Pomiń nawigację

Jak zaktualizować raporty przy użyciu nowych nazw liczników platformy Azure

 • Poniżej przedstawiono procedurę filtrowania udostępnionego przez nas arkusza kalkulacyjnego mapowania, aby były wyświetlane tylko używane liczniki. Aby dowiedzieć się więcej na temat udoskonaleń nazw liczników, kliknij tutaj. Uwaga: Poniższe zrzuty ekranu zostały wykonane w subskrypcji klienta bezpośredniego. Wartości w poszczególnych kolumnach mogą się różnić w zależności od Twojej subskrypcji.

  1. Pobierz listę standardowych liczników z tej strony i zapisz plik lokalnie (np. c:\Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls).
  2. Pobierz szczegółowe podsumowanie użycia lub utwórz skoroszyt przy użyciu danych wyjściowych z jednego z dostępnych interfejsów API platformy Azure i zapisz plik lokalnie (np. c:\Użycie_platformy_Azure.xls). Przykład wykorzystania pliku ze szczegółami użycia znajdziesz poniżej.
   • Jeśli jesteś partnerem CSP, pobierz plik uzgodnień bazujący na użytkownikach z Centrum partnerskiego. Uwaga: obecnie jednostka miary nie znajduje się w pliku uzgodnień ani cenniku dostawców CSP. Począwszy od lipca 2017 r., jednostka miary będzie uwzględniona zarówno w pliku uzgodnień, jak i cenniku dostawców CSP.
   • Jeśli jesteś klientem bezpośrednim, pobierz plik „Version 2—Preview” (Wersja 2 — podgląd) z Portalu konta platformy Azure.
   • Jeśli jesteś klientem z umową EA, pobierz szczegółowy raport użycia z sekcji Raporty > Pobierz zestawienie użycia w witrynie Enterprise Portal.
   Przykładowy pobrany plik csv
  3. Otwórz plik „Użycie_platformy_Azure.xls” i usuń dane, które nie są związane z dziennym użyciem (np. informacje o instrukcjach lub stanie aprowizacji). Zmień nazwę arkusza na „Arkusz 1”, jeśli jeszcze nie ma takiej nazwy.
  4. Wyczyść dane w pliku „Użycie_platformy_Azure.xls” zanim zinterpretujesz zmiany nazw liczników za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.
   1. Aby funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO mogła zwrócić prawidłowe wyniki, usuń cudzysłowy z identyfikatora licznika (identyfikatora GUID zasobu) pliku „Użycie_platformy_Azure.xls” przy użyciu funkcji znajdowania/zamieniania w programie Excel. Przenieś kolumnę identyfikatora licznika (identyfikatora GUID zasobu) w lewo w miejsce kolumny A, aby ułatwić działanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, a następnie zapisz plik. Dane używane w porównaniu powinny wyglądać podobnie do poniższych danych. Różnice w nazwach atrybutów liczników wyświetlanych jako nagłówki kolumn w poniższej tabeli zależą od subskrypcji platformy Azure.
    Zrzut ekranu z pliku programu Excel
  5. Otwórz plik „Mapowanie_liczników_platformy_Azure.xls” i utwórz standardową funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO dla identyfikatora licznika (identyfikatora GUID zasobu) w pliku „Użycie_platformy_Azure.xls”.
   1. W pliku „Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls” dodaj kolumnę po prawej stronie kolumny A.
   2. Wprowadź funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO w komórce B2: =WYSZUKAJ.PIONOWO(A2;'[Użycie_platformy_Azure.xls]Arkusz 1'!$A:$A;1;FAŁSZ)
   3. Odfiltruj wartości „#N/D!” w kolumnie B, aby wyeliminować liczniki, których nie używasz. Zaktualizowany plik będzie wyglądać jak w poniższym przykładzie. Odfiltrowany wynik
   4. Wyniki wyświetlane w pliku „Mapowanie_liczników_platformy_Azure.xls” będą obejmować tylko używane liczniki występujące w podsumowaniu użycia. Stare konwencje nazw liczników można sprawdzić w kolumnach C–G. Nowe konwencje nazw można sprawdzić w kolumnach H–L.
