Pomiń nawigację

Oświadczenie o ochronie prywatności Microsoft Cloud (Niemcy)

Ostatnia aktualizacja: październik 2016 r.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie w przypadku usług online Microsoft Cloud (Niemcy) i powiązanych ofert, które wyświetlają albo zawierają łącze do niniejszej informacji („Usługi online (Niemcy)”). Reguluje ono praktyki związane z ochroną prywatności Microsoft i Przetwarzającego Dane (T-Systems International GmbH, jednostki zależnej Deutsche Telekom AG) (zwanych dalej łącznie „my” albo „nas”) w odniesieniu do Usług online (Niemcy).

Witryny marketingowe Microsoft i inne publiczne witryny internetowe związane z Usługami online (Niemcy) podlegają oświadczeniu o ochronie prywatności Microsoft.com.

Wiele Usług online (Niemcy) jest przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Jeśli Klient używa adresu e-mail, który został mu udostępniony przez powiązaną z Klientem organizację (np. jego pracodawcę lub uczelnię) w celu zapewnienia mu dostępu do niemieckiej wersji Usług Online, wówczas właściciel domeny powiązanej z adresem e-mail Klienta może: (i) kontrolować konto Klienta w niemieckiej Usłudze Online i administrować nim, a także (ii) uzyskiwać dostęp do danych Klienta (w tym do zawartości jego wiadomości i plików) i przetwarzać te dane. Korzystanie z Usług online (Niemcy) może podlegać ewentualnym zasadom polityki obowiązującym w przedsiębiorstwie Klienta. Jeżeli przedsiębiorstwo Klienta administruje korzystaniem przez niego z Usług online (Niemcy), pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować do administratora. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki naszych klientów dotyczące ochrony prywatności albo bezpieczeństwa, które mogą różnić się od tych ustalonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Gdy Klient korzysta z funkcji społecznościowych Usług online (Niemcy), inni użytkownicy w sieci mogą zobaczyć niektóre jego aktywności. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach społecznościowych i innych funkcjonalnościach, należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą Usług online.

Usługi online (Niemcy) umożliwiają zakup, subskrypcję albo korzystanie z innych produktów i usług online Microsoft albo osób trzecich stosujących różne praktyki dotyczące ochrony prywatności. Tego rodzaju inne produkty i usługi online będą podlegały ich odpowiednim oświadczeniom o ochronie prywatności i zasadom polityki.

Dane Klienta.

Dane Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia klientowi Usług Online (Niemcy), w tym w celach powiązanych ze świadczeniem tych usług. Na przykład możemy wykorzystywać Dane Klienta, aby zapewnić spersonalizowany sposób korzystania z witryny, zwiększać niezawodność obsługi, walczyć ze spamem albo innym złośliwym oprogramowaniem albo też ulepszyć funkcje i funkcjonalność Usług online (Niemcy). Microsoft nie będzie używać Danych Klienta ani wyodrębniać z nich informacji do celów reklamowych ani innych, podobnych celów handlowych. „Dane Klienta” oznaczają wszelkie dane, w tym pliki tekstowe, dźwiękowe, video i graficzne, oraz oprogramowanie przekazane nam przez Klienta albo użytkowników końcowych Klienta albo w ich imieniu w wyniku korzystania z Usług online (Niemcy). Dane Klienta nie stanowią Danych Administratora, Informacji rozliczeniowych ani Danych dotyczących pomocy technicznej.

Przetwarzający Dane sam kontroluje dostęp do Danych Klienta, chyba że jest to dostęp zainicjowany przez Klienta albo użytkowników końcowych Klienta. Microsoft (w tym podwykonawcy Microsoft) nie będzie mieć dostępu do Danych Klienta, z wyjątkiem sytuacji:

  1. gdy taki dostęp zostanie udzielony przez Przetwarzającego Dane w celu ograniczonym do rozwiązania przez Microsoft problemu związanego z pomocą techniczną albo Usługami Online (Niemcy), albo też gdy taki dostęp jest konieczny, aby Microsoft mógł przeprowadzić prace konserwacyjne albo wprowadzić ulepszenia Usług Online (Niemcy). W tych ograniczonych przypadkach, Przetwarzający Dane udzieli takiego dostępu wyłącznie na czas potrzebny do rozwiązania problemu. Przetwarzający Dane będzie monitorować udzielony dostęp i zablokuje go, gdy problem zostanie rozwiązany. lub
  2. gdy taki dostęp jest udzielany Microsoft bezpośrednio przez Klienta w celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemu technicznego (na przykład, gdy Klient udostępnia pulpit inżynierowi pomocy technicznej Microsoft albo wysyła mu plik pocztą elektroniczną).

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji i funkcjonalności, które umożliwiają Klientowi kontrolowanie Danych Klienta, proszę przeczytać dokumentację dotyczącą Usług online (Niemcy).

Dane administratora

Dane Administratora to informacje dostarczane do Microsoft podczas rejestracji, zakupu albo zarządzania Usługami online (Niemcy). Dane Administratora obejmują podane przez Klienta imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, jak również zagregowane dane na temat korzystania, dotyczące konta Klienta i dane administracyjne, takie jak wybrane kontrole, powiązane z kontem Klienta. Wykorzystujemy Dane Administratora, aby świadczyć Usługi online (Niemcy), realizować transakcje, obsługiwać konto i wykrywać oszustwa, a także zapobiegać im.

Microsoft może wykorzystywać Dane Administratora w celu nawiązania kontaktu, aby przekazać informacje o koncie, subskrypcjach, rozliczeniach i aktualizacji Usług online (Niemcy), w tym informacje o nowych funkcjach, zabezpieczeniach albo innych kwestiach technicznych. Możemy również skontaktować się z Klientem w odniesieniu do pytań podmiotów zewnętrznych, które otrzymujemy w związku z korzystaniem z Usług online (Niemcy), jak opisano w zawartej przez Klienta umowie. Klient nie będzie mógł zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów niepromocyjnych.

Z zastrzeżeniem preferencji Klienta dotyczących sposobu kontaktu, Microsoft może również kontaktować się z Klientem w odniesieniu do informacji i ofert dotyczących innych produktów i usług albo przekazać dane kontaktowe Klienta partnerom Microsoft. Klient może zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi sposobu kontaktu albo zaktualizować informacje w swoim profilu konta.

Dane Administratora mogą również obejmować dane kontaktowe współpracowników i znajomych Klienta, jeżeli Klient zgodzi się podać je Microsoft do ograniczonych celów wysyłania im zaproszeń do korzystania z Usług online (Niemcy); możemy przekazywać tym osobom wiadomości, które mogą zawierać informacje dotyczące Klienta, takie jak jego imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe.

Informacje rozliczeniowe

Przy zakupie online Klient musi podać informacje, które mogą obejmować numer instrumentu płatniczego (np. karty kredytowej), imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy, kod zabezpieczenia instrumentu płatniczego, numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorstwa, a także inne dane finansowe („Informacje rozliczeniowe”). Wykorzystujemy Informacje rozliczeniowe na potrzeby realizacji transakcji, jak również do wykrywania oszustw i zapobiegania im. Jeżeli Klient poda Informacje rozliczeniowe po zalogowaniu, będziemy przechowywać te dane, aby ułatwić mu realizację transakcji w przyszłości.

Klient może zaktualizować albo usunąć informacje rozliczeniowe związane z kontem Microsoft, logując się na stronie https://commerce.microsoft.com. Klient może usunąć informacje rozliczeniowe związane z innymi kontami, kontaktując się z działem obsługi klienta. Jednak po zamknięciu konta albo usunięciu instrumentu płatniczego Microsoft może przechowywać informacje rozliczeniowe Klienta przez okres uzasadniony z punktu widzenia realizacji transakcji, spełniania wymogów prawnych i sprawozdawczych ciążących na Microsoft oraz w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im.

Dane dotyczące pomocy technicznej

Dane dotyczące pomocy technicznej to informacje, które gromadzimy, gdy Klient kontaktuje się z Microsoft albo korzysta z pomocy technicznej Microsoft. Obejmują one informacje, które Klient podaje w zgłoszeniu pomocy technicznej albo w momencie uruchomienia automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów. Mogą one również obejmować informacje dotyczące sprzętu, oprogramowania i inne gromadzone informacje szczegółowe dotyczące zdarzenia wymagającego pomocy technicznej, takie jak dane kontaktowe albo uwierzytelniające, personalizacja sesji czatu, informacje dotyczące stanu maszyny i aplikacji w momencie wystąpienia błędu oraz podczas procesu diagnostycznego, dane systemowe i dane rejestru dotyczące instalacji oprogramowania i konfiguracji sprzętu oraz pliki śledzenia błędów. Oprócz wykorzystywania Danych dotyczących pomocy technicznej do rozwiązywania problemów technicznych, wykorzystujemy Dane dotyczące pomocy technicznej w celu obsługi oferowanych przez nas produktów i usług, ulepszania ich i personalizacji.

Pomoc techniczna może być udzielana telefonicznie, pocztą elektroniczną albo za pośrednictwem czatu internetowego. Za zgodą Klienta możemy uzyskiwać Dostęp zdalny w celu tymczasowego poruszania się po maszynie Klienta albo w przypadku niektórych Usług online (Niemcy) Klient może dodać specjalistę ds. pomocy technicznej jako upoważnionego użytkownika na ograniczony czas, aby mógł on przeglądać dane diagnostyczne w celu rozwiązania problemu technicznego. Rozmowy telefoniczne, sesje czatu internetowego albo sesje dostępu zdalnego ze specjalistami ds. pomocy technicznej mogą być nagrywane lub monitorowane.

Po zdarzeniu wymagającym pomocy technicznej możemy wysłać Klientowi ankietę dotyczącą jego wrażeń oraz ofert. Z ankiet dotyczących pomocy technicznej trzeba zrezygnować oddzielnie od innych komunikatów przekazywanych przez Microsoft, kontaktując się z Obsługą Klienta albo korzystając z informacji podanych w stopce wiadomości e-mail. Aby zweryfikować albo edytować dane osobowe gromadzone w związku z pomocą techniczną, należy skontaktować się z nami za pomocą formularza internetowego.

Niektórzy klienci biznesowi mogą kupować ulepszone oferty dotyczące pomocy technicznej (np. Premier). Oferty te są objęte odrębnymi warunkami i informacjami.

Pliki cookie i podobne technologie

Możemy używać plików cookie (małych plików tekstowych umieszczanych przez serwis internetowy na dysku twardym urządzenia) albo podobnych technologii w celu świadczenia Usług online (Niemcy). Plików cookie i podobnych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne, używa się na przykład do przechowywania preferencji i ustawień użytkownika, gromadzenia sieciowych danych analitycznych, uwierzytelniania użytkowników i wykrywania oszustw. Oprócz plików cookie, które możemy zapisywać, gdy Klient odwiedza nasze witryny, podmioty zewnętrzne, które zatrudniliśmy do świadczenia określonych usług w naszym imieniu, takich jak analityka witryny, mogą również zapisywać pliki cookie, gdy Klient odwiedza nasze witryny. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób można kontrolować pliki cookie i podobne technologie, proszę zapoznać się z dokumentacją przeglądarki internetowej. Podejmowane przez Klienta decyzje dotyczące wykorzystania plików cookie mogą mieć wpływ na korzystanie z Usług online (Niemcy).

Lokalne oprogramowanie

Niektóre Usługi online (Niemcy) mogą wymagać instalacji oprogramowania lokalnego (np. agentów, aplikacji do zarządzania urządzeniami) na urządzeniu albo mogą działać lepiej po jego zainstalowaniu. Niniejszy ustęp Oświadczenia o ochronie prywatności reguluje korzystanie przez Klienta z lokalnego oprogramowania zapewnianego przez Microsoft do użytku wraz z Usługami online (Niemcy), co do którego nie sformułowano oddzielnych oświadczeń o ochronie prywatności.

Wedle poleceń Klienta lokalne oprogramowanie może przekazywać (i) dane, które obejmują Dane Klienta, z urządzenia albo sprzętu do Usług online (Niemcy) albo z Usług online (Niemcy); albo (ii) dzienniki albo raporty o błędach do Microsoft do celów rozwiązywania problemów. Lokalne oprogramowanie może również gromadzić dane dotyczące korzystania i wydajności lokalnego oprogramowania albo Usług online (Niemcy), które to dane mogą być przekazywane do Microsoft i analizowane w celu podnoszenia jakości, zwiększania bezpieczeństwa i integralności oferowanych przez nas produktów i usług.

Korzystanie z usług Podwykonawców

Do świadczenia usług w swoim imieniu Microsoft może zaangażować podwykonawców. Każdy taki podwykonawca będzie miał zgodę na uzyskanie Danych Klienta z Usług online (Niemcy) wyłącznie w celu świadczenia usług zleconych mu przez Microsoft i nie będzie mógł korzystać z danych w żadnym innym celu. Podwykonawcy Microsoft podlegają tym samym ograniczeniom dotyczącym dostępu do Danych Klienta, co Microsoft (szczegółowe informacje podano powyżej).

Przetwarzający Dane nie może korzystać z usług podwykonawców bez uzyskania pisemnej zgody Klienta. Przetwarzający Dane może korzystać z usług niektórych niemieckich jednostek stowarzyszonych określonych w umowie zawartej pomiędzy Klientem a Przetwarzającym Dane i zapewni, że wspomniane jednostki stowarzyszone będą zachowywać zgodność z obowiązującymi wymogami, w tym będą przetwarzać Dane Klienta zgodnie z przepisami prawa niemieckiego.

Ujawnianie danych

Ponieważ Microsoft nie ma dostępu do Danych Klienta z wyjątkiem sytuacji, gdy taki dostęp zostanie udzielony i będzie monitorowany przez Przetwarzającego Dane albo Klienta, Microsoft nie może i nie będzie ujawniać Danych Klienta żadnym osobom trzecim (w tym organom porządkowym) bez zgody ze strony Przetwarzającego Dane albo Klienta.

Jeśli Microsoft otrzyma od osoby trzeciej żądanie udostępnienia Danych Klienta, wówczas Microsoft poinformuje daną osobę trzecią, że nie ma dostępu do Danych Klienta, i poprosi ją o skontaktowanie się z Przetwarzającym Dane lub Klientem.

Przetwarzający Dane nie będzie ujawniać Danych Klienta osobom trzecim, chyba że ujawnienie takie (1) nastąpi na podstawie polecenia Klienta, (2) będzie zgodne z postanowieniami umowy zawartej między Klientem a Przetwarzającym Dane albo (3) będzie wymagane na mocy przepisów prawa niemieckiego.

Przetwarzający Dane nie ujawni Danych Klienta organom ochrony porządku publicznego, chyba że będzie to wymagane na podstawie przepisów prawa niemieckiego. Jeśli Przetwarzający Dane będzie zmuszony do ujawnienia Danych Klienta organowi porządkowemu, wówczas Przetwarzający Dane niezwłocznie powiadomi o tym Klienta i przekaże mu kopię takiego żądania, o ile nie zabraniają mu tego przepisy prawa.

Z chwilą otrzymania od jakiejkolwiek innej osoby trzeciej (np. od końcowych użytkowników Klienta) żądania ujawnienia Danych Klienta, Przetwarzający Dane niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, o ile nie zabraniają mu tego przepisy prawa. Jeśli Przetwarzający Dane nie jest zobowiązany do ujawnienia Danych Klienta na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wówczas odrzuci takie żądanie. Jeżeli takie żądanie jest ważne, a Przetwarzający Dane może być zmuszony do ujawnienia żądanych informacji, Przetwarzający Dane poprosi osobę trzecią o skierowanie do Klienta żądania ujawnienia Danych Klienta. Jeśli osoba, której dane dotyczą, zażąda dostępu do swoich danych, Przetwarzający Dane przekaże to żądanie do Klienta.

Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, Przetwarzający Dane nie przekaże żadnej osobie trzeciej: (1) bezpośredniego, pośredniego, nieograniczonego ani swobodnego dostępu do Danych Klienta; (2) kluczy szyfrowania platformy, użytych do zabezpieczenia Danych Klienta, ani nie umożliwi złamania takiego szyfrowania; ani (3) żadnego rodzaju dostępu do Danych Klienta, jeżeli Przetwarzający Dane będzie mieć świadomość, że dane te są używane w celach innych niż wskazane w żądaniu.

Dążąc do wywiązania się z powyższego zobowiązania, Microsoft może udostępnić danej osobie trzeciej podstawowe dane kontaktowe Klienta.

Nie ujawnimy Danych Administratora, Informacji rozliczeniowych ani Danych dotyczących pomocy technicznej innym osobom niż Microsoft, Przetwarzający Dane albo nasze odpowiednie kontrolowane jednostki zależne oraz jednostki stowarzyszone, chyba że ujawnienie takie (1) nastąpi na podstawie polecenia Klienta, (2) nastąpi za pozwoleniem użytkownika końcowego, (3) będzie zgodne z postanowieniami niniejszego dokumentu albo umów zawartych z Klientem albo (4) będzie wymagane na mocy przepisów prawa. W określonych przypadkach Microsoft może udostępniać Dane Administratora albo Informacje rozliczeniowe osobom trzecim w celu zapobiegania nadużyciom albo do obsługi transakcji płatniczych.

Usługi online (Niemcy) mogą umożliwiać zakup, subskrypcję albo korzystanie z serwisów, oprogramowania i treści spółek innych niż Microsoft („Oferty osób trzecich”). Jeżeli Klient zdecyduje się zakupić, subskrybować albo korzystać z Oferty osoby trzeciej, możemy przekazać osobie trzeciej Dane Administratora albo Informacje rozliczeniowe. Z zastrzeżeniem preferencji dotyczących sposobu kontaktu określonych przez Klienta, osoba trzecia może wykorzystywać Dane Administratora, aby wysyłać Klientowi informacje promocyjne. Korzystanie z tych informacji i korzystanie przez Klienta z Oferty osoby trzeciej będzie regulowane oświadczeniem osoby trzeciej o ochronie prywatności i zasadami polityki.

Bezpieczeństwo

Microsoft dąży do zapewnienia bezpieczeństwa informacji Klienta. Wdrożyliśmy i zobowiązujemy się utrzymywać odpowiednie zabezpieczenia o charakterze technicznym i organizacyjnym w celu ochrony informacji Klienta przed przypadkową utratą, zniszczeniem albo zmianą; nieupoważnionym ujawnieniem albo uzyskaniem dostępu; albo niezgodnym z prawem zniszczeniem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń Usług online (Niemcy), proszę odwiedzić Centrum zaufania Usług online (Niemcy) albo zapoznać się z dokumentacją.

Lokalizacja danych

Dane Klienta będą przechowywane wyłącznie w Niemczech. Usługi Online (Niemcy) nie kontrolują ani nie ustanawiają ograniczeń w stosunku do regionów, z których Klient albo użytkownicy końcowi Klienta mogą uzyskiwać dostęp do Danych Klienta albo z których mogą je przenosić. W sytuacji gdy Microsoft uzyska dostęp do Danych Klienta od Przetwarzającego Dane albo Klienta (jak określono powyżej) Microsoft może z nich korzystać poza Niemcami, z zastrzeżeniem ograniczeń i zobowiązań określonych w umowie zawartej z Klientem (na przykład standardowych klauzul umownych UE).

Wersje Ewaluacyjne

Microsoft może zaproponować wersję ewaluacyjną, wersję beta lub inną wersję przedpremierową funkcji lub usług („Wersje Ewaluacyjne”) w celu uzyskania nieobowiązkowej opinii na jej temat. Wersje Ewaluacyjne mogą posiadać mniej zaawansowane albo inne środki ochrony prywatności i zabezpieczenia niż te zapewniane zazwyczaj w ramach Usług online (Niemcy). Microsoft może skontaktować się z Klientem, aby uzyskać informacje zwrotne na temat Wersji Ewaluacyjnych albo jego zainteresowania dalszym korzystaniem z nich po wprowadzeniu ich do powszechnej sprzedaży.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Microsoft może od czasu do czasu aktualizować oświadczenia o ochronie prywatności zgodnie z opiniami zwrotnymi otrzymywanymi od klientów oraz zmianami wprowadzanymi w Usługach online (Niemcy). Wraz z opublikowaniem zmian w oświadczeniu zmodyfikujemy datę ostatniej zmiany podaną w górnej części oświadczenia. Jeśli oświadczenie zostanie zmienione w zasadniczym zakresie albo zmianie ulegnie sposób korzystania z informacji dotyczących Usług online (Niemcy), powiadomimy Klienta o takich zmianach, zamieszczając ogłoszenie o zmianach zanim zaczną one obowiązywać albo bezpośrednio wysyłając Klientowi powiadomienie. W przypadku wystąpienia sprzeczności między postanowieniami jakichkolwiek umów zawartych pomiędzy Klientem a Microsoft albo Przetwarzającym Dane a niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, postanowienia wspomnianych umów mają charakter nadrzędny. Zachęcamy do okresowego przeglądania oświadczeń o ochronie prywatności dotyczących produktów i usług, z których Klient korzysta, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy informacje związane z Usługami online (Niemcy).

Kontakt z nami

Zachęcamy do zgłaszania uwag. Jeżeli Klient uważa, że Microsoft nie dotrzymuje swoich zobowiązań dotyczących prywatności albo bezpieczeństwa, proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem Obsługi klienta albo za pomocą naszego formularza internetowego dotyczącego prywatności. Adres do korespondencji:

Ochrona prywatności Usług online (Niemcy) Microsoft
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Microsoft Ireland Operations Limited występuje w roli właściwego na obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii przedstawiciela Microsoft w sprawach związanych z ochroną danych. Inspektor ochrony danych ze strony Microsoft Ireland Operations Limited jest dostępny pod adresem:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn: Ochrona danych
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Ireland

Dane kontaktowe podmiotu zależnego Microsoft właściwego dla kraju lub regionu Użytkownika można znaleźć na stronie http://www.microsoft.com/worldwide/.

Osoba kontaktowa ds. prywatności ze strony Przetwarzającego Dane jest dostępna pod następującym adresem:

Deutsche Telekom AG
Konzerndatenschutz / Prywatność Grupy
Konzernbeauftragter für den Datenschutz / CPO
Dr. Claus-Dieter Ulmer
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn, Niemcy
Datenschutz@telekom.de