Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Azure Advisor

Ostatnia aktualizacja: marzec 2017 r.

Usługa Advisor jest świadczona bezpłatnie, nie podlega zatem umowie SLA przewidującej jakiekolwiek rekompensaty finansowe.