 • W poniższej sekcji przedstawiono wskazówki dotyczące tworzenia podsumowania użytych liczników we wspólnym raporcie zawierającym stare i nowe nazwy. Te instrukcje dotyczą sytuacji, gdy chcesz sprawdzić, jak będą wyglądać raporty po wprowadzeniu nowych nazw. Aby dowiedzieć się więcej na temat udoskonaleń nazw liczników, kliknij tutaj. Uwaga: Poniższe zrzuty ekranu zostały wykonane w subskrypcji klienta bezpośredniego. Wartości w poszczególnych kolumnach mogą się różnić w zależności od Twojej subskrypcji.

  1. Pobierz listę standardowych liczników z tej strony i zapisz plik lokalnie (np. c:\Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls).
  2. Pobierz szczegółowe podsumowanie użycia lub utwórz skoroszyt przy użyciu danych wyjściowych z jednego z dostępnych interfejsów API platformy Azure i zapisz plik lokalnie (np. c:\Użycie_platformy_Azure.xls). Przykład wykorzystania pliku ze szczegółami użycia znajdziesz poniżej.
   • Jeśli jesteś partnerem CSP, pobierz plik uzgodnień bazujący na użytkownikach z Centrum partnerskiego. Uwaga: obecnie jednostka miary nie znajduje się w pliku uzgodnień ani cenniku dostawców CSP. Począwszy od lipca 2017 r., jednostka miary będzie uwzględniona zarówno w pliku uzgodnień, jak i cenniku dostawców CSP.
   • Jeśli jesteś klientem bezpośrednim, pobierz plik „Version 2—Preview” (Wersja 2 — podgląd) z Portalu konta platformy Azure.
   • Jeśli jesteś klientem z umową EA, pobierz szczegółowy raport użycia z sekcji Raporty > Pobierz zestawienie użycia w witrynie Enterprise Portal.
   Przykładowy pobrany plik csv
  3. Otwórz plik „Użycie_platformy_Azure.xls” i usuń dane, które nie są związane z dziennym użyciem (np. informacje o instrukcjach lub stanie aprowizacji).
  4. Wyczyść dane w pliku „Użycie_platformy_Azure.xls” zanim zinterpretujesz zmiany nazw liczników za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.
   1. Aby funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO mogła zwrócić prawidłowe wyniki, usuń cudzysłowy ze wszystkich komórek pliku „Użycie_platformy_Azure.xls” przy użyciu funkcji znajdowania/zamieniania w programie Excel. Przenieś kolumnę identyfikatora licznika (identyfikatora GUID zasobu) w lewo w miejsce kolumny A, aby ułatwić działanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, a następnie zapisz plik. Dane używane w porównaniu powinny wyglądać podobnie do poniższych danych. Różnice w nazwach atrybutów liczników wyświetlanych jako nagłówki kolumn w poniższej tabeli zależą od subskrypcji platformy Azure.
  5. Otwórz nowy plik programu Excel i nadaj mu nazwę „Podsumowanie użycia — nowe nazwy.xls”. Zapisz plik lokalnie.
  6. Skopiuj dane z pliku „Użycie_platformy_Azure.xls” i wklej je do pliku „Podsumowanie użycia — nowe nazwy.xls” w kolejności przedstawionej w poniższym przykładzie. Kopiowanie i wklejanie danych z pliku „Użycie_platformy_Azure.xls”
  7. W pliku „Podsumowanie użycia — nowe nazwy.xls” utwórz funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO w kolumnach O–S ściągającą dane w kolumnach G–K w pliku „Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls”. Uwzględnij też nagłówki. Zobacz poniższy przykładowy zrzut ekranu. Zrzut ekranu z podsumowaniem użycia
