VPN Gateway — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2019

Microsoft gwarantuje dostępność każdej Bramy Podstawowej dla sieci VPN lub Bramy Podstawowej dla usługi ExpressRoute na poziomie 99,9%.

Microsoft gwarantuje dostępność całej Bramy dla kodów jednostki magazynowej (SKU) sieci VPN, z wyłączeniem Basic, na poziomie 99,95%.

Microsoft gwarantuje dostępność całej Bramy dla kodów jednostki magazynowej (SKU) usługi ExpressRoute, z wyłączeniem Basic, na poziomie 99,95%.

Historia wersji

1.4 Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2019
Uwagi do wersji: Zaktualizowane podsumowanie i tabela Zniżek dotyczących usługi mające na celu wyjaśnienia wszystkich bram dla sieci VPN i bramy dla kodów jednostki magazynowej (SKU) usługi ExpressRoute ujętych w Umowie Dotyczącej Poziomu Usług.

1.3 Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2017
Uwagi do wersji: Zaktualizowane podsumowanie i tabele zniżek obejmujące bramy nowej generacji: VpnGw1, VpnGw2 i VpnGw3

1.2 Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2016 r.
Uwagi do wersji: Zaktualizowane zestawienie w celu uwzględnienia wszystkich typów usługi VPN Gateway

1.1 Ostatnia aktualizacja: lipiec 2016 r.
Uwagi do wersji: „Zaktualizowano procent czasu sprawnego działania w tabeli Zniżek dotyczących Bramy Standardowej dla usługi VPN lub ExpressRoute / Bramy Wydajnej dla usługi VPN lub ExpressRoute”.

1.0 Ostatnia aktualizacja: maj 2015 r.