Pomiń nawigację

Podstawowa pomoc techniczna Azure

Pilotaż

Prześlij żądanie pomocy technicznej

Witamy w Podstawowej pomocy technicznej Azure. Oferujemy Ci program pilotażowy, który jest dostępny tylko dla ograniczonej liczby klientów platformy Azure. Jego celem jest ulepszenie usług pomocy technicznej platformy Azure. Ten program pilotażowy to szansa na zapoznanie się z funkcjami pomocy technicznej i przekazanie nam opinii o nich.

Podstawowa pomoc techniczna Azure rozszerza istniejącą pomoc techniczną platformy Azure, dając dostęp do opracowanych przez naszych ekspertów wytycznych technicznych dotyczących usług platformy Azure. Nawet jeśli nie korzystasz z płatnego planu pomocy technicznej, możesz używać Podstawowej pomocy technicznej Azure, aby szybko rozwiązywać problemy związane z platformą. W przypadku problemów, których ten program pilotażowy nie obejmuje, przydatne wskazówki możesz znaleźć w artykułach firmy Microsoft umożliwiających samodzielne uzyskanie pomocy lub dzięki płatnej subskrypcji pomocy technicznej.

Korzystając z Podstawowej pomocy technicznej Azure, w portalu Azure w wersji zapoznawczej możesz łatwo tworzyć żądania pomocy technicznej, śledzić historię pomocy technicznej, a także wyświetlać szczegóły poszczególnych biletów i zarządzać nimi.

Często zadawane pytania

 • Podstawowa pomoc techniczna Azure to program pilotażowy skierowany do ograniczonej liczby klientów platformy Azure. W ramach tego programu firma Microsoft dodała możliwość skorzystania z pomocy technicznej do Twoich subskrypcji platformy Azure. Teraz możesz otrzymywać wytyczne techniczne i wskazówki dotyczące platformy od inżynierów platformy Azure na temat różnych obszarów, w tym instalowania, konfigurowania, połączeń, usterek produktów itp.

 • Podstawowa pomoc techniczna Azure to krótki program pilotażowy, który zakończy się 31 grudnia 2017 roku.

 • Zaproszenie można odebrać na dwa sposoby: w wiadomości e-mail lub za pośrednictwem witryny Microsoft Azure Portal.

  Jeśli odebrano zaproszenie za pośrednictwem witryny Microsoft Azure Portal, funkcje Podstawowej pomocy technicznej Azure zostały automatycznie dodane do Twojego konta platformy Azure. Podczas tworzenia pierwszego żądania pomocy technicznej w witrynie Microsoft Azure Portal zostanie wyświetlona prośba o zaakceptowanie warunków i postanowień programu pilotażowego. Musisz je zaakceptować, aby aktywować Podstawową pomoc techniczną Azure.

  Jeśli odebrano wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do programu pilotażowego, funkcje Podstawowej pomocy technicznej Azure zostały automatycznie dodane do Twojego konta platformy Azure. Podczas tworzenia pierwszego żądania pomocy technicznej w witrynie Microsoft Azure Portal zostanie wyświetlona prośba o zaakceptowanie warunków i postanowień programu pilotażowego. Musisz je zaakceptować, aby aktywować Podstawową pomoc techniczną Azure.

 • Korzystając z Podstawowej pomocy technicznej Azure, uzyskasz dostęp do dodatkowych usług pomocy technicznej i możliwość podzielenia się opinią na temat działania pomocy technicznej. Dzięki dostępowi do ekspertów firmy Microsoft, którzy pomogą w rozwiązywaniu problemów, Twoja organizacja może lepiej wykorzystać możliwości platformy Azure oraz swoją inwestycję w chmurę.

 • Aby utworzyć żądanie pomocy technicznej, odwiedź portal Azure w wersji zapoznawczej. W portalu możesz utworzyć żądanie pomocy technicznej. Wybierz typ kategorii „Techniczny” i typ planu pomocy technicznej „Podstawowy”. Kroki służące do rozwiązywania problemów podano poniżej na tej stronie.

 • Podstawowa pomoc techniczna Azure obejmuje większość problemów technicznych i związanych z platformą. Problemy spowodowane przez aplikacje innych firm lub rozwiązania klienta nie są objęte Podstawową pomocą techniczną Azure. Jeśli Twój problem nie jest objęty programem pilotażowym, możesz zakupić umowę na pomoc techniczną, aby otrzymać pomoc, lub poszukać dokumentacji online w celu samodzielnego uzyskania pomocy.

 • Obsługa zarządzania subskrypcją platformy Azure jest już dołączona do konta platformy Azure.

 • Są dwa sposoby. W powitalnej wiadomości e-mail umieściliśmy link do krótkiej ankiety, w której możesz wyrazić swoją opinię o platformie Azure i jej pomocy technicznej. Dodatkowo po zamknięciu każdego zdarzenia pomocy technicznej otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą ankietę z prośbą o opinię na temat Podstawowej pomocy technicznej Azure. Prosimy o wypełnienie ankiety, ponieważ opinie są cenne i pomagają nam w dalszym ulepszaniu ofert pomocy technicznej.

Jak utworzyć żądanie pomocy technicznej na platformie Azure

Przejdź do pomocy witryny Microsoft Azure Portal.

Kliknij polecenie Utwórz żądanie pomocy technicznej. Zostaną otwarte bloki Nowe żądanie obsługi i Typ żądania.

Wykonaj kroki w bloku Nowe żądanie obsługi:

 1. TYP ŻĄDANIA:

  Wybierz typ problemu: Techniczny, Rozliczenia, Limity przydziału lub Zarządzanie subskrypcją.

 2. SUBSKRYPCJA:

  Wybierz subskrypcję platformy Azure, której dotyczy żądanie.

 3. ZASÓB:

  Wybierz produkt, którego dotyczy żądanie.

 4. PLAN POMOCY TECHNICZNEJ:

  Wybierz pozycję Podstawowy (pilotaż). Zaakceptuj warunki i kliknij przycisk OK.

  Porada: przy pierwszym użyciu planu pomocy technicznej Podstawowy musisz zaakceptować warunki i postanowienia programu pilotażowego.

 5. KATEGORIA PROBLEMU:

  Wybierz typ i kategorię problemu, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. OPIS:

  Kontakt podstawowy: sprawdź, czy adres e-mail jest prawidłowy dla tego żądania, i zmień go w razie potrzeby. Nie spowoduje to zaktualizowania podstawowego adresu e-mail konta.

  Szczegóły: podaj jak najwięcej informacji, w tym wszelkie błędy, które wystąpiły, oraz działania, które podjęto w celu rozwiązania problemu.

  Przedział czasu: podaj datę i godzinę pierwszego wystąpienia zdarzenia. Wskaż również swoją strefę czasową.

  Zasób: podaj identyfikator i nazwę zasobu.

  Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Informacja o zdarzeniu zostanie przesłana do zespołu pomocy technicznej platformy Microsoft Azure. Technik udzieli odpowiedzi w ciągu jednego dnia roboczego.

Jak zarządzać żądaniami pomocy technicznej

Aby zarządzać istniejącymi żądaniami pomocy technicznej, kliknij polecenie Zarządzaj żądaniami pomocy technicznej w bloku Pomoc i obsługa techniczna.