  8. Utwórz tabelę przestawną przy użyciu pliku „Podsumowanie użycia — nowe nazwy.xls”.
   1. Aby utworzyć tabelę przestawną, wykonaj następujące czynności:
    1. Dodaj nowy arkusz do skoroszytu „Podsumowanie użycia — nowe nazwy.xls” i nazwij ten arkusz „Podsumowanie zmian”.
    2. Wyróżnij wszystkie komórki w pliku „Podsumowanie użycia — nowe nazwy.xls”.
    3. Kliknij kartę Wstawianie i kliknij pozycję Tabela przestawna. Utwórz tabelę przestawną w arkuszu „Podsumowanie zmian”.
    4. Dodaj poniższe pola tabeli przestawnej w obszarze Wiersze.
     1. Identyfikator licznika (identyfikator GUID zasobu)
     2. Kategoria licznika (nazwa usługi lub nazwa)
     3. Podkategoria licznika (typ usługi lub typ)
     4. Nazwa licznika (nazwa zasobu, zasób, zasób usługi)
     5. Region licznika (region)
     6. Jednostka (jednostka miary)
     7. Nowa konwencja — nazwa usługi, nazwa lub kategoria licznika
     8. Nowa konwencja — typ usługi, typ lub podkategoria licznika
     9. Nowa konwencja — nazwa zasobu, zasób, zasób usługi lub nazwa licznika
     10. Nowa konwencja — region licznika lub region
     11. Nowa konwencja — jednostka lub jednostka miary
    5. Dodaj pole Użyta ilość w obszarze Wartości jako pole Suma użytej ilości.
    6. Przejdź do karty Projektowanie i kliknij pozycję Układ raportu. Na liście rozwijanej kliknij pozycję Pokaż w formie tabelarycznej.
    7. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy nagłówek kolumny i usuń zaznaczenie pozycji „Suma częściowa <nazwa nagłówka>”, np. Suma częściowa „Kategoria licznika (nazwa usługi lub nazwa”).
  9. Końcowe dane wyjściowe powinny wyglądać jak w poniższym przykładzie: Zrzut ekranu z końcowymi danymi wyjściowymi
 • W poniższej sekcji przedstawiono wskazówki dotyczące tworzenia podsumowania użytych liczników we wspólnym raporcie zawierającym stare i nowe nazwy. Te instrukcje dotyczą sytuacji, gdy chcesz nadal tymczasowo używać starych nazw w raportach po wprowadzeniu nowych nazw. Aby dowiedzieć się więcej na temat udoskonaleń nazw liczników, kliknij tutaj. Uwaga: Poniższe zrzuty ekranu zostały wykonane w subskrypcji klienta bezpośredniego. Wartości w poszczególnych kolumnach mogą się różnić w zależności od Twojej subskrypcji.

  1. Pobierz listę standardowych liczników z tej strony i zapisz plik lokalnie (np. c:\Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls).
  2. Pobierz szczegółowe podsumowanie użycia lub utwórz skoroszyt przy użyciu danych wyjściowych z jednego z dostępnych interfejsów API platformy Azure i zapisz plik lokalnie (np. c:\Użycie_platformy_Azure.xls). Przykład wykorzystania pliku ze szczegółami użycia znajdziesz poniżej.
   • Jeśli jesteś partnerem CSP, pobierz plik uzgodnień bazujący na użytkownikach z Centrum partnerskiego. Uwaga: obecnie jednostka miary nie znajduje się w pliku uzgodnień ani cenniku dostawców CSP. Począwszy od lipca 2017 r., jednostka miary będzie uwzględniona zarówno w pliku uzgodnień, jak i cenniku dostawców CSP.
   • Jeśli jesteś klientem bezpośrednim, pobierz plik „Version 2—Preview” (Wersja 2 — podgląd) z Portalu konta platformy Azure.
