Azure Cosmos DB — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: listopad 2017 r.

Azure Cosmos DB to dystrybuowana globalnie, wielomodelowa usługa bazy danych udostępniana przez Microsoft. Oferuje ona gotową do użycia globalną dystrybucję w dowolnej liczbie regionów platformy Azure przez przejrzyste skalowanie i replikowanie danych w lokalizacjach użytkowników. Usługa oferuje kompleksowe umowy SLA dotyczące dostępności przez 99,99% czasu, które obejmują gwarancje w dziedzinie przepływności, spójności, dostępności i opóźnienia dla Kont Bazy Danych Usługi Cosmos DB w zakresie ograniczonym jednego regionu, skonfigurowanych przy użyciu dowolnego spośród pięciu Poziomów Spójności, lub Kont Bazy Danych obejmujących wiele regionów, skonfigurowanych przy użyciu dowolnego spośród czterech swobodnych Poziomów Spójności. Co więcej, niezależnie od wybranego Poziomu Spójności usługa Cosmos DB oferuje umowę SLA zapewniającą dostępność odczytu przez 99,999% czasu dla Kont Bazy Danych obejmujących co najmniej dwa regiony platformy Azure.

Historia wersji

1.1 Ostatnia aktualizacja: listopad 2017 r.
Uwagi do wersji: Usługa Azure Cosmos DB obsługuje teraz nową konfigurację: Konta Bazy Danych obejmujące wiele regionów z Silną Spójnością; ta konfiguracja ma umowę SLA dotyczącą spójności, przepływności i dostępności odczytu. Umowa SLA dla istniejących konfiguracji (Konta Bazy Danych Usługi Cosmos DB o zakresie ograniczonym do jednego regionu, skonfigurowane przy użyciu dowolnego spośród pięciu Poziomów Spójności, lub Konta Bazy Danych obejmujące wiele regionów, skonfigurowane przy użyciu dowolnego spośród czterech swobodnych Poziomów Spójności) pozostaje taka sama. Tabela objaśniająca Gwarancje Spójności i zawierająca standardowe terminy branżowe.

1.0 Ostatnia aktualizacja: maj 2017 r.
Uwagi do wersji: Zmiana nazwy usługi na Azure Cosmos DB.