Virtual Machines — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2018 r.

  • W przypadku wszystkich Maszyn Wirtualnych, które mają przynajmniej dwa wystąpienia wdrożone w co najmniej dwóch Stefach Dostępności w tym samym regionie Azure, Microsoft gwarantuje, że Klient będzie mieć Łączność z Maszyną Wirtualną w ramach co najmniej jednego wystąpienia przez co najmniej 99,99% czasu.
  • W przypadku wszystkich Maszyn Wirtualnych, które mają przynajmniej dwa wystąpienia wdrożone w tym samym Zestawie Dostępności, Microsoft gwarantuje, że Klient będzie mieć Łączność z Maszyną Wirtualną w ramach co najmniej jednego wystąpienia przez co najmniej 99,95% czasu.
  • W przypadku każdej Maszyny Wirtualnej o Pojedynczym Wystąpieniu używającej magazynu dla wszystkich Dysków z Systemem Operacyjnym i Dysków Danych Microsoft gwarantuje Łączność z Maszyną Wirtualną przez co najmniej 99,9% czasu.

Historia wersji

1.8 Ostatnia aktualizacja: Marzec 2018 r.
Uwagi do wersji: Dodana umowa SLA dla Maszyn Wirtualnych wdrożonych w co najmniej dwóch Strefach Dostępności.

1.7 Ostatnia aktualizacja: Marzec 2018 r.
Uwagi do wersji: Usunięto wykluczenie dla przestoju związanego z konserwacją zdublowanych maszyn wirtualnych (Single-Instance Virtual Machines)

1.6 Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2017
Uwagi do wersji: Dodano „x 100” do formuł czasu sprawnego działania w miesiącu, aby usunąć literówkę.

1.5 Ostatnia aktualizacja: Marzec 2017 r.
Uwagi do wersji: Poprawiono umowę SLA, dodając gwarancję 100% zniżki w przypadku, gdy czas sprawnego działania spadnie poniżej 95%, oraz wyłączono dyski tymczasowe spod wymogu korzystania z magazynu w warstwie premium zawartego w umowie SLA dla pojedynczego wystąpienia.

1.4 Ostatnia aktualizacja: listopad 2016 r.
Uwagi do wersji: Aktualizacje dotyczące maksymalnej liczby minut dostępności

1.3 Ostatnia aktualizacja: listopad 2016 r.
Uwagi do wersji: Dodano nową Umowę Dotyczącą Poziomu Usług dla Maszyny Wirtualnej o Pojedynczym Wystąpieniu

1.2 Ostatnia aktualizacja: lipiec 2016 r.
Uwagi do wersji: Zaktualizowana umowa SLA obejmująca postanowienia dotyczące łączności z Maszyną Wirtualną

1.1 Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2016
Uwagi do wersji: Część poświęconą Maszynie Wirtualnej przeniesiono z umowy SLA dotyczącej Usług w Chmurze do umowy SLA dotyczącej Maszyn Wirtualnych.

1.0 Ostatnia aktualizacja: marzec 2015 r.