Udoskonalenia nazw mierników

W oparciu o opinie użytkowników wprowadzimy udoskonalone standardowe nazwy atrybutów mierników platformy Azure. Gdy data wprowadzenia zmian będzie bliższa, powiadomimy Cię pocztą e-mail i na tej witrynie internetowej. Dzięki nim będzie można łatwiej zarządzać zasobami platformy Azure i tworzyć spójną taksonomię między stronami funkcji dostępnymi w witrynie sieci Web platformy Azure, szczegółowymi danymi użycia pobranymi z interfejsów API lub portalu zarządzania oraz fakturami. Zmiany te nie będą mieć wpływu na dane użycia, cenę ani unikatowy identyfikator miernika (raportowany jako identyfikator miernika lub identyfikator GUID zasobu, w zależności od subskrypcji platformy Azure). Być może trzeba będzie dostosować raporty w celu zastosowania nowej konwencji nazewnictwa.

W poniższej tabeli przedstawiono przykłady ilustrujące udoskonalone nazwy mierników. W nawiasach dla celów informacyjnych dodano alternatywne nazwy atrybutów mierników.

format nazwy miernika identyfikator miernika (identyfikator GUID zasobu) kategoria miernika (nazwa usługi lub nazwa) podkategoria miernika (typ usługi lub typ) nazwa miernika (nazwa zasobu, zasób, zasób usługi) region miernika (region) jednostka (jednostka miary)
Stara konwencja a149966f-73b4-4e1d-b335-d2a572b1e6bd Data Services SQL Database Liczba dni korzystania z bazy danych w warstwie Standardowa S0 Dni
Nowa konwencja SQL Database Standardowa SQL DB w warstwie S0 1 dzień
Stara konwencja 30ab1dae-8172-4b24-aa5b-3666d3f0fde1 Storage Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w warstwie Standardowa — tabela/kolejka (GB) GB
Nowa konwencja Storage Tables i Queues Magazyn geograficznie nadmiarowy 1 GB
Stara konwencja 2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5 Virtual Machines Maszyna wirtualna A1 (Windows) Godziny obliczeniowe Środkowe stany USA Godziny
Nowa konwencja Virtual Machines Standardowa — seria A Maszyna wirtualna A1 z systemem Windows Środkowe stany USA 1 godzina
Stara konwencja 6c5c3140-e894-4ecf-aacc-60137b0bc93b Networking Wychodzący transfer danych (GB) Gov (US) GB
Nowa konwencja Przepustowość Wychodzący transfer danych Rząd USA 1 GB

Pobierz szczegółowy arkusz kalkulacyjny, który zawiera wszystkie mierniki oraz ich poprzednie/obecne wartości atrybutów. Ta lista będzie odświeżana co miesiąc, aż do momentu wdrożenia zmiany w środowisku produkcyjnym, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji przed wdrożeniem. Jeśli musisz nadal przygotowywać raporty przy użyciu starych nazw, skorzystaj z mapowań w tym pliku.

Na potrzeby tego okresu przejściowego przygotowaliśmy również instrukcje, które pomogą Ci zaktualizować wszystkie raporty opierające się na nazwach atrybutów mierników.

Jeśli masz więcej pytań dotyczących zmian nazw atrybutów mierników, skontaktuj się z Pomocą techniczną platformy Azure.