Migracja identyfikatorów GUID dla usługi Baza danych SQL

Migrujemy istniejące liczniki z produktów w warstwach Sieć Web i Biznes oraz uruchamiany nowe liczniki do obsługi warstwowego rozwiązania opartego na rozmiarze baz danych. Poniższa tabela zawiera identyfikatory GUID przed zmianą i po zmianie oraz nowe warstwy.

Baza danych SQL

Następujące liczniki zostaną automatycznie poddane migracji do nowych identyfikatorów GUID zasobów 12 września 2015 r.:
STARE I NOWE LICZNIKI USŁUG WERSJI WEB EDITION DLA WARSTWY PODSTAWOWA
Typ usługi Nazwa zasobu Bieżący rozmiar baz danych Bieżący region Stary identyfikator GUID zasobu Nazwa migrowanego regionu Warstwa Nowy identyfikator GUID zasobu
Baza danych SQL Web Edition < 2 GB Australia Wschodnia 41fbe100-9671-42d0-9207-762706573f7d Australia Wschodnia Podstawowa 14efde27-264a-44d2-a15c-8bd2cdb73481
Baza danych SQL Web Edition < 2 GB Australia Południowo-Wschodnia 6628608c-547c-4c94-8b46-2d6223e16fa1 Australia Południowo-Wschodnia Podstawowa 84e893c3-2017-4670-8318-6306c51a80b5
Baza danych SQL Web Edition < 2 GB Brazylia Południowa 0877d4e0-270a-4153-9d37-250b0b067e51 Brazylia Południowa Podstawowa 552764bc-e985-44b8-a15c-82d2cf280ef1
Baza danych SQL Web Edition < 2 GB Japonia Wschodnia 651a6e5a-2804-481f-a698-d0accd3d0413 Japonia Wschodnia Podstawowa 8c0088a5-c620-426d-9f62-90835ccfdc52
Baza danych SQL Web Edition < 2 GB Japonia Zachodnia f2c055da-37c8-4277-825b-c4cd29cf7fe2 Japonia Zachodnia Podstawowa b4c4f6e0-5321-4feb-8c65-b054ec023c06
Baza danych SQL Web Edition < 2 GB Cały świat ccace7fd-ff71-4c89-ab2c-3acf90b219aa Cały świat Podstawowa cae64797-9ecf-4906-b517-6238c80c045f
STARE I NOWE LICZNIKI USŁUG WERSJI WEB EDITION DLA WARSTWY S0
Typ usługi Nazwa zasobu Bieżący rozmiar baz danych Bieżący region Stary identyfikator GUID zasobu Nazwa migrowanego regionu Warstwa Nowy identyfikator GUID zasobu
Baza danych SQL Web Edition 2 GB – 6 GB Australia Wschodnia 41fbe100-9671-42d0-9207-762706573f7d Australia Wschodnia S0 40f52f75-97ad-44f9-a842-239a2baf096b
Baza danych SQL Web Edition 2 GB – 6 GB Australia Południowo-Wschodnia 6628608c-547c-4c94-8b46-2d6223e16fa1 Australia Południowo-Wschodnia S0 2f29032f-38e6-4b02-b11f-af4d02e5d2da
Baza danych SQL Web Edition 2 GB – 6 GB Brazylia Południowa 0877d4e0-270a-4153-9d37-250b0b067e51 Brazylia Południowa S0 6a6a5344-8478-4803-b1c3-229d08c10383
Baza danych SQL Web Edition 2 GB – 6 GB Japonia Wschodnia 651a6e5a-2804-481f-a698-d0accd3d0413 Japonia Wschodnia S0 0b64d111-1850-4091-b27f-763e35f67215
Baza danych SQL Web Edition 2 GB – 6 GB Japonia Zachodnia f2c055da-37c8-4277-825b-c4cd29cf7fe2 Japonia Zachodnia S0 46859d3d-1681-4417-a55d-ad6bedf5745a
Baza danych SQL Web Edition 2 GB – 6 GB Cały świat ccace7fd-ff71-4c89-ab2c-3acf90b219aa Cały świat S0 a149966f-73b4-4e1d-b335-d2a572b1e6bd
STARE I NOWE LICZNIKI USŁUG WERSJI WEB EDITION DLA WARSTWY S1
Typ usługi Nazwa zasobu Bieżący rozmiar baz danych Bieżący region Stary identyfikator GUID zasobu Nazwa migrowanego regionu Warstwa Nowy identyfikator GUID zasobu
Baza danych SQL Web Edition 6 GB – 10 GB Australia Wschodnia 41fbe100-9671-42d0-9207-762706573f7d Australia Wschodnia S1 632d368f-6336-47eb-a1ee-b063ec39eb1f
Baza danych SQL Web Edition 6 GB – 10 GB Australia Południowo-Wschodnia 6628608c-547c-4c94-8b46-2d6223e16fa1 Australia Południowo-Wschodnia S1 41e8048a-2cf8-4ae0-abe9-df16b2d8643f
