Azure Data Explorer — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: Luty 2019 r.

Microsoft gwarantuje dostępność Usługi Azure Data Explorer na poziomie co najmniej 99,9%. Wcześniej znana jako Kusto.