Przejdź do głównej zawartości

Anulowanie lub zmiana formy płatności dla dodatku ze Sklepu systemu Azure

Anulowanie dodatku

Jeśli zakupiono dodatek w Sklepie systemu Azure, jego subskrypcję można anulować, logując się do portalu deweloperów systemu Azure i usuwając zasób. Spowoduje to także anulowanie subskrypcji powiązanej z tym zasobem:

  1. Zaloguj się do portalu deweloperów
  2. Kliknij opcję „Dodatki”.
  3. Wybierz zasób.
  4. Kliknij opcję „Usuń”.

Zmiana formy płatności

Podczas kupowania dodatku w Sklepie systemu Azure wybiera się subskrypcję systemu Azure, w ramach której dodatek zostanie udostępniony. Dopóki dostępna jest wersja zapoznawcza Sklepu systemu Azure, po dokonaniu zakupu nie można zmienić karty kredytowej użytej do zapłacenia za dodatek.