Opcje pomocy technicznej platformy Azure (Niemcy)

Firma Microsoft oferuje różne opcje pomocy technicznej przygotowane z myślą o spełnieniu dodatkowych wymagań organizacji UE/EFTA korzystających z rozwiązań w chmurze platformy Azure (Niemcy) w zakresie prywatności

W ramach oferty wprowadzającej wszyscy klienci, którzy zakupili platformę Microsoft Azure (Niemcy) z umową Enterprise Agreement, będą kwalifikować się do bezpłatnej pomocy technicznej Standard lub ProDirect zgodnie z użyciem.

Dowiedz się więcej na temat programu pomocy technicznej dla umowy Enterprise Agreement

Porównanie funkcji

Plany pomocy technicznej Uwzględnione Deweloper Standardowa Professional Direct Premier
Najlepsze dla: Pomoc techniczna dotycząca rozliczeń i subskrypcji, samodzielne uzyskiwanie pomocy online Środowisko nieprodukcyjne Ograniczone znaczenie biznesowe platformy Microsoft Azure Istotne znaczenie platformy Azure Professional Direct
Zakres pomocy technicznej Microsoft Azure (Niemcy) Microsoft Azure (Niemcy) Microsoft Azure (Niemcy) Microsoft Azure (Niemcy) Wszystkie produkty firmy Microsoft
Nieograniczona pomoc techniczna w zakresie rozliczeń i subskrypcji świadczona całodobowo
Pulpit nawigacyjny usług systemu Azure1
Publiczne fora platformy Azure1
Twitter: @AzureSupport1
Nieograniczona pomoc techniczna w języku niemieckim i angielskim świadczona całodobowo Tylko w godzinach pracy2
Technologie firm innych niż Microsoft korzystające z platformy Azure
Usługi doradcze – – – – Ograniczone usługi doradztwa Dostosowane do potrzeb klienta
Zarządzanie kontem pomocy technicznej – – – – Dowolny z dostępnych Przypisany
Zarządzanie eskalacją – – – –
Mapowanie zależności usługi w chmurze – – – – – –
Pomoc techniczna świadczona u klienta – – – – – –
Czas wstępnej reakcji3 Poniżej 8 godz. pracy2 < 2 godz. < 1 godz. < 1 godz.
Maksymalna ważność C A A A
Koszt miesięczny Uwzględnione w ramach subskrypcji platformy Azure (Niemcy) $29.0/mies. $300.0/mies. $1000.0/mies. Skontaktuj się z nami
    Pomoc techniczna dotycząca uaktualniania Pomoc techniczna dotycząca uaktualniania Pomoc techniczna dotycząca uaktualniania  

1 Fora online i media społecznościowe są publicznie dostępne i nie podlegają żadnym umowom w zakresie ograniczenia dostępu do danych. Dostępne publiczne fora online dotyczące platformy Azure: MSDN i Stack Overflow. MSDN to zasób online stanowiący własność firmy Microsoft. Witryna Stack Overflow nie jest skojarzona ani powiązana z firmą Microsoft. Informacje na forach są dostępne dla wszystkich klientów platformy Azure.

2 Godziny pracy, w których jest świadczona pomoc techniczna w Niemczech, trwają od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem bawarskich świąt.

3Przedstawiony czas wstępnej reakcji dotyczy maksymalnej ważności każdej oferty. Jest to najkrótszy czas wstępnej reakcji dostępny dla każdej oferty. Niższe ważności mają dłuższe czasy wstępnej reakcji.

Opis usługi

Pomoc techniczna dla platformy Azure (Niemcy) została opracowana od podstaw z myślą o niemieckich standardach prywatności, dzięki czemu rozwiązanie Microsoft Cloud (Niemcy) zapewnia większą niezależność danych. Pomoc techniczna i pomoc w zakresie zarządzania subskrypcjami jest zwykle świadczona przez personel w Niemczech, który został specjalnie przeszkolony pod kątem niemieckich standardów zgodności z przepisami4.

Ponadto zgodnie z warunkami świadczenia usług online dla platformy Azure (Niemcy) pracownicy firmy Microsoft nie mają dostępu do danych klientów przechowywanych w chmurze z wyjątkiem następujących sytuacji: (1) klient postanowił udostępnić dane firmie Microsoft w formie uwag, plików i załączników lub (2) przyznano dostęp pod nadzorem zarządcy danych na ograniczony czas w dozwolonym celu.

Opcje zakupu

Płatne oferty pomocy technicznej dla platformy Azure (Niemcy) są dostępne do zakupu w ramach umowy Enterprise Agreement i podlegają jej postanowieniom. Zakup pomocy technicznej Developer jest możliwy wyłącznie online.

W ramach oferty wprowadzającej wszyscy klienci, którzy zakupili możliwość korzystania z platformy Microsoft Azure (Niemcy) z umową Enterprise Agreement, kwalifikują się do bezpłatnej pomocy technicznej Standard lub ProDirect zgodnie z użyciem. Dowiedz się więcej na temat programu pomocy technicznej dla umowy Enterprise Agreement.

Dostępność oferty

Oferty pomocy technicznej Premium, Professional Direct, Standard i Developer dla platformy Azure (Niemcy) są dostępne wyłącznie w krajach Wspólnoty Europejskiej dla klientów kwalifikujących się do korzystania z platformy Azure (Niemcy). Dowiedz się więcej o platformie Azure (Niemcy).

Zasady odnawiania

Domyślnie subskrypcja pomocy technicznej będzie automatycznie odnawiana. W każdej chwili można wyłączyć funkcję autoodnawiania.

Zasady anulowania

Pomoc techniczna platformy Azure (Niemcy) wymaga zobowiązania na czas trwania subskrypcji. Anulowanie subskrypcji nie powoduje zwrotu poniesionych kosztów.

4 Pomoc techniczna i pomoc w zakresie zarządzania subskrypcjami jest dostępna w języku niemieckim i angielskim (poza obszarem Niemiec) wyłącznie w godzinach pracy obowiązujących w Niemczech (9–17). Pomoc techniczna poza godzinami roboczymi i w godzinach roboczych dla określonych technologii platformy Azure może być świadczona poza obszarem Niemiec. Może być wymagana eskalacja do personelu pomocy technicznej i strategii DevOps poza obszarem Niemiec w celu zapewnienia pełnej pomocy przy niektórych problemach. Wymaga to ustnej zgody klienta. Brak zgody na eskalację żądań pomocy technicznej poza obszar Niemiec może utrudnić firmie Microsoft pełne rozwiązanie problemu i ograniczyć zakres pomocy technicznej.