Przejdź do głównej zawartości

Zmiana nazwy miernika Pozyskane dzienniki sieciowe w usłudze Azure Network Watcher

Usługa Azure Network Watcher umożliwia monitorowanie oraz diagnozowanie kondycji i wydajności sieci. Narzędzia do diagnostyki sieci i wizualizacji zapewniają kompleksowy wgląd w sieć, a także ułatwiają zrozumienie i diagnozowanie sieci na platformie Azure oraz uzyskiwanie szczegółowych informacji w sieci.

1 kwietnia 2018 zostanie zmieniona nazwa miernika Pozyskane dzienniki sieciowe. Te zmiany nie wpłyną na dane użycia mierników, ich cenę i identyfikator GUID zasobu. Być może trzeba będzie dostosować raporty w celu zastosowania nowej konwencji nazewnictwa. W poniższej tabeli opisano szczegóły zmiany nazw.

Dowiedz się więcej ze stron internetowych z omówieniem i cenami.

Identyfikator GUID zasobu Nazwa usługi Region Stara nazwa zasobu Nowa nazwa zasobu Poprzednia nazwa w portalu EA Portal Nowa nazwa w portalu EA Portal
1317cfde-fb41-4c4b-ac68-17b3b2c809e6 Network Watcher Niemcy Środkowe Pozyskane dzienniki sieciowe Zebrane dzienniki sieciowe Pozyskane dzienniki sieciowe w usłudze Network Watcher — Niemcy Środkowe Zebrane dzienniki sieciowe w usłudze Network Watcher — Niemcy Środkowe
4e202314-2745-4231-9be4-a7845b6a2695 Network Watcher US DoD Pozyskane dzienniki sieciowe Zebrane dzienniki sieciowe Pozyskane dzienniki sieciowe w usłudze Network Watcher — US DoD Zebrane dzienniki sieciowe w usłudze Network Watcher — US DoD
3e69b29d-d8e9-439e-8c33-b66966dfe303 Network Watcher US Gov Pozyskane dzienniki sieciowe Zebrane dzienniki sieciowe Pozyskane dzienniki sieciowe w usłudze Network Watcher — USGov Zebrane dzienniki sieciowe w usłudze Network Watcher — USGov