   • Jeśli jesteś klientem z umową EA, pobierz szczegółowy raport użycia z sekcji Raporty > Pobierz zestawienie użycia w witrynie Enterprise Portal.
   Przykładowy pobrany plik csv
  3. Otwórz nowy plik programu Excel i nadaj mu nazwę „Podsumowanie użycia — stare nazwy.xls”. Zapisz plik lokalnie.
  4. Wyczyść dane w pliku „Użycie_platformy_Azure.xls” zanim zinterpretujesz zmiany nazw liczników za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.
   1. Aby funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO mogła zwrócić prawidłowe wyniki, usuń cudzysłowy ze wszystkich komórek pliku „Użycie_platformy_Azure.xls” przy użyciu funkcji znajdowania/zamieniania w programie Excel. Przenieś kolumnę identyfikatora licznika (identyfikatora GUID zasobu) w lewo w miejsce kolumny A, aby ułatwić działanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, a następnie zapisz plik. Dane używane w porównaniu powinny wyglądać podobnie do poniższych danych. Różnice w nazwach atrybutów liczników wyświetlanych jako nagłówki kolumn w poniższej tabeli zależą od subskrypcji platformy Azure.
  5. Skopiuj dane z pliku „Użycie_platformy_Azure.xls” i wklej je do pliku „Podsumowanie użycia — stare nazwy.xls” w kolejności przedstawionej w poniższym przykładzie. Kopiowanie i wklejanie danych z pliku „Użycie_platformy_Azure.xls”
  6. W pliku „Podsumowanie użycia — stare nazwy.xls” utwórz funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO w kolumnach O–S ściągającą dane w kolumnach B–F w pliku „Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls”. Uwzględnij też nagłówki. Zobacz poniższy przykładowy zrzut ekranu. Zrzut ekranu z podsumowaniem użycia
  7. Utwórz tabelę przestawną przy użyciu pliku „Podsumowanie użycia — stare nazwy.xls”.
   1. Aby utworzyć tabelę przestawną, wykonaj następujące czynności:
    1. Dodaj nowy arkusz do skoroszytu „Podsumowanie użycia — nowe nazwy.xls” i nazwij ten arkusz „Podsumowanie zmian”.
    2. Wyróżnij wszystkie komórki w pliku „Podsumowanie użycia — nowe nazwy.xls”.
    3. Kliknij kartę Wstawianie i kliknij pozycję Tabela przestawna. Utwórz tabelę przestawną w arkuszu „Podsumowanie zmian”.
    4. Dodaj poniższe pola tabeli przestawnej w obszarze Wiersze.
     1. Identyfikator licznika (identyfikator GUID zasobu)
     2. Kategoria licznika (nazwa usługi lub nazwa)
     3. Podkategoria licznika (typ usługi lub typ)
     4. Nazwa licznika (nazwa zasobu, zasób, zasób usługi)
     5. Region licznika (region)
     6. Jednostka (jednostka miary)
     7. Stara konwencja — nazwa usługi, nazwa lub kategoria licznika
     8. Stara konwencja — typ usługi, typ lub podkategoria licznika
     9. Stara konwencja — nazwa zasobu, zasób, zasób usługi lub nazwa licznika
     10. Stara konwencja — region licznika lub region
     11. Stara konwencja — jednostka lub jednostka miary
    5. Dodaj pole Użyta ilość w obszarze Wartości jako pole Suma użytej ilości.
    6. Przejdź do karty Projektowanie i kliknij pozycję Układ raportu. Na liście rozwijanej kliknij pozycję Pokaż w formie tabelarycznej.
    7. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy nagłówek kolumny i usuń zaznaczenie pozycji „Suma częściowa <nazwa nagłówka>”, np. Suma częściowa „Kategoria licznika (nazwa usługi lub nazwa”).
