Magazyn StorSimple — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2018 r.

  • Microsoft gwarantuje dostępność usługi Azure StorSimple na poziomie co najmniej 99,9% w zakresie Kopii zapasowej, Przenoszenia do Poziomu Chmury i Przywracania.
  • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu z powodzeniem będzie przetwarzać żądania wykonania operacji Menedżera Danych Azure StorSimple.

Historia wersji

1.1 Ostatnia aktualizacja: styczeń 2018 r.
Uwagi do wersji: Dodano umowę SLA dla Menedżera Danych StorSimple

1.0 Ostatnia aktualizacja: maj 2015 r.