Pomiń nawigację

Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Azure Open Datasets

Ostatnia aktualizacja: listopad 2019 r.

Azure Open Datasets jest usługą bezpłatną, w związku z czym nie podlega Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA) z jakimikolwiek gwarancjami finansowymi. Usługa Azure Open Datasets zapewnia możliwość korzystania ze zbioru otwartych, publicznie dostępnych zestawów danych hostowanych na platformie Azure. Microsoft nie kontroluje jakości ani dostępności oryginalnego źródła danych.