Przejdź do głównej zawartości

Zmiany nazw mierników usługi Azure Automation

Usługa Azure Automation oferuje opartą na chmurze usługę automatyzacji i konfiguracji, która zapewnia spójne zarządzanie w środowiskach platformy Azure i spoza niej. Dzięki usłudze Azure Automation:

  • Oszczędzaj czas, ograniczaj błędy i zwiększaj wydajność, obniżając jednocześnie koszty operacyjne.
  • Zautomatyzuj wszystkie często powtarzane, czasochłonne i podatne na błędy zadania zarządzania infrastrukturą IT, w chmurze i lokalnie, aby móc bardziej skupić się na pracy, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne.

W celu zapewnienia spójności z dniem 1 marca 2018 r. zostaną zmienione dwie nazwy mierników skojarzonych z usługą Automation. Te zmiany nie wpłyną na dane użycia mierników, ich cenę i identyfikator GUID zasobu. Być może trzeba będzie dostosować raporty w celu zastosowania nowej konwencji nazewnictwa. W poniższej tabeli opisano zmiany nazw.

Identyfikator GUID zasobu Poprzednia nazwa usługi Nowa nazwa usługi Poprzedni typ usługi Nowy typ usługi Poprzednia nazwa zasobu Nowa nazwa zasobu Poprzednia nazwa w portalu EA Portal Nowa nazwa w portalu EA Portal
8bf3d30c-b3e3-47e0-bfe3-881522525eed Automation and Control App Services OMS Puste Zarządzanie aktualizacjami Zarządzanie aktualizacjami Zarządzanie aktualizacjami — OMS — Automation and Control Zarządzanie aktualizacjami — App Services
0fb93388-dbb5-46ec-ba5f-bde2b8da0891 Automation and Control App Services OMS Automation Obserwator automatyzacji Obserwator Obserwator automatyzacji — OMS — Automation and Control Obserwator automatyzacji — App Services

Dowiedz się więcej ze stron internetowych z omówieniem i cenami.