Przejdź do głównej zawartości

Aktualizacja nazw usługi Data Services Machine Learning w witrynie EA Portal

Azure Machine Learning to w pełni zarządzana usługa w chmurze, która umożliwia łatwe tworzenie, wdrażanie i udostępnianie rozwiązań do analizy predykcyjnej. Usługa Azure Machine Learning udostępnia następujące usługi:

  • Uczenie maszynowe na skalę danych big data
  • Wdrażanie sztucznej inteligencji oparte na kontenerach z chmury na urządzenia brzegowe
  • Szybkość, skalowanie w poziomie, eksperymentowanie zespołowe

10 lutego 2018 r. zaktualizujemy w witrynie EA Portal nazwy jednostek SKU usługi Machine Learning w Niemczech, aby odróżnić je od siebie. Ceny nie ulegną zmianie, chociaż może być konieczne zmodyfikowanie procedur rozliczeniowych bazujących na nazwach. Dowiedz się więcej ze strony internetowej z omówieniem i z witryny Enterprise Portal. W poniższej tabeli opisano szczegóły zmiany nazw.

Identyfikator GUID zasobu Numer produktu Nowa przyjazna nazwa w witrynie EA Portal Stara przyjazna nazwa w witrynie EA Portal
c4c30675-d8ac-4851-813a-8410e5ab7184 AAA-38557 Data Services Machine Learning Included Quantity API - DE Northeast Data Services Machine Learning - DE Northeast
458468aa-b362-42c0-bb89-855fd1902682 AAA-38568 Data Services Machine Learning Included Quantity API - DE Central Data Services Machine Learning - DE Central
edf91cc8-f71d-4015-af83-32518c6b58e1 AAA-38555 Data Services Machine Learning Standard S3 Overage API - DE Northeast Data Services Machine Learning - DE Northeast
421d8cf7-fc58-4da3-b308-5a4af2c077db AAA-38560 Data Services Machine Learning Standard S1 Overage API - DE Central Data Services Machine Learning - DE Central
251dad94-9622-4ea8-8f8a-0481c8d31aa9 AAA-38549 Data Services Machine Learning Standard S1 Overage API - DE Northeast Data Services Machine Learning - DE Northeast
391fa834-84eb-457b-9b1b-e80fecaa7e9c AAA-38563 Data Services Machine Learning Standard S2 Overage API - DE Central Data Services Machine Learning - DE Central
ebf2784c-1057-4c6b-9057-47f066dd5bba AAA-38552 Data Services Machine Learning Standard S2 Overage API - DE Northeast Data Services Machine Learning - DE Northeast
c14b6894-081e-449f-a7ad-dccd2677630a AAA-38566 Data Services Machine Learning Standard S3 Overage API - DE Central Data Services Machine Learning - DE Central