Baza danych SQL Web Edition 6 GB – 10 GB Brazylia Południowa 0877d4e0-270a-4153-9d37-250b0b067e51 Brazylia Południowa S1 6c56768f-ee88-4b44-b40e-6c97f9982260
Baza danych SQL Web Edition 6 GB – 10 GB Japonia Wschodnia 651a6e5a-2804-481f-a698-d0accd3d0413 Japonia Wschodnia S1 079eda81-1004-4bd3-aba3-4a970cb6bbd8
Baza danych SQL Web Edition 6 GB – 10 GB Japonia Zachodnia f2c055da-37c8-4277-825b-c4cd29cf7fe2 Japonia Zachodnia S1 777906a6-44a3-48ed-8dae-fccce59b59bc
Baza danych SQL Web Edition 6 GB – 10 GB Cały świat ccace7fd-ff71-4c89-ab2c-3acf90b219aa Cały świat S1 54c6bbf3-322b-406d-8411-101bc4b9443a
STARE I NOWE LICZNIKI USŁUG WERSJI BUSINESS EDITION DLA WARSTWY PODSTAWOWA
Typ usługi Nazwa zasobu Bieżący rozmiar baz danych Bieżący region Stary identyfikator GUID zasobu Nazwa migrowanego regionu Warstwa Nowy identyfikator GUID zasobu
Baza danych SQL Business Edition < 2 GB Australia Wschodnia 364dd92d-cacb-4316-a2bf-300434c3fe1a Australia Wschodnia Podstawowa 14efde27-264a-44d2-a15c-8bd2cdb73481
Baza danych SQL Business Edition < 2 GB Australia Południowo-Wschodnia baca2c5e-c325-4b14-880c-2abba6b9c4f4 Australia Południowo-Wschodnia Podstawowa 84e893c3-2017-4670-8318-6306c51a80b5
Baza danych SQL Business Edition < 2 GB Brazylia Południowa 054f1554-f0a8-4da0-a3e5-cb6f44455c33 Brazylia Południowa Podstawowa 552764bc-e985-44b8-a15c-82d2cf280ef1
Baza danych SQL Business Edition < 2 GB Japonia Wschodnia 3d5f7bc4-af4d-45fb-9c90-126da0de775c Japonia Wschodnia Podstawowa 8c0088a5-c620-426d-9f62-90835ccfdc52
Baza danych SQL Business Edition < 2 GB Japonia Zachodnia 08c09e94-927f-4263-a3e8-d87182df72f1 Japonia Zachodnia Podstawowa b4c4f6e0-5321-4feb-8c65-b054ec023c06
Baza danych SQL Business Edition < 2 GB Cały świat eebb411b-27b7-44e1-8e8c-d0d7dff22284 Cały świat Podstawowa cae64797-9ecf-4906-b517-6238c80c045f
STARE I NOWE LICZNIKI USŁUG WERSJI BUSINESS EDITION DLA WARSTWY S0
Typ usługi Nazwa zasobu Bieżący rozmiar baz danych Bieżący region Stary identyfikator GUID zasobu Nazwa migrowanego regionu Warstwa Nowy identyfikator GUID zasobu
Baza danych SQL Business Edition 2 GB – 6 GB Australia Wschodnia 364dd92d-cacb-4316-a2bf-300434c3fe1a Australia Wschodnia S0 40f52f75-97ad-44f9-a842-239a2baf096b
Baza danych SQL Business Edition 2 GB – 6 GB Australia Południowo-Wschodnia baca2c5e-c325-4b14-880c-2abba6b9c4f4 Australia Południowo-Wschodnia S0 2f29032f-38e6-4b02-b11f-af4d02e5d2da
Baza danych SQL Business Edition 2 GB – 6 GB Brazylia Południowa 054f1554-f0a8-4da0-a3e5-cb6f44455c33 Brazylia Południowa S0 6a6a5344-8478-4803-b1c3-229d08c10383
Baza danych SQL Business Edition 2 GB – 6 GB Japonia Wschodnia 3d5f7bc4-af4d-45fb-9c90-126da0de775c Japonia Wschodnia S0 0b64d111-1850-4091-b27f-763e35f67215
Baza danych SQL Business Edition 2 GB – 6 GB Japonia Zachodnia 08c09e94-927f-4263-a3e8-d87182df72f1 Japonia Zachodnia S0 46859d3d-1681-4417-a55d-ad6bedf5745a
Baza danych SQL Business Edition 2 GB – 6 GB Cały świat eebb411b-27b7-44e1-8e8c-d0d7dff22284 Cały świat S0 a149966f-73b4-4e1d-b335-d2a572b1e6bd
STARE I NOWE LICZNIKI USŁUG WERSJI BUSINESS EDITION DLA WARSTWY S1
Typ usługi Nazwa zasobu Bieżący rozmiar baz danych Bieżący region Stary identyfikator GUID zasobu Nazwa migrowanego regionu Warstwa Nowy identyfikator GUID zasobu
