platformie Azure. Dowiedz się, jak przy użyciu programu PowerShell wdrażać zasoby i powtarzalne wdrożenia za pomocą szablonów ARM. Dowiedz się, jak za pomocą zależności zasobów tworzyć złożone rozwiązania, oraz o zabezpieczaniu zasobów przy użyciu ról i zasad.

Implementowanie sieci platformy Microsoft Azure

Dowiedz się, jak projektować sieci wirtualne w celu obsługi obciążeń o najwyższym poziomie zabezpieczeń i wydajności. Zapoznaj się z zagadnieniami dotyczącymi konfigurowania łączności hybrydowej między środowiskami lokalnymi a platformą Azure oraz ze sposobem monitorowania wydajności sieci w celu zapewnienia zgodności z umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA).

Automatyzowanie wdrażania i skalowania rozwiązań IaaS platformy Azure

Dowiedz się, jak obsługiwać za pomocą skryptów, automatyzować i skalować wdrożenia platformy Azure. Zapoznaj się z opcjami technologii automatyzacji na platformie Azure, a także naucz się używać szablonów JSON i programu PowerShell do definiowania i wdrażania usług na platformie Azure oraz skalować zasoby na platformie Azure.