  8. Końcowe dane wyjściowe powinny wyglądać jak w poniższym przykładzie: Zrzut ekranu z końcowymi danymi wyjściowymi
 • Poniżej przedstawiono procedurę filtrowania udostępnionego przez nas arkusza kalkulacyjnego mapowania, aby były wyświetlane tylko liczniki używane wyłącznie na podstawie atrybutów nazw liczników. Tę procedurę należy wykonać przed zastosowaniem zmian nazw w przypadku braku pliku użycia z identyfikatorem licznika (identyfikatorem GUID zasobu). Aby dowiedzieć się więcej na temat udoskonaleń nazw liczników, kliknij tutaj. Uwaga: Poniższe zrzuty ekranu zostały wykonane w subskrypcji klienta bezpośredniego. Wartości w poszczególnych kolumnach mogą się różnić w zależności od Twojej subskrypcji.

  1. Pobierz listę standardowych liczników z tej strony i zapisz plik lokalnie (np. c:\Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls).
  2. Otwórz nowy plik programu Excel i nazwij plik (np. „Stare nazwy.xls”). Zapisz plik lokalnie. Dodaj poniższe nagłówki, które muszą zostać dostosowane zgodnie z Twoją subskrypcją platformy Azure. Zobacz poniższy przykład.
   Zrzut ekranu z pliku programu Excel
  3. Dodaj stare dane nazw z Twojego pliku do pliku „Stare nazwy.xls” zgodnie z utworzonymi nagłówkami. Zobacz poniższy przykładowy zrzut ekranu. Zrzut ekranu z pliku programu Excel
  4. W pliku „Stare nazwy.xls” musisz złączyć dane w każdym wierszu w kolumnie F. Wprowadź następującą formułę w komórce F2: =ZŁĄCZ.TEKSTY(A2;" ";B2;" ";C2;" ";D2;" ";E2). Zobacz poniższy przykładowy zrzut ekranu.
   Zrzut ekranu z pliku programu Excel
   1. Skopiuj i wklej zawartość w kolumnie F tylko jako tekst. Spowoduje to usunięcie formuł, ale wyniki w komórkach zostaną zachowane. Następnie przenieś kolumnę F do kolumny A. Plik powinien wyglądać podobnie do poniższego pliku.
    Kopiowanie i wklejanie danych z pliku „Użycie_platformy_Azure.xls”
  5. W pliku „Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls” dodaj kolumnę między kolumnami F i G. Powtórz kroki 3 i 3i przez złączenie kolumn B–F w pliku „Mapowanie_liczników_platformy_Azure.xls”. Zobacz poniższy przykładowy zrzut ekranu.
   Zrzut ekranu z pliku programu Excel
  6. W pliku „Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls” dodaj kolumnę po prawej stronie kolumny G.
  7. Utwórz standardową funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO w kolumnie G w pliku „Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls” do kolumny A w pliku „Stare nazwy.xls”.
   1. Aby utworzyć standardową funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO, wprowadź funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO w komórce H2: =WYSZUKAJ.PIONOWO(G2;'[Stare nazwy.xls.xlsx]Arkusz1'!$A:$A;1;FAŁSZ)
   2. Stare nazwy mogły ulec zmianie, dlatego nie będą wyświetlane jako zgodne. Jeśli nie znaleziono dopasowania, wyszukaj bieżącą nazwę w bieżącym szczegółowym podsumowaniu użycia w Portalu zarządzania Azure.
  8. Zastosuj filtrowanie do kolumny H, aby usunąć wyniki „#N/D!”. Po zastosowaniu filtrowania w pliku „Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls” będą wyświetlane tylko liczniki z pliku „Stare nazwy.xls”. Aby wyświetlić nowe nazwy liczników w pliku „Stare nazwy.xls”, przewiń do prawej strony skoroszytu w celu wyświetlenia kolumn I–M. Zobacz wyniki w poniższym przykładowym zrzucie ekranu. Zrzut ekranu z końcowymi danymi wyjściowymi
 • Poniżej przedstawiono procedurę filtrowania udostępnionego przez nas arkusza kalkulacyjnego mapowania, aby były wyświetlane tylko liczniki używane wyłącznie na podstawie atrybutów nazw liczników. Tę procedurę należy wykonać po zastosowaniu zmian nazw w przypadku braku pliku użycia z identyfikatorem licznika (identyfikatorem GUID zasobu). Aby dowiedzieć się więcej na temat udoskonaleń nazw liczników, kliknij tutaj. Uwaga: Poniższe zrzuty ekranu zostały wykonane w subskrypcji klienta bezpośredniego. Wartości w poszczególnych kolumnach mogą się różnić w zależności od Twojej subskrypcji.

  1. Pobierz listę standardowych liczników z tej strony i zapisz plik lokalnie (np. c:\Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls).
  2. Otwórz nowy plik programu Excel i nazwij plik (np. „Nowe nazwy.xls”). Zapisz plik lokalnie. Dodaj poniższe nagłówki, które muszą zostać dostosowane zgodnie z Twoją subskrypcją platformy Azure. Zobacz poniższy przykład.
   Zrzut ekranu z pliku programu Excel
  3. Dodaj nowe dane nazw z Twojego pliku do pliku „Nowe nazwy.xls” zgodnie z utworzonymi nagłówkami. Zobacz poniższy przykładowy zrzut ekranu. Zrzut ekranu z pliku programu Excel
  4. W pliku „Nowe nazwy.xls” musisz złączyć dane w każdym wierszu w kolumnie F. Wprowadź następującą formułę w komórce F2: =ZŁĄCZ.TEKSTY(A2;" ";B2;" ";C2;" ";D2;" ";E2). Zobacz poniższy przykładowy zrzut ekranu.
   Zrzut ekranu z pliku programu Excel
   1. Skopiuj i wklej zawartość w kolumnie F tylko jako tekst. Spowoduje to usunięcie formuł, ale wyniki w komórkach zostaną zachowane. Następnie przenieś kolumnę F do kolumny A. Kopiowanie i wklejanie danych z pliku „Użycie_platformy_Azure.xls”
  5. W pliku „Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls” w kolumnie L powtórz krok 4 przez złączenie kolumn G–K w pliku „Mapowanie_liczników_platformy_Azure.xls”. Zobacz poniższy przykładowy zrzut ekranu.
   Zrzut ekranu z pliku programu Excel
  6. Utwórz standardową funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO w kolumnie G w pliku „Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls” do kolumny A w pliku „Stare nazwy.xls”.
   1. Aby utworzyć standardową funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO, wprowadź funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO w komórce H2: =WYSZUKAJ.PIONOWO(G2;'[Stare nazwy.xls.xlsx]Arkusz1'!$A:$A;1;FAŁSZ)
   2. Stare nazwy mogły ulec zmianie, dlatego nie będą wyświetlane jako zgodne. Jeśli nie znaleziono dopasowania, wyszukaj bieżącą nazwę w bieżącym szczegółowym podsumowaniu użycia w Portalu zarządzania Azure.
  7. Zastosuj filtrowanie do kolumny M, aby usunąć wyniki „#N/D!”. Po zastosowaniu filtrowania w pliku „Mapowanie_liczników_platformy_Azure-pl.xls” będą wyświetlane tylko liczniki z pliku „Nowe nazwy.xls”. Aby wyświetlić stare nazwy liczników w pliku „Nowe nazwy.xls”, przewiń do lewej strony skoroszytu w celu wyświetlenia kolumn B–F. Zobacz wyniki w poniższym przykładowym zrzucie ekranu. Zrzut ekranu z końcowymi danymi wyjściowymi
 • Jeśli masz więcej pytań dotyczących zmian nazw atrybutów liczników, skontaktuj się z Pomocą techniczną platformy Azure.