Azure Container Service — umowa SLA

Usługa kontenerów Azure to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Dostępność Usługi kontenerów Azure jest oparta na umowie SLA podstawowych maszyn wirtualnych. Aby poznać więcej szczegółów, zobacz Umowa SLA dla Maszyn wirtualnych.

Dowiedz się więcej

Powiązane Umowy Dotyczące Poziomu Usług