Container Registry — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2017 r.

Usługa Azure Container Registry jest bezpłatna, nie podlega zatem skutkom finansowym związanym z umową SLA. W kontekście dostępności stosownego magazynu ma jednak zastosowanie umowa SLA dotycząca magazynu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w umowie SLA dotyczącej magazynu.