Podstawowa pomoc techniczna Azure

Pilotaż

Prześlij żądanie pomocy technicznej

Witamy w Podstawowej pomocy technicznej Azure. Oferujemy Ci program pilotażowy, który jest dostępny tylko dla ograniczonej liczby klientów platformy Azure. Jego celem jest ulepszenie usług pomocy technicznej platformy Azure. Ten program pilotażowy to szansa na zapoznanie się z funkcjami pomocy technicznej i przekazanie nam opinii o nich.

Podstawowa pomoc techniczna Azure rozszerza istniejącą pomoc techniczną platformy Azure, dając dostęp do opracowanych przez naszych ekspertów wytycznych technicznych dotyczących usług platformy Azure. Nawet jeśli nie korzystasz z płatnego planu pomocy technicznej, możesz używać Podstawowej pomocy technicznej Azure, aby szybko rozwiązywać problemy związane z platformą. W przypadku problemów, których ten program pilotażowy nie obejmuje, przydatne wskazówki możesz znaleźć w artykułach firmy Microsoft umożliwiających samodzielne uzyskanie pomocy lub dzięki płatnej subskrypcji pomocy technicznej.

Korzystając z Podstawowej pomocy technicznej Azure, w portalu Azure w wersji zapoznawczej możesz łatwo tworzyć żądania pomocy technicznej, śledzić historię pomocy technicznej, a także wyświetlać szczegóły poszczególnych biletów i zarządzać nimi.

Często zadawane pytania

Jak utworzyć żądanie pomocy technicznej na platformie Azure

Przejdź do pomocy witryny Microsoft Azure Portal.

Kliknij polecenie Utwórz żądanie pomocy technicznej. Zostaną otwarte bloki Nowe żądanie obsługi i Typ żądania.

Wykonaj kroki w bloku Nowe żądanie obsługi:

 1. TYP ŻĄDANIA:

  Wybierz typ problemu: Techniczny, Rozliczenia, Limity przydziału lub Zarządzanie subskrypcją.

 2. SUBSKRYPCJA:

  Wybierz subskrypcję platformy Azure, której dotyczy żądanie.

 3. ZASÓB:

  Wybierz produkt, którego dotyczy żądanie.

 4. PLAN POMOCY TECHNICZNEJ:

  Wybierz pozycję Podstawowy (pilotaż). Zaakceptuj warunki i kliknij przycisk OK.

  Porada: przy pierwszym użyciu planu pomocy technicznej Podstawowy musisz zaakceptować warunki i postanowienia programu pilotażowego.

 5. KATEGORIA PROBLEMU:

  Wybierz typ i kategorię problemu, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. OPIS:

  Kontakt podstawowy: sprawdź, czy adres e-mail jest prawidłowy dla tego żądania, i zmień go w razie potrzeby. Nie spowoduje to zaktualizowania podstawowego adresu e-mail konta.

  Szczegóły: podaj jak najwięcej informacji, w tym wszelkie błędy, które wystąpiły, oraz działania, które podjęto w celu rozwiązania problemu.

  Przedział czasu: podaj datę i godzinę pierwszego wystąpienia zdarzenia. Wskaż również swoją strefę czasową.

  Zasób: podaj identyfikator i nazwę zasobu.

  Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Informacja o zdarzeniu zostanie przesłana do zespołu pomocy technicznej platformy Microsoft Azure. Technik udzieli odpowiedzi w ciągu jednego dnia roboczego.

Jak zarządzać żądaniami pomocy technicznej

Aby zarządzać istniejącymi żądaniami pomocy technicznej, kliknij polecenie Zarządzaj żądaniami pomocy technicznej w bloku Pomoc i obsługa techniczna.