Baza danych SQL Business Edition 6 GB – 25 GB Australia Wschodnia 364dd92d-cacb-4316-a2bf-300434c3fe1a Australia Wschodnia S1 632d368f-6336-47eb-a1ee-b063ec39eb1f
Baza danych SQL Business Edition 6 GB – 25 GB Australia Południowo-Wschodnia baca2c5e-c325-4b14-880c-2abba6b9c4f4 Australia Południowo-Wschodnia S1 41e8048a-2cf8-4ae0-abe9-df16b2d8643f
Baza danych SQL Business Edition 6 GB – 25 GB Brazylia Południowa 054f1554-f0a8-4da0-a3e5-cb6f44455c33 Brazylia Południowa S1 6c56768f-ee88-4b44-b40e-6c97f9982260
Baza danych SQL Business Edition 6 GB – 25 GB Japonia Wschodnia 3d5f7bc4-af4d-45fb-9c90-126da0de775c Japonia Wschodnia S1 079eda81-1004-4bd3-aba3-4a970cb6bbd8
Baza danych SQL Business Edition 6 GB – 25 GB Japonia Zachodnia 08c09e94-927f-4263-a3e8-d87182df72f1 Japonia Zachodnia S1 777906a6-44a3-48ed-8dae-fccce59b59bc
Baza danych SQL Business Edition 6 GB – 25 GB Cały świat eebb411b-27b7-44e1-8e8c-d0d7dff22284 Cały świat S1 54c6bbf3-322b-406d-8411-101bc4b9443a
STARE I NOWE LICZNIKI USŁUG WERSJI BUSINESS EDITION DLA WARSTWY S2
Typ usługi Nazwa zasobu Bieżący rozmiar baz danych Bieżący region Stary identyfikator GUID zasobu Nazwa migrowanego regionu Warstwa Nowy identyfikator GUID zasobu
Baza danych SQL Business Edition 25 GB – 75 GB Australia Wschodnia 364dd92d-cacb-4316-a2bf-300434c3fe1a Australia Wschodnia S2 94600900-14cc-4eaa-b478-f5729db4faf2
Baza danych SQL Business Edition 25 GB – 75 GB Australia Południowo-Wschodnia baca2c5e-c325-4b14-880c-2abba6b9c4f4 Australia Południowo-Wschodnia S2 29a89311-86f0-4cb0-8865-9eab7a989e71
Baza danych SQL Business Edition 25 GB – 75 GB Brazylia Południowa 054f1554-f0a8-4da0-a3e5-cb6f44455c33 Brazylia Południowa S2 5e87a460-80ae-4eb4-81f3-4344896797f3
Baza danych SQL Business Edition 25 GB – 75 GB Japonia Wschodnia 3d5f7bc4-af4d-45fb-9c90-126da0de775c Japonia Wschodnia S2 1cc42fd4-699b-4ae6-841f-c7d3501465cd
Baza danych SQL Business Edition 25 GB – 75 GB Japonia Zachodnia 08c09e94-927f-4263-a3e8-d87182df72f1 Japonia Zachodnia S2 78e135cc-7730-4601-90e4-3b3a1d0cdb42
Baza danych SQL Business Edition 25 GB – 75 GB Cały świat eebb411b-27b7-44e1-8e8c-d0d7dff22284 Cały świat S2 f303a21a-05f1-4563-b2ad-7523eebc4058
STARE I NOWE LICZNIKI USŁUG WERSJI BUSINESS EDITION DLA WARSTWY S3
Typ usługi Nazwa zasobu Bieżący rozmiar baz danych Bieżący region Stary identyfikator GUID zasobu Nazwa migrowanego regionu Warstwa Nowy identyfikator GUID zasobu
Baza danych SQL Business Edition > 75 GB Australia Wschodnia 364dd92d-cacb-4316-a2bf-300434c3fe1a Australia Wschodnia S3 56b248d8-543e-4290-ae47-fd8674f5c97f
Baza danych SQL Business Edition > 75 GB Australia Południowo-Wschodnia baca2c5e-c325-4b14-880c-2abba6b9c4f4 Australia Południowo-Wschodnia S3 8fc8af7f-3909-4aae-9682-43f76a019101
Baza danych SQL Business Edition > 75 GB Brazylia Południowa 054f1554-f0a8-4da0-a3e5-cb6f44455c33 Brazylia Południowa S3 71164b2b-6eb4-4ce9-af84-9f5b9067f66c
Baza danych SQL Business Edition > 75 GB Japonia Wschodnia 3d5f7bc4-af4d-45fb-9c90-126da0de775c Japonia Wschodnia S3 7f5d9ed6-3ee7-453c-85a7-8aa5212a949f
Baza danych SQL Business Edition > 75 GB Japonia Zachodnia 08c09e94-927f-4263-a3e8-d87182df72f1 Japonia Zachodnia S3 0cba612e-f9d6-46f5-b4ea-4f4cb0b3ef96
Baza danych SQL Business Edition > 75 GB Cały świat eebb411b-27b7-44e1-8e8c-d0d7dff22284 Cały świat S3 6bafdc11-b964-4895-9d4e-a0e